Nettsider med emneord «Forskningspolitikk»

Portrett av en mann på talerstol
Publisert 30. sep. 2022 14:46

Kilder sier til NRK at regjeringen ønsker at utenlandske studenter skal betale for å studere i Norge. Detaljer skal ifølge statskanalen komme i neste års statsbudsjett.

Portrett av en mann med briller ute
Publisert 18. aug. 2022 16:58

- Om noen opplever Ola Borten Moe som for konfronterende, så må jeg spørre hva alternativet ville vært, sier Kunnskapsdepartementets statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Portrett av en mann
Publisert 28. juni 2022 16:37

En gjennomgang fra revisjonsselskapet KPMG bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

Fleire personar er samla rundt eit møtebord
Publisert 27. juni 2022 11:24

Universitetet i Oslo kan tapa 400 millionar kroner over seks år dersom kutta i den frie prosjektstøtta frå Forskingsrådet blir gjennomførte. Det viser ein prognose avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar nyleg presenterte for Universitetsstyret.    

Portrett av ei kvinne
Publisert 21. juni 2022 04:30

Kristin Clemet har sete som ekstern representant i Universitetsstyret i eit studieår. – Om eg hadde visst at møta var opne, ville eg ikkje sagt ja, avslører ho i eit intervju med Uniforum.

Portrett av en kvinne
Publisert 15. juni 2022 21:09

Forskningsrådet ber nå om frivillig forskyvning av prosjekter som er i gang. Den samme samlede utbetalingen vil strekkes over en lengre periode, inntil tre år.

Ei kvinne og to menn står på ein pressekonferanse i Stortinget
Publisert 14. juni 2022 10:08

Regjeringspartia Ap og Sp har inngått eit forlik med SV om revidert budsjett. – Resultatet gir meir pengar til forsking med lovnad om meir pengar komande år, sa SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski då forliket blei presentert i Stortinget i dag.

Publisert 6. juni 2022 13:54

Regjeringen snur etter kritikk – byggingen av milliardprosjektet Ocean Space Centre fortsetter.

Gruppebilde av 11 personer
Publisert 20. mai 2022 15:30

Realiteten er at dette er en oppkonstruert krise som kunne vært løst uten økt pengebruk og uten den dramatikk og uro dette har utløst i forsknings-Norge.

Publisert 17. mai 2022 22:43

– I en tid hvor alle andre satser på kunnskap går den norske regjeringen ut og konkluderer med at det er her det er klokest å kutte. Støre bør på banen og redegjøre for hva som er hans tanke med dette, sier Svein Stølen.

Publisert 16. mai 2022 23:53

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit presenterer en liste overfor det nye styret for å møte kravene til å gå i balanse.

Portrett av ein mann med briller
Publisert 13. mai 2022 19:32

– Om dette hadde skjedd i Ungarn eller Polen, hadde nok både EU og Noreg kome med kritikk av at ein statsråd sparkar styret for Forskingsrådet, seier jussprofessor Hans Petter Graver. – Eg synest den samanlikninga er mildt sagt søkt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Et bilde av mange personer, kvinner og menn
Publisert 12. mai 2022 20:59

 Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Publisert 12. mai 2022 11:33

Revidert nasjonalbudsjett: For å rydde opp i Forskningsrådet er det behov for ny og annerledes kompetanse. Kristin Halvorsen går inn som leder av midlertidig styre.

Portrett av en mann
Publisert 7. apr. 2022 10:50

Mitt syn er rett og slett at ytringsfriheten begrunnes og skal gjelde uavhengig av i hvilken grad et slikt ‘akademisk’ sinnelag karakteriserer borgerne, og at det er denne helt generelle ytringsfriheten som begrunnes i et demokratisk perspektiv via at den gir den demokratiske maktutøvelsen legitimitet.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 6. apr. 2022 15:59

Når vi i utvalget har vektlagt begrunnelsen i sannhetssøken, er det fordi denne begrunnelsen er sentral i den norske og europeiske retten som beskytter ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet i Norge.

Portrett av en mann ved et langbord
Publisert 5. apr. 2022 11:01

Etter mitt skjønn er ikke Kierulf-utvalget tilstrekkelig nøyaktige, og på måter som kan skade begrunnelsen for forslagene de setter fram, skriver Olav Gjelsvik.

Publisert 1. apr. 2022 04:30

Ola Borten Moe er tydelig på at han ønsker campussamlingen realisert. Han er like tydelig på at han ikke vil gripe inn dersom NTNU heller vil pusse opp Dragvoll.

Publisert 29. mars 2022 10:07

– Flere miljøer har etterlyst en klargjøring av regelverket og praktiseringen av kontrollen med kunnskapsoverføring. Nå kommer vi med konkrete forslag som vi ser frem til å få innspill på, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. 

To menn og tre kvinner sit rundt eit bord
Publisert 14. mars 2022 19:12

Mange kjønns- og innvandringsforskarar unngår å seia noko offentleg om rasisme og kjønnsidentitet. Det viser ei undersøking forskarar frå Institutt for samfunnsforsking har gjort på oppdrag frå Fritt Ord.

Portrett av en mann
Publisert 4. mars 2022 10:14

Alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal som hovedregel legges på is.  Det har regjeringen bestemt. 

Ei kvinne og ein mann sit ved eit langbord
Publisert 23. feb. 2022 14:52

Rektor Svein Stølen ber regjeringa samarbeida med andre land om eksportkontroll av kunnskapsoverføring: – Me kan laga ein arena der me samhandlar med Sverige, Finland, Danmark og Island og dei baltiske landa.