Nettsider med emneord «Forskningspolitikk»

Portrett av en mann som snakker
Publisert 21. jan. 2022 16:43

Universitets- og høyskolebygg er for dyre, mener statsråd Ola Borten Moe. Blant forslagene han vil diskutere er et eget utbyggerselskap for sektoren slik sykehusene har.

Portrett av ei kvinne i Stortinget
Publisert 17. jan. 2022 11:23

Universitetet i Oslo får etablert en forskerskole i kunstig intelligens med tildeling fra Forskningsrådet.  I hele landet blir det etablert 12 nye forskerskoler. 

Ein mann og ei kvinne står ute
Publisert 22. des. 2021 18:07

Både rektor Svein Stølen og Åse Gornitzka håpar på lysare tider i 2022. – Men det lovar ikkje godt med det tronge budsjettet UiO får, konstaterer UiO-rektoren.

To menn og tre kvinner står i Universitetshagen i Oslo
Publisert 14. des. 2021 17:01

Forskning i verdensklasse er ikke en utgiftspost på statsbudsjettet, men en investering i fremtiden.

Tre menn og ei kvinne i forgrunnen, og to menn delvis skjulte i bakgrunnen.
Publisert 1. des. 2021 13:32

Ein grøn korridor frå Nordmarka til Frognerparken med bygningar, plassar og infrastruktur som skal gi husrom for akademia, oppstartsmiljø, næringsliv og offentleg sektor. Det er visjonen i moglegheitsstudien for innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

En mann med briller står på en talerstol
Publisert 8. nov. 2021 11:31

Krav som er pålagt sektoren av staten, og som fører med seg mye byråkrati, skal under lupen når Kunnskapsdepartementet nå går til verks for å avbyråkratisere sektoren.

Masse folk står på ein plass
Publisert 14. okt. 2021 14:05

No er det heilt klart, Noregs nye forskings- og høgare utdanningsminister heiter Ola Borten Moe og er første nestleiar i Senterpartiet. Og i ettermiddag flytta han inn på statsrådskontoret i Kunnskaps-departementet. 

En mann med jakke står og snakker
Publisert 14. okt. 2021 10:03

Aftenposten har fått bekreftet at Ola Borten Moe blir ny forsknings- og utdanningsminister.

Publisert 5. okt. 2021 09:41
Ein mann med slips står og talar frå ein talarstol.
Publisert 5. okt. 2021 04:30

Det einaste ABE-reforma har tent til, er å visa at den avtrappande regjeringa ikkje har hatt tillit til dei som jobbar i det offentlege.

Ein mann og  to kvinner står i eit møtelokale
Publisert 15. sep. 2021 12:47

– For å nå ambisjonane må me jobba for at finansieringa ikkje svekkjer oss. Det er UiO-rektor Svein Stølens bodskap til ei ny regjering.

Portrett av en smilende kvinne
Publisert 9. sep. 2021 10:27

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. Siri Hatlen skal lede arbeidet.

Portrett av en mann med briller og slips og av en kvinne
Publisert 7. sep. 2021 11:42

Kenneth Ruud fra Universitetet i  Tromsø og Forsvarets forskningsinstitutt eller Lise Øvreås fra Universitetet i Bergen  blir ny preses i Vitenskapsakademiet etter jussprofessor Hans Petter Graver fra UiO. Det endelige valget avgjøres 16. september. 

En gruppe personer står foran et basseng i et forskningssenter
Publisert 6. sep. 2021 21:57

Ramma er om lag en milliard lavere enn antatt behov. Det er anslått at et fullverdig senter trenger 7,9 milliarder kroner.

Publisert 27. aug. 2021 11:00

– Eg ynskjer alltid å seia ja når eg blir spurt om å hjelpa til, om eg trur eg kan bidra. No er eg både jurist og har arbeidd mykje med ytringsfridom, og har vore ei lang stund i akademia. Det er grunnane Anine Kierulf  gir opp, for kvifor ho sa til å leia eit utval som skal sjå på moglege lovendringar for å styrkja ytringsfridomen i akademia.

Tre kvinner og to mennn står ute og er i ferd med å gå inn i ein bygning.
Publisert 19. aug. 2021 12:45

Vitskapsområdet Oslo Science City bør ha eit norsk namn, krev Språkrådet.  Styreleiar Svein Stølen føreslår at dei heller legg til ei norsk forklaring på namnet.

Ein mann og ei kvinne sit ved eit bord
Publisert 11. juni 2021 08:00

I dag kjem forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim med ei gåvepakke på 39 millionar kroner til nye utdannings- og forskingslokale for Instrumentlaboratoriet på kjemi (I-Lab). Resten av den samla rekninga på 140 millionar kroner må UiO henta frå andre pengekjelder.

En debatt mellom flere personer i Stortinget
Publisert 28. mai 2021 13:38

Studentdemokrati og midlertidighet i akademia ble også diskutert da Stortinget skulle behandle ny lov om universitet og høyskoler. 

Publisert 6. mai 2021 05:00

UiO mener avviklingen av gaveforsterkningsordningen ikke bør gjelde for tidligere donasjoner. – Ordningen har hele tiden hatt en klausul om at utbetalinger vil bli gjennomført med forbehold om framtidig statlig finansiering, påpeker områdedirektør Jesper W. Simonsen i Forskningsrådet.

Ein bygning på Harvard University i USA
Publisert 21. apr. 2021 11:00

Denne veka legg regjeringa fram den oppdaterte Panorama-strategien, som gjeld frå 2021-2027. No blir Sør-Korea, USA og Canada nye samarbeidsland. Frå før er Russland, India, Sør-Afrika  og Japan med.

Portrett av ei smilende kvinne
Publisert 16. apr. 2021 14:06

Universitets- og høgskolerådets styre har i dag tilsatt Nina Sandberg i stillingen som generalsekretær for perioden 1. oktober 2021–31. august 2027. Hun er i dag stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. 

EU-flagg vaier i Brussel.
Publisert 9. apr. 2021 14:25

Horisont Europa og Erasmus + er de to største EU-programmene regjeringen ber Stortinget om samtykke til at Norge skal delta i. 

Et stort byggeprosjekt
Publisert 29. mars 2021 00:22

Byggeprosjektet Campus Ås ved Norges miljø og biovitenskapelige universitetet får 175 millioner kroner ekstra fra regjeringen for å dekke økte utgifter i forbindelse med smittevernstiltak og koronrestriksjoner.