Nettsider med emneord «Forskningsformidling» - Side 6

Publisert 7. mai 2012 14:28

– Norske journalistar bør driva meir undersøkjande journalistikk på dei store forskingsprogramma. I dag er for mange artiklar om forsking basert på berre ei kjelde, meiner kulturredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten.

Publisert 23. aug. 2012 16:34

– Den arabiske våren førte til at alle ville intervjua oss. Det seier formidlingsprisvinnarane Kai Kverme, Gunvor Mejdell  og Bjørn Olav Utvik på Senter for islam- og Midtausten-studiar.

Publisert 21. sep. 2012 14:14

Elevar frå fleire Oslo-skular fekk oppleva ein skuledag på Forskingstorget. Alle andre kan ta turen til Universitetsplassen i morgon.

Publisert 27. sep. 2012 10:07

Tidligere Nationen-redaktør Tove Lie er ansatt som ansvarlig redaktør i den nye og uavhengige nettavisen til Høgskolen i Oslo og Akershus, melder Universitetsavisa.

Publisert 19. sep. 2012 23:18

Geologiprofessor Bjørn Jamveit (biletet) fekk prisen for framifrå forsking medan biologiprofessor Nils Chr. Stenseth blei tildelt formidlingsprisen under utdelinga av Forskingsrådets prisar onsdag kveld. Dermed tok UiO-forskarane dei  to gjevaste prisane.

Publisert 26. sep. 2012 10:55

Doktorstipendiat Geeta Gulati frå UiO og  Akershus universitetssykehus vann  i går kveld Forskar Grand Prix Oslo med foredraget «Hjertesorg» av cellegift. No drar ho til landsfinalen i Tromsø saman med sølvmedaljevinnaren Anicke Brandt-Kjeldsen frå UMB

Publisert 24. okt. 2012 14:54

– Pengar som biblioteka har brukt til abonnement på vitskaplege tidsskrift, må overførast til forskingsmiljøa. Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth meiner det må bli konsekvensen av auka bruk av ope tilgjengelege tidsskrift.

Publisert 10. okt. 2012 09:33

Shabana Rehman, Jonas Gahr Støre og Donkeyboy skal lokke byens befolkning til Blindern på lørdag. – En fallitterklæring, mener universitetshistoriker John Peter Collett.

Publisert 23. okt. 2012 16:27

I Storbritannia og i EU blir fleire og fleire vitskaplege artiklar publiserte i ope tilgjengelege tidsskrift. – No håpar me at forskarar i Noreg fylgjer opp, seier overbibliotekar Live Rasmussen . Seminaret «Slipp forskerne fri» på fredag slepper fri denne debatten.

Publisert 28. okt. 2012 23:29

Et norsk senter ved University of California, Berkeley åpner for et tettere samarbeid mellom norske og amerikanske forskere på toppnivå. Rett før helgen ble Peder Sather Center innviet. 

Publisert 26. okt. 2012 16:54

– Dess meir kunnskap me deler, dess meir kunnskap blir produsert, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen på eit seminar om open tilgang til forskingsartiklar på UiO i dag, 26. oktober. Forskingsrådet lova å øyremerkja pengar til publisering i opne kanalar.

Publisert 15. nov. 2012 15:14

Teljekantmodellen for norske forskingsinstitusjonar skal evaluerast. Det stadfestar seniorrådgjevar Sigrid Tollefsen i Universitets- og høgskulerådet overfor Uniforum.

Publisert 8. nov. 2012 08:37

Faglig-pedagogisk dag gir vitebegjærlige lærere mulighet til faglig utvikling på egne premisser.

Publisert 12. nov. 2012 14:08

En ny brosjyre fra Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å avmystifisere forskeres kontakt med journalister. Uniforum har snakket med fire UiO-forskere om deres erfaringer.

Publisert 5. feb. 2013 23:50

En medisiner må vanligvis delta i 30 vitenskapelige artikler for å få like mange publiseringspoeng som en samfunnsviter som skriver en bok. Dette er en konsekvens av belønningssystemet, og et utslag stikk i strid med bekymringene da tellekantene ble innført. 

Publisert 13. mars 2013 12:45

Stefedrar er overrepresenterte i barnedrapssaker. Det er eitt av funna UiO-forskar Vibeke Ottesen truleg kan gjera i kartlegginga av omfang og kjenneteikn ved barnedrap i Noreg frå 1990 til og med 2009.

Publisert 22. apr. 2013 11:25

Over 6000 barn og vaksne deltok på UiO-festivalen laurdag 20. april. – Me er  kjempenøgde med dette rekordbesøket, seier festivalsjef Gjøril Songvoll til Uniforum.

Publisert 16. apr. 2013 16:32

Forskarar, poetar, popartistar og operastjerner inntar Universitetet i Oslo førstkomande laurdag når universitetet for andre gong arrangerer UiO-festivalen.

Publisert 20. aug. 2013 15:27

Det har vore ein inflasjon i opne, tilgjengelege vitskaplege tidsskrift innanfor medisin og naturvitskap dei siste åra. Medisinprofessor Johanne Sundby kjem med eit varsku mot auka kommersialisering og svekka kvalitetskrav til artiklane.

Publisert 21. aug. 2013 13:21

Professor Svein Sjøberg er overbevist om at hans uredde formidling har kostet ham flere oppdrag for det offentlige. Nå er han hedret med UiOs formidlingspris.

Publisert 7. okt. 2013 13:10

Den norske paleontologen Jørn Hurum og amerikanske kollegaer fant hundrevis av dinosaur-fotavtrykk langt inne i Alaskas ødemark.

Publisert 30. sep. 2013 10:03

Universitetet i Oslo oppretter Norges første professorat i forskningskommunikasjon

Publisert 4. okt. 2013 09:50

157 internasjonale tidsskrifter gav blaffen i vitenskapelige standarder.

Publisert 2. okt. 2013 09:45

— Universiteter og høgskoler har en vei å gå når det gjelder åpenhet og innsyn, sier redaktør Dag Hellesund i På Høyden ved Universitetet i Bergen. Han relanserte avisen med ny bladbunad den 1. oktober.

Publisert 9. okt. 2013 14:46

– Fra en universitetspolitisk synsvinkel er kjøp av PR-tjenester fra kommunikasjonsbyråer misbruk av offentlige midler, sier journalistikkprofessor Sigurd Allern . UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener derimot han har de vitenskapelige ansattes støtte til å bruke PR-byrå.