Nettsider med emneord «Forskningsformidling» - Side 2

Publisert 21. sep. 2005 14:31

Rundt 14 fagmiljøer fra Universitetet i Oslo vil delta på Forskningstorget på Universitetsplassen førstkommende fredag og lørdag. Til sammen vil mer enn 50 forskningsmiljøer fra Oslo og Akershus delta på Forskningstorget i år.

Publisert 15. feb. 2006 17:28

No kan du bli både vis og lærd på éin dag. Men då må du klara å stikka innom alle dei populærvitskaplege foredraga når Universitetet i Oslo inviterer til open dag torsdag 9. mars. - Om du ikkje klarer det, kan du likevel få med deg enkelte forelesingar som podkast på Internett, opplyser prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga til Uniforum.

Publisert 9. mars 2006 14:34

Kildebruksutvalget vil at forlagsbransjen skal lære av Alnæs-saken og innføre et system der forlaget og forfatteren i fellesskap gjøres ansvarlige for at all kildebruk tydeliggjøres. 3. mars la utvalget fram sin utredning "God skikk" om kildebruk i allmenne, historiske framstillinger.

Publisert 12. mai 2006 09:16

- Dårleg forsking som ikkje vinn fram på forskingskomponenten, skal heller ikkje kunna tena pengar på ein formidlingskomponent. Det lovar informasjonssjef Asle Haukaas ved NHH. Han sit i det nasjonale formidlingsutvalet del 2, som skal koma med eit endeleg forslag til kva indikatorar som skal takast med i ein formidlingskomponent på budsjetta til universiteta og høgskulane.

Publisert 22. sep. 2006 13:32

Kronprins Haakon blei helsa med rapp frå Emir Mulaosmanovic då han besøkte bua til forskingsprosjektet Kulturell kompleksitet (CULCOM) på Forskingstorget fredag 22. september.

Publisert 14. des. 2006 11:17

Universitetet i Oslo slaktar dei fem indikatorane for formidling i innstillinga "Sammen for kunnskap II". UiO meiner effekten blant anna kan bli formidling som blir driven for langt i retning av kommersialisering. Dermed sluttar UiO seg til kritikken som tidlegare har kome frå universiteta i Bergen og Stavanger.

Publisert 20. sep. 2007 14:05

- Absolutt alle, fra barnehagebarn til studenter og forskere, vil ha glede av å besøke årets Forskningstorg, sier prosjektleder Julie Øybø entusiastisk.

Publisert 10. sep. 2007 21:20

- Jeg starter hver dag med frukt, og dyrker egne tomater om sommeren, avslørte stortingspresident Thorbjørn Jagland, da han tok imot en delegasjon fra Prostatakreftaksjonen 2007. Varmebehandlede tomater er nemlig vidundermiddelet for mannens prostata.

Publisert 20. jan. 2009 10:17

No er det oppretta ein eigen nettportal for elektroniske publikasjonar frå Universitetet i Oslo. Den ber namnet www.journals.uio.no. – Det einaste kravet me stiller, er at artiklane er fagfellevurderte og at publikasjonane kjem ut med jamne mellomrom, seier hovudbibliotekar Stine Marie Barsjø ved UB og overingeniør Morten Erlandsen ved USIT.

Publisert 14. jan. 2009 11:58

I morgon, torsdag 15. januar, blir den nye elektroniske bokserien Oslo Studies in Language lansert på UiO. – Målet er å knyta saman det store miljøet for språkforsking ved HF, seier språkforskarane Dag Haug og Atle Grønn, som er redaktørar for serien.

Publisert 9. feb. 2009 15:07

Alle vitenskapelige tidsskriftsartikller som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv. Det slår Forskningsrådets fast i sine nye retningslinjer for digital publisering. Bildet viser språkforskerne Dag Haug (t.v.) og Atle Grønn som er redaktører for den elektroniske bokserien Oslo Studies in Language på HF.

Publisert 7. mai 2009 11:31

Filmen om plantelivet og geologien på Hovedøya er kjøpt av TV 2 og skal også visast i ei lengre utgåve på NRK. Mange veit at Petter Bøckman og Cecilie Webb frå Naturhistorisk museum er med i filmen. Det er mindre kjent at det er fjernsynsgruppa ved InterMedia som har laga filmen.  

Publisert 14. okt. 2009 16:35

– Jeg synes dette var tøft gjort, sier førsteamanuensis Jørn Hurum i en kommentar til at han er blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris på 250 000 kroner. Prisen blir delt ut på Forskningsrådets festaften i Konserhuset i kveld.  

Publisert 15. okt. 2009 10:23

Fleire og fleire vitskaplege artiklar blir publiserte elektronisk i opne, tilgjengelege nettidsskrift. Torsdag 22. oktober kl. 18.00 inviterer Vitskapsakademiet til debatt med professor i rettsinformatikk, Jon Bing som innleiar. – Då håpar me at alle interesserte vil ta turen til Drammensveien 78 for å høyra kva Jon Bing har på hjarta, fortel professorane Anne-Brit Kolstø og Erik Boye frå UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 6. nov. 2009 09:30

– Det er viktig at UiO straks set i gang ein redningsaksjon for dei mest verdifulle elektroniske skattane. InterMedia har tatt vare på gammalt teknisk utstyr for å hindra at desse skattane hamnar på den elektroniske kyrkjegarden, seier førsteamanuensis Arild Boman og kontorsjef Lars Lomell.  

Publisert 18. des. 2009 15:38

UiO-professorane Ørjan Martinsen og Sverre Grimnes har starta verdas første og einaste vitskaplege tidsskrift for faget bioimpedans. Det elektroniske tidsskriftet Journal of Electrical Bioimpedance (JEB) publiserte sin første artikkel den 3. desember

Publisert 11. des. 2009 17:02

Oppdaginga og presentasjonen av apefossilet Ida var den mest populære saka hos lesarane til National Geograpic i 2009. Det melder nettutgåva til magasinet.

Publisert 17. feb. 2010 13:52

Er det rettferdig at Noreg kan kjøpa opp klimakvotar i utlandet for å sleppa å setja i verk tiltak som kan avgrensa våre eigne utslepp? Dette er eit av spørsmåla som blir tatt opp i boka ”Rettferdighet”, som UiO-professorane Beatrice Halsaa og Anne Hellum har vore redaktørar for.  

Publisert 4. feb. 2010 14:21

Patentstyret har talt: Et postordrefirma i Farsund har rett til å bruke Ida-navnet og figuren som varemerke, ikke Naturhistorisk museum, skriver Aftenpostens nettutgave i dag.

Publisert 15. feb. 2010 16:21

– Nå kan du se på og lese om dolker og økser fra steinalder, smykker fra bronsealder og hjelm fra vikingtid på nettet, forteller museumsdirektør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum i ei pressemelding fra UiO. Fra januar 2010 har nettportalen www.unimus.no/arkeologi gitt alle tilgang til 480 000 arkeologiske funn.

Publisert 20. apr. 2010 16:12

– Eg har vore oftare i nyhenderedaksjonar enn på kontoret mitt etter at oskeskyene frå vulkanen Eyafjallajökull først begynte å driva inn over Noreg og resten av Europa, seier geolog Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum.  

Publisert 30. apr. 2010 13:49

Stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) ba i Stortingets spørretime Tora Aasland om det kunne være opportunt med en gjennomvask i kjønnsforskermiljøet. Han vil også reformere Norges forskningsråd.  

Publisert 23. mars 2010 08:42

Farsund-firmaet som har registrert Ida-logoen som varemerke, vil bryta marknadsføringslova om dei tek den i bruk, seier Næringslivets Konkurranseutval.

Publisert 5. mai 2010 12:56

Noregs 25 viktigaste sosiologiske artiklar skal plukkast ut fram til nyttår 2011. Sosiologiprofessor Willy Pedersen leier uttakskomiteen. – Me håpar å skapa provokasjonar, seier initiativtakar Jon Rogstad som er redaktør for Sosiolognytt.  

Publisert 26. apr. 2010 14:32

Høringsrunden er over, og i morgen skal Strategisk plan 2010–2020 vedtas i Universitetsstyret. Tidligere Apollon-redaktør Johannes Løvhaug er fornøyd med at ”kunnskapstriangelet” forskning, utdanning og innovasjon utgår. Han mener likevel at planen på flere punkter burde vært mer konkret.