Nettsider med emneord «Forskningsformidling» - Side 10

Publisert 14. okt. 2009 16:35

– Jeg synes dette var tøft gjort, sier førsteamanuensis Jørn Hurum i en kommentar til at han er blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris på 250 000 kroner. Prisen blir delt ut på Forskningsrådets festaften i Konserhuset i kveld.  

Publisert 3. sep. 2009 14:28

UiO-rektor Ole Petter Ottersen blir intervjua i Kunnskapskanalen på NRK 2 førstkomande laurdag 5. september kl 16.45. Programmet har fått tittelen ”Nysgjerrig forsker vant valget”. Frå den dagen vil Kunnskapskanalen ha fast sendetid på NRK 2 alle laurdagar kl. 16.30.  

Publisert 24. aug. 2009 10:31

– Eg synest røyndomen er så interessant at eg må skriva om den. For meg personleg er det blitt ein yrkesskade, seier professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet. No vert innsatsen hans krona med UiOs formidlingspris for 2009.

Publisert 4. aug. 2009 09:44

Som de første nordiske universiteter lanserer NTNU og Universitetet i Stavanger i dag hvert sitt område på iTunes U med videofilmede forelesninger og foredrag til gratis nedlasting, melder de i ei felles pressemelding.

Publisert 22. juni 2009 15:44

– Dysleksi, anomi og stratifisering er farlege ord som pedagogar, sosiologar og juristar har skapt for å symbolisera makt. Dette er ord som skapar avstand i staden for å inkludera alle i samtalen, meiner kriminologiprofessor Nils Christie, som no går til kamp mot faguttrykka, med boka ”Små ord for store spørsmål” som våpen.  

Publisert 7. mai 2009 11:31

Filmen om plantelivet og geologien på Hovedøya er kjøpt av TV 2 og skal også visast i ei lengre utgåve på NRK. Mange veit at Petter Bøckman og Cecilie Webb frå Naturhistorisk museum er med i filmen. Det er mindre kjent at det er fjernsynsgruppa ved InterMedia som har laga filmen.  

Publisert 23. apr. 2009 15:03

Både UHR og NFR vil at forskningsresultater som publiseres i kvalitetssikrede, vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, også skal gjøres allment, fritt tilgjengelige. Forskersamfunnet har selv et sentralt ansvar for at forskningens betydning blir størst mulig.

Publisert 9. feb. 2009 15:07

Alle vitenskapelige tidsskriftsartikller som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv. Det slår Forskningsrådets fast i sine nye retningslinjer for digital publisering. Bildet viser språkforskerne Dag Haug (t.v.) og Atle Grønn som er redaktører for den elektroniske bokserien Oslo Studies in Language på HF.

Publisert 20. jan. 2009 10:17

No er det oppretta ein eigen nettportal for elektroniske publikasjonar frå Universitetet i Oslo. Den ber namnet www.journals.uio.no. – Det einaste kravet me stiller, er at artiklane er fagfellevurderte og at publikasjonane kjem ut med jamne mellomrom, seier hovudbibliotekar Stine Marie Barsjø ved UB og overingeniør Morten Erlandsen ved USIT.

Publisert 14. jan. 2009 11:58

I morgon, torsdag 15. januar, blir den nye elektroniske bokserien Oslo Studies in Language lansert på UiO. – Målet er å knyta saman det store miljøet for språkforsking ved HF, seier språkforskarane Dag Haug og Atle Grønn, som er redaktørar for serien.

Publisert 20. sep. 2007 14:05

- Absolutt alle, fra barnehagebarn til studenter og forskere, vil ha glede av å besøke årets Forskningstorg, sier prosjektleder Julie Øybø entusiastisk.

Publisert 10. sep. 2007 21:20

- Jeg starter hver dag med frukt, og dyrker egne tomater om sommeren, avslørte stortingspresident Thorbjørn Jagland, da han tok imot en delegasjon fra Prostatakreftaksjonen 2007. Varmebehandlede tomater er nemlig vidundermiddelet for mannens prostata.

Publisert 14. des. 2006 11:17

Universitetet i Oslo slaktar dei fem indikatorane for formidling i innstillinga "Sammen for kunnskap II". UiO meiner effekten blant anna kan bli formidling som blir driven for langt i retning av kommersialisering. Dermed sluttar UiO seg til kritikken som tidlegare har kome frå universiteta i Bergen og Stavanger.

Publisert 22. sep. 2006 13:32

Kronprins Haakon blei helsa med rapp frå Emir Mulaosmanovic då han besøkte bua til forskingsprosjektet Kulturell kompleksitet (CULCOM) på Forskingstorget fredag 22. september.

Publisert 12. mai 2006 09:16

- Dårleg forsking som ikkje vinn fram på forskingskomponenten, skal heller ikkje kunna tena pengar på ein formidlingskomponent. Det lovar informasjonssjef Asle Haukaas ved NHH. Han sit i det nasjonale formidlingsutvalet del 2, som skal koma med eit endeleg forslag til kva indikatorar som skal takast med i ein formidlingskomponent på budsjetta til universiteta og høgskulane.

Publisert 9. mars 2006 14:34

Kildebruksutvalget vil at forlagsbransjen skal lære av Alnæs-saken og innføre et system der forlaget og forfatteren i fellesskap gjøres ansvarlige for at all kildebruk tydeliggjøres. 3. mars la utvalget fram sin utredning "God skikk" om kildebruk i allmenne, historiske framstillinger.

Publisert 15. feb. 2006 17:28

No kan du bli både vis og lærd på éin dag. Men då må du klara å stikka innom alle dei populærvitskaplege foredraga når Universitetet i Oslo inviterer til open dag torsdag 9. mars. - Om du ikkje klarer det, kan du likevel få med deg enkelte forelesingar som podkast på Internett, opplyser prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga til Uniforum.

Publisert 21. sep. 2005 14:31

Rundt 14 fagmiljøer fra Universitetet i Oslo vil delta på Forskningstorget på Universitetsplassen førstkommende fredag og lørdag. Til sammen vil mer enn 50 forskningsmiljøer fra Oslo og Akershus delta på Forskningstorget i år.

Publisert 7. mars 2005 14:23

For første gong er ei fersk doktoravhandling tilgjengeleg på Universitetsbibliotekets digitale utgjevingar (DUO). Det er Anne-Beate Solås frå Det medisinske fakultetet som har forfatta denne doktoravhandlinga.

Publisert 23. sep. 2004 11:15

Det myldrer av tenåringer på Blindern to dager i september. 5000 elever fra skoler i Oslo og Akershus er på Ungforsk 2004 - høstens store happening.

Publisert 23. sep. 2004 11:11

Forskningsmagasinet Apollon kommer om halvannen uke i moderne nettdrakt. Ny teknologi og ny måte å organisere artiklene på, gjør tilgjengeligheten langt lettere enn før.

Publisert 14. sep. 2004 11:23

- Me vil sjølvsagt vera nøgde om enda fleire enn dei 20 000 som dukka opp i fjor, vil besøka Forskingstorget i år. Det seier prosjektleiar Julie Øybø som inviterer alle til Forskingstorget på Universitetsplassen fredag 17. september og laurdag 18. september. Denne gongen vil meir enn 45 forskingsmiljø vera på plass.

Publisert 19. aug. 2004 12:45

- Ein publikasjon i Nature gir større utteljing og blir lagt meir merke til enn ein artikkel i eit meir spesialisert tidsskrift. Det seier forskar Henrik Svensen ved SFF-senteret Physics of Geological Processes i ein kommentar til oppfordringa frå bibliotekdirektør Jan-Erik Røed om heller å publisera i fritt tilgjengelege tidsskrift på verdsveven.

Publisert 18. aug. 2004 13:01

- Alle norske universitet og høgskular må slutta seg til arbeidet med å fremja publisering av forskingsartiklar i fritt tilgjengelege elektroniske tidsskrift på verdsveven. På den måten kan forskarane ta retten til publisering tilbake frå forlaga, meiner bibliotekdirektør Jan Erik Røed ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 20. feb. 2004 15:22

Tempo! Det er tittelen på verdas første kortfilm som er basert på ei doktoravhandling om tidsklemma til barnefamiliane. Doktoravhandlinga er skriven av forskar Ulla-Britt Lilleaas ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Eva Dahr er regissøren som blei inspirert av arbeidet hennar.