Nettsider med emneord «Forskningsformidling»

Publisert 24. feb. 2014 13:04

Forskningsformidlingen kan svekkes når det tar 98 dager før masteroppgavene offentliggjøres, skriver konsulent Alf Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 23. apr. 2014 15:26

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) diskriminerer ikke vitenskapelige artikler skrevet på eller oversatt til norsk, samisk eller andre skandinaviske språk, skriver seniorrådgiver Marit Ausland i NFF.

Publisert 2. jan. 2002 15:18

Professor i musikk, Arvid O. Vollsnes mottok 12.desember HFs formidlingspris 2001 for utgivelsen av fembindsverket Norges musikkhistorie.

Publisert 21. feb. 2002 16:09

Den 8. mars arrangerer Universitetet i Oslo Videregående skole-dag 2002 . - Arrangementet er blitt vesentlig utvidet sammenliknet med tidligere år, forteller prosjektleder Sissel Korshavn.

Publisert 29. apr. 2002 18:30

Universitetsbiblioteket ved UiO har nyleg kjøpt inn samfunnsvitarane sin bibel, The International Encyclopedia of the Social and Behaviorial Sciences (IESB) . Det samfunnsvitskaplege leksikonet består av 26 bind. - Dette blir til stor glede for samfunnsforskarane, meiner univeristetsbibliotekar Bredo Berntsen.

Publisert 11. apr. 2002 10:25

- Noreg brukar 20 milliardar på forsking i året. Sjølv om me håpar å auka den summen, så inneber det likevel at forskarane har ei plikt til å formidla kva desse pengane går til. Ein nasjonal nettstad som forskning.no kan vera ein god reiskap for å få dette til. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet då ho opna forskingsportalen forskning.no onsdag 10. april.

Publisert 25. apr. 2002 10:09

Over fire millionar nordmenn har vore innom programma til Kunnskapskanalen på NRK 1 sidan 1999. Over ein million har sett heile program, opplyser førsteamanuensis Arild Boman ved InterMedia, UiO til Uniforum. Det aller mest populære programmet var eit opptak av foredraget til Richard Senett med tittelen Nye klassar og sosiale skilnader i informasjonssamfunnet .

Publisert 4. sep. 2002 13:27

Lyst til å reise til Mars, se hvilken kjendis du likner på eller måle ånden din? Vil du møte en stand up-forsker eller vinne en Zappy? Det er duket for Forskningstorget 2002.

Publisert 23. okt. 2002 09:33

Biologiserien "Landskaper fra sjø til fjell" på Kunnskapskanalen på NRK 1 har til no hatt 197 000 sjåarar, medan 373 000 har vore innom og kika på serien som nyleg er sendt i reprise. Det vil seia at kvart av dei fire programma har samla fleire folk enn det det norske fotball-landslaget trekkjer til Ullevål.

Publisert 23. okt. 2002 11:11

Kunnskapskanalen har no starta samarbeid med NRK om eigne nettsider på NRKs web, opplyser førsteamanunsis Arild Boman ved InterMedia.

Publisert 5. nov. 2002 11:41

Norges forskningsråds formidlingspris for 2002 er tildelt professor Thomas Hylland Eriksen (40), Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prisen er på 200 000 kroner.

Publisert 16. des. 2002 14:01

Professor i idéhistorie, Jan Erik Ebbestad Hansen er tildelt HFs formidlingspris for 2002. Han har fått prisen for det tre bind store verket Norsk tro og tanke .

Publisert 15. mai 2003 16:21

NRK1 viser i mai to TV-dokumentarfilmer om den lille ørkenbyen Timbuktu i Vest-Afrika, på grensen til Sahara. - TV-dokumentarene skulle forholde seg kritisk til Vestens myter og oppfatninger om ressursforvaltning og lokalbefolkninger i tørre områder i Afrika, forteller produsent Carsten Sørensen ved InterMedia, UiO. Han har laget programmene sammen med forsker Tor Arve Benjaminsen ved Noragric, NLH.

Publisert 20. mai 2003 14:58

- Babylon skal tilby norske og andre skandinaviske lesarar akademisk, kritisk analyse av politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i den arabiske og islamske verda. Det seier universitetslektor Jacob Høigilt, som er redaktør for det nye magasinet Babylon - tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika .

Publisert 3. sep. 2003 11:09

Det blir utstilling av forsking i 28 forskjellige bodar under Forskingstorget på Universitetsplassen 19. og 20. september. - Det er ny rekord, fortel prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga, UiO.

Publisert 17. okt. 2003 16:41

Gjennom sine mange lærebøker og radio- og TV-programmer har Otto Øgrim brakt fysikken ut til folket. 1. oktober fylte fysikeren på roterommet 90 år.

Publisert 9. jan. 2004 15:04

Universitetet i Oslo er i ferd med å utvikle et belønningssystem for forskningsformidling. Et slikt system finnes knapt noe annet sted i Norden.

Publisert 28. jan. 2004 10:43

Formidlingsutvalgets flertall mener at UiO bør etablere en todelt modell for belønning av forskningsformidling. Mindretallet tviler på at belønning basert på registrering vil virke etter hensikten.

Publisert 20. feb. 2004 15:22

Tempo! Det er tittelen på verdas første kortfilm som er basert på ei doktoravhandling om tidsklemma til barnefamiliane. Doktoravhandlinga er skriven av forskar Ulla-Britt Lilleaas ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Eva Dahr er regissøren som blei inspirert av arbeidet hennar.

Publisert 19. aug. 2004 12:45

- Ein publikasjon i Nature gir større utteljing og blir lagt meir merke til enn ein artikkel i eit meir spesialisert tidsskrift. Det seier forskar Henrik Svensen ved SFF-senteret Physics of Geological Processes i ein kommentar til oppfordringa frå bibliotekdirektør Jan-Erik Røed om heller å publisera i fritt tilgjengelege tidsskrift på verdsveven.

Publisert 18. aug. 2004 13:01

- Alle norske universitet og høgskular må slutta seg til arbeidet med å fremja publisering av forskingsartiklar i fritt tilgjengelege elektroniske tidsskrift på verdsveven. På den måten kan forskarane ta retten til publisering tilbake frå forlaga, meiner bibliotekdirektør Jan Erik Røed ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 14. sep. 2004 11:23

- Me vil sjølvsagt vera nøgde om enda fleire enn dei 20 000 som dukka opp i fjor, vil besøka Forskingstorget i år. Det seier prosjektleiar Julie Øybø som inviterer alle til Forskingstorget på Universitetsplassen fredag 17. september og laurdag 18. september. Denne gongen vil meir enn 45 forskingsmiljø vera på plass.

Publisert 23. sep. 2004 11:11

Forskningsmagasinet Apollon kommer om halvannen uke i moderne nettdrakt. Ny teknologi og ny måte å organisere artiklene på, gjør tilgjengeligheten langt lettere enn før.

Publisert 23. sep. 2004 11:15

Det myldrer av tenåringer på Blindern to dager i september. 5000 elever fra skoler i Oslo og Akershus er på Ungforsk 2004 - høstens store happening.

Publisert 7. mars 2005 14:23

For første gong er ei fersk doktoravhandling tilgjengeleg på Universitetsbibliotekets digitale utgjevingar (DUO). Det er Anne-Beate Solås frå Det medisinske fakultetet som har forfatta denne doktoravhandlinga.