Nettsider med emneord «Forskningsformidling» - Side 10

Publisert 30. apr. 2010 13:49

Stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) ba i Stortingets spørretime Tora Aasland om det kunne være opportunt med en gjennomvask i kjønnsforskermiljøet. Han vil også reformere Norges forskningsråd.  

Publisert 26. apr. 2010 14:32

Høringsrunden er over, og i morgen skal Strategisk plan 2010–2020 vedtas i Universitetsstyret. Tidligere Apollon-redaktør Johannes Løvhaug er fornøyd med at ”kunnskapstriangelet” forskning, utdanning og innovasjon utgår. Han mener likevel at planen på flere punkter burde vært mer konkret.

Publisert 21. apr. 2010 12:16

Universitetet i Oslo har engasjert regjeringsadvokaten i kampen om retten til kommersiell bruk av det innkjøpte fossilet Ida, skriver Universitas i dag.  

Publisert 20. apr. 2010 16:12

– Eg har vore oftare i nyhenderedaksjonar enn på kontoret mitt etter at oskeskyene frå vulkanen Eyafjallajökull først begynte å driva inn over Noreg og resten av Europa, seier geolog Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum.  

Publisert 15. apr. 2010 14:54

Programserien ”Hjernevask” har på godt og vond fått fart på forskingsdebatten i Noreg. Og då handlar det ikkje om pengar, men om forholdet mellom ulike forskingsdisiplinar. Dermed har Eia-debatten gitt opphavsmannen Harald Eia ein plass i ”forskingshistoria”.

Publisert 7. apr. 2010 14:07

Arild Pedersen mener at jeg som medlem av Det akademiske kollegium i 2002 var pådriver for at vitenskapsfilosofi ble flyttet fra Exphil og Exfac. Det er en historieskrivning jeg ikke kjenner meg igjen i, skriver professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Publisert 6. apr. 2010 10:28

Universitetsleiinga burde ikkje vera nøgd med at når det no, etter mange år, bryt ut ein ny vitskapsfilosofisk debatt i tilknyting til fag ved UiO, denne gongen sosiologi og tverrfagleg kjønnsforsking, så skjer dette utanfor universitetet, i TV og aviser, skriv filosofiprofessor Arild Pedersen.

Publisert 23. mars 2010 08:42

Farsund-firmaet som har registrert Ida-logoen som varemerke, vil bryta marknadsføringslova om dei tek den i bruk, seier Næringslivets Konkurranseutval.

Publisert 17. feb. 2010 13:52

Er det rettferdig at Noreg kan kjøpa opp klimakvotar i utlandet for å sleppa å setja i verk tiltak som kan avgrensa våre eigne utslepp? Dette er eit av spørsmåla som blir tatt opp i boka ”Rettferdighet”, som UiO-professorane Beatrice Halsaa og Anne Hellum har vore redaktørar for.  

Publisert 15. feb. 2010 16:21

– Nå kan du se på og lese om dolker og økser fra steinalder, smykker fra bronsealder og hjelm fra vikingtid på nettet, forteller museumsdirektør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum i ei pressemelding fra UiO. Fra januar 2010 har nettportalen www.unimus.no/arkeologi gitt alle tilgang til 480 000 arkeologiske funn.

Publisert 5. feb. 2010 16:19

Behovet for formidling blir i stor grad underkommunisert i utkastet til Strategisk plan 2010-2020. I endå større grad blir innovasjon overkommunisert.

Publisert 4. feb. 2010 14:21

Patentstyret har talt: Et postordrefirma i Farsund har rett til å bruke Ida-navnet og figuren som varemerke, ikke Naturhistorisk museum, skriver Aftenpostens nettutgave i dag.

Publisert 29. jan. 2010 12:43

Hva kan begrunne at formidling heretter skal sortere under overskriften innovasjon? I høringsnotatet løser man dette ganske enkelt ved å utvide innovasjonsbegrepet til å gjelde ”læring, nytenkning og omstilling i bred forstand”. Jeg er enig med Løvhaug i at en slik språkbruk tilslører mer enn den oppklarer, skriver Trine Nickelsen i dette innspillet til Strategisk plan 2010-2020.

Publisert 26. jan. 2010 10:04

Strategiplanen preges så langt av en instrumentell tenkning hvor eksellent forskning settes i sammenheng med innovasjon. Det er grunn til å ønske seg et bredere bilde, en dypere forståelse og en større stolthet over universitetets mangfoldige formidling, skriver Ulla Uberg, Anne Vaalund og Bjørn Vidar Johansen.

Publisert 18. jan. 2010 14:24

Universitetsledelsen har nå sendt ut et høringsnotat i forbindelse med ny strategisk plan for perioden 2010-2020. I høringsdokumentet er universitetets ”tredje oppgave” – formidlingen – snevert forstått og dårlig ivaretatt, skriver Johannes W. Løvhaug.

Publisert 18. des. 2009 15:38

UiO-professorane Ørjan Martinsen og Sverre Grimnes har starta verdas første og einaste vitskaplege tidsskrift for faget bioimpedans. Det elektroniske tidsskriftet Journal of Electrical Bioimpedance (JEB) publiserte sin første artikkel den 3. desember

Publisert 11. des. 2009 17:02

Oppdaginga og presentasjonen av apefossilet Ida var den mest populære saka hos lesarane til National Geograpic i 2009. Det melder nettutgåva til magasinet.

Publisert 19. nov. 2009 09:45

Last Saturday my husband and I started the day by attending a public lecture at UiO’s Gamle festsal. During a 2 hour period we were introduced to IDA – a fossil dating back more than 47 million years.

Publisert 6. nov. 2009 09:30

– Det er viktig at UiO straks set i gang ein redningsaksjon for dei mest verdifulle elektroniske skattane. InterMedia har tatt vare på gammalt teknisk utstyr for å hindra at desse skattane hamnar på den elektroniske kyrkjegarden, seier førsteamanuensis Arild Boman og kontorsjef Lars Lomell.  

Publisert 29. okt. 2009 14:21

Med utgangspunkt i adressen som uttrykkes i norske medier, vil jeg påstå at en UiOer er identisk med en som jobber på Blindern, skriver kommunikasjonsrådgiver Margareth Bentsen i dette innlegget.  

Publisert 15. okt. 2009 10:23

Fleire og fleire vitskaplege artiklar blir publiserte elektronisk i opne, tilgjengelege nettidsskrift. Torsdag 22. oktober kl. 18.00 inviterer Vitskapsakademiet til debatt med professor i rettsinformatikk, Jon Bing som innleiar. – Då håpar me at alle interesserte vil ta turen til Drammensveien 78 for å høyra kva Jon Bing har på hjarta, fortel professorane Anne-Brit Kolstø og Erik Boye frå UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 14. okt. 2009 16:35

– Jeg synes dette var tøft gjort, sier førsteamanuensis Jørn Hurum i en kommentar til at han er blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris på 250 000 kroner. Prisen blir delt ut på Forskningsrådets festaften i Konserhuset i kveld.  

Publisert 3. sep. 2009 14:28

UiO-rektor Ole Petter Ottersen blir intervjua i Kunnskapskanalen på NRK 2 førstkomande laurdag 5. september kl 16.45. Programmet har fått tittelen ”Nysgjerrig forsker vant valget”. Frå den dagen vil Kunnskapskanalen ha fast sendetid på NRK 2 alle laurdagar kl. 16.30.  

Publisert 24. aug. 2009 10:31

– Eg synest røyndomen er så interessant at eg må skriva om den. For meg personleg er det blitt ein yrkesskade, seier professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet. No vert innsatsen hans krona med UiOs formidlingspris for 2009.

Publisert 4. aug. 2009 09:44

Som de første nordiske universiteter lanserer NTNU og Universitetet i Stavanger i dag hvert sitt område på iTunes U med videofilmede forelesninger og foredrag til gratis nedlasting, melder de i ei felles pressemelding.