Nettsider med emneord «Forskning» - Side 7

Publisert 2. nov. 2004 13:22

I 50 år har fysikarar frå 80 land og 500 universitet frå heile verda kome saman ved Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk (CERN) for å få testa ut teoriane sine i praksis. Forskinga på CERN har resultert i to Nobelprisar i fysikk og i verdsveven. Den 19. oktober feira laboratoriet 50-årsjubileet med Frankrikes president Jaques Chirac og Spanias kong Juan Carlos som dei mest kjende gjestene. Uniforum har besøkt partikkelfysikarane sitt tempel i Genève.

Publisert 23. nov. 2004 14:06

Store tal kan også gjera livet til matematikarar lettare. Det kan matematikkprofessorane Erling Størmer og Ola Bratteli skriva under på etter at dei er tildelt Noregs forskingsråds pris for framifrå forsking (Møbiusprisen) på 500 000 kroner. - Pengane skal me bruka på reiser for å møta utanlandske kollegaer, fortel dei to prisvinnarane.

Publisert 11. nov. 2004 12:44

- Demokratiets konfliktreduserende effekt avhenger i høy grad av et lands økonomiske utvikling. Jeg tror at globaliseringen vil styrke demokratiseringen og på lang sikt føre til en fredeligere verden, sier Håvard Hegre ved PRIO.

Publisert 22. nov. 2004 12:59

- Romforskning må bli ett av satsingsområdene innenfor UiOs strategiske plan. Det mener professor Jøran Moen ved Fysisk institutt, som etterlyser målrettet undervisning i romforskning.

Publisert 2. des. 2004 09:52

Arvid Hallén er ansatt som administrerende direktør i Norges forskningsråd. Hallén er 54 år gammel og har vært konstituert i stillingen siden 1. mai. - Det er en enormt inspirerende utfordring å få anledning til å lede Norges forskningsråd. Forskningsrådet er en nøkkelinstitusjon i det norske forskningssystemet og dermed for utviklingen av Norge som kunnskapssamfunn, sier den nye toppsjefen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Publisert 5. des. 2004 17:28

Forsøket med bydelsvalg i Oslo har vært delvis vellykket. Det er konklusjonen i Jan Erling Klausens ferske doktoravhandling om lokaldemokratiet i Oslo. - De direkte valgene har gjort bydelspolitikerne mer synlige, sier Klausen til Uniforum.

Publisert 16. des. 2004 12:53

Årets Jahreprisvinnar, medisinprofessor Erling C. Seeberg døydde tysdag 14. desember. Seeberg var professor både ved Rikshospitalet og ved UiO. Saman med Ole Petter Ottersen leia han eit medisinsk senter for framifrå forsking Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved UiO.

Publisert 16. des. 2004 15:49

Erling døde fra oss 58 år gammel etter lang tids kamp mot kreftsykdommen. Han etterlater et stort savn både faglig og menneskelig. Tankene går først og fremst til familien.

Publisert 2. des. 2004 15:12

Eit 20 minuttar langt straumbrot i Domus Odontologica natt til i dag, kan ha øydelagt to elektronmikroskop til 10 millionar kroner. - UPS-systemet som skal koplast inn i tilfelle straumbrot, virka heller ikkje, fortel Edvard Berger Messelt som er leiar for Institutt for oralbiologi

Publisert 25. feb. 2005 15:53

- Eg kjenner meg svært rørt over å få oppleva ei slik ære i min vanvittige alder. Det vil eg aldri gløyma den korte tida eg har igjen å leva. Det sa filosofiprofessor Arne Næss fredag 25. februar etter at var utnemnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelege Norske St Olavs Orden. Han får ordenen for den store samfunnsnyttige innsatsen sin. Seremonien fann stad i Administrasjonsbygningen til Universitetet i Oslo.

Publisert 17. feb. 2005 12:59

Forskingsrådet formidlar forskingsresultat frå dei handlingsretta forskingsprogramma for dårleg. Det slår Riksrevisjonen fast etter at den har funne fleire veikskapar i Forskingsrådets styring og drift av desse forskingsprogramma. Dette kan ha vore årsaka til at forskingsresultata ikkje har kome brukarane av programforskinga til gode i stor nok grad, heiter det i konklusjonen.

Publisert 20. jan. 2005 13:10

I november blei Arvid Hallén formelt tilsett som direktør for Noregs forskingsråd. Då hadde 54-åringen frå Osterøy vore konstituert i stillinga sidan Christian Hambro stempla ut for siste gong med ein pensjonsavtale verdt rundt 11 millionar kroner. No er det Hallén som får siste ordet før fire milliardar kroner skal delast ut til forskingsmiljø over heile landet.

Publisert 7. jan. 2005 15:36

UiO-forskar Ulla-Britt Lilleaas er kåra til Årets sosiolog 2004 av Norsk sosiologforeining, Austlandsavdelinga. - Eg synest det er svært hyggeleg å bli sett pris på, seier Lilleaas til Uniforum. At ho klarte å få formidla doktoravhandlinga si om tidsklemma til eit stort publikum gjennom den 11 minuttar lange kortfilmen "Tempo" av filmregissør Eva Dahr, er ein del av grunngjevinga for at prisen gjekk til henne.

Publisert 22. feb. 2005 11:11

- Dette var ei gledeleg og uventa overrasking som me ikkje hadde fått noko som helst forvarsel om. Det seier dei to nevromedisinske forskarane Jon Storm-Mathisen og Ole Petter Ottersen ved Det medisinske fakultetet, UiO etter at dei er tildelte Lundbeckfondens nordiske forskarpris for 2005. Prisen er på 1,5 millionar danske kroner.

Publisert 4. feb. 2005 15:32

Pengesterke investorar kan no koma til å kasta auga sine på forsking og nyskaping. Det håpar i alle fall informasjonssjef Kathrine Myhre i Birkeland innovasjon AS ved UiO. Torsdag 10. februar klokka 18.00 kan forskarar og investorar møtast på eit stort arrangement på Rockefeller i samarbeid med nettverket "First Tuesday".

Publisert 7. feb. 2005 12:26

Norsk kriminologi er halvveis til hundre, men bare et lite stykke på vei til å endre kriminalpolitikken i landet. - Kriminalpolitikken er basert på følelser og ikke på forskning, konstaterer stipendiat Nicolay B. Johansen.

Publisert 25. feb. 2005 10:04

- Nord-Vietnams regjering førte en selvstendig linje i kampen for gjenforening av Vietnam, og tok mange initiativ uten å rådføre seg med verken Moskva eller Beijing, slår historikeren Mari Olsen fast.

Publisert 18. feb. 2005 12:28

Fredrikstad kommune vil ha bygningene som huser UiOs arkeologiske feltstasjon tilbake. - Vi har forpliktelser overfor fagmiljøene og gir ikke slipp på tilhørigheten Isegran, fastslår teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 6. apr. 2005 16:07

Kinas ambassadør Chen Naiqing overrekte ei stor bokgåve til Universitetsbiblioteket i dag onsdag 6. april. Gåva inneheld både oppslagsverk, grammatikkbøker og klassisk skjønnlitteratur. - Dette vil vera til stor hjelp for både forskarar og studentar på kinesiskfaget, sa instituttleiar Mette Halskov Hansen , då bøkene hadde blitt trygt plasserte i eitt av magasina til UB.

Publisert 28. apr. 2005 09:04

På Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet er Peyman Mirtaheri i ferd med å ferdigstille en biomedisinsk sensor som kan oppdage ischemi i alle typer vev og organer på et tidlig stadium. Sensoren er så liten at den kan introduseres i alle organer - og dermed redde mange liv.

Publisert 23. feb. 2005 10:21

Det prestisjefylte EU-programmet Marie Curie Chair , ble utlyst for første gang i 2003. Blant åtte søkere fra hele verden som slapp gjennom nåløyet, var den belgiske jusprofessoren Nicolas de Sadeleer . Han søkte om støtte til et opphold ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Publisert 17. mars 2005 16:13

Regjeringa går inn for å auka Fondet for forsking og nyskaping til 50 milliardar kroner frå 1. januar 2006. Det inneber ei ekstraløyving på 14 milliardar kroner på statsbudsjettet for neste år. Det går fram av dei delane av den nye forskingsmeldinga som statsråd Kristin Clemet la fram i formiddag.

Publisert 7. mars 2005 14:23

For første gong er ei fersk doktoravhandling tilgjengeleg på Universitetsbibliotekets digitale utgjevingar (DUO). Det er Anne-Beate Solås frå Det medisinske fakultetet som har forfatta denne doktoravhandlinga.

Publisert 4. mars 2005 15:29

Norsk Ordbok lanserte i går det femte bandet, berre to år etter at det fjerde bandet blei publisert. Det femte bandet gir forklaringar på alle ord frå harm til jåttut .

Publisert 21. mars 2005 09:03

- Innvandrerungdom er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom. Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, hevder Leila Torgersen , psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).