Nettsider med emneord «Forskning»

Publisert 16. mai 2014 11:23

Slik jeg ser det, består humanistiske forskeres “samfunnsoppdrag” primært i å styrke en kritisk offentlighet, ved å fungere som premissleverandører for et mer velinformert ordskifte, skriver Carl Müller Frøland .

Publisert 21. sep. 2000 12:09

Norges forskningsråd har tildelt 2,5 millioner kroner til et UiO-prosjekt som skal belyse hva som skjer inni hodet på en oversetter. Forskningen er helt nyskapende.

Publisert 22. sep. 2000 15:59

- Me valde å bli ein del av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO fordi me ikkje hadde ressursar nok til å sjå på Nord/Sør-problema medan SUM ikkje hadde ressursar nok til å sjå på miljøproblema i Noreg. Slik blei partnarskapen mellom ProSus og SUM inngått, forklarar forskingsleiar William Lafferty.

Publisert 20. okt. 2000 09:37

- Går vi mot en marginalisering av barn i det offentlige rom? spurte Lia Karsten, forsker ved Universitetet i Amsterdam under en konferanse om barns og ungdoms oppvekstvilkår i byen.

Publisert 29. nov. 2000 10:11

Den første norske etymologiske ordboka på bortimot hundre år, er kommet ut. Bak utgivelsen ligger nesten hundre års forskning og ti års grundig arbeid.

Publisert 19. okt. 2000 12:34

Etter fire års intenst arbeid i Mali, Sveits og Norge er Drissa Diallo i havn med doktoravhandlingen som omhandler den medisinske effekten av utvalgte ville planter. Den gir full kreditt til de tradisjonelle medisinmennenes ervervede kunnskaper.

Publisert 16. nov. 2000 11:49

Til tross for en hektisk tilværelse, er småbarnsforeldre flinke til å synge og lese for barna sine. Mange legger vekt på å synge sanger og fortelle historier de selv hørte som barn. Men også foreldre som selv ikke ble sunget eller lest for, legger i dag vekt på å gi barna sine noe av det de selv gikk glipp av.

Publisert 12. des. 2000 16:07

En utvidet forskningsgruppe ved Kjemisk institutt blir Marie Curie-senter fra 2001. - Vi er stolte over å ha fått en slik anerkjennelse, sier prosjektleder for senteret, Elsa Lundanes.

Publisert 29. jan. 2001 10:06

Etter grundig planlegging i høst, er Sosialantropologisk institutt nå i full gang med et omfattende forskningsprogram om globalisering.

Publisert 10. jan. 2001 16:01

Den biologiske forskningen i Norge er under internasjonal standard. Det finnes imidlertid noen høyt internasjonalt anerkjente forskere, og mange som driver meget god og konkurransedyktig forskning. Potensialet for å styrke den biologiske forskningen med utgangspunkt i de gode miljøene, er derfor tilstede.

Publisert 16. jan. 2001 15:45

Medisinprofessorane Per Brandtzæg, Ole Petter Ottersen og Jon Storm-Mathisen frå Universitetet i Oslo er mest siterte i internasjonale forskingstidsskrift. Det viser ein oversikt frå den amerikanske forskingsinformasjonsbasen Institute for Scientific Information .

Publisert 23. jan. 2001 11:33

Universitetet i Oslo kjem ikkje å delta i pilotprosjektet til Noregs forskingsråds nettstad for forskingsformidling Forskning.no. Det har rektoratet bestemt, samtidig som det går inn for heller å utvikla UiOs eigne forskingssider.

Publisert 12. feb. 2001 14:00

Nordmenn har lågare forventingar til teknologi enn folk i andre land. Medisin, teknologi og miljøfag er dei fagområda folket viser størst interesse for. Folk viser brei interesse for forskingsstoff i massemediene. Kunnskapsnivået til nordmenn er i internasjonal målestokk høgt.

Publisert 8. feb. 2001 10:24

"Hvor langt skal leger kunne gå i sin forskning på pasienter? Og hvordan forholder vi oss til et nazistisk motivert drap i Norge?" Dette er bare to av mange etiske problemstillinger, som ville kunne debatteres ved et senter for etikk ved universitetet.

Publisert 26. mars 2001 13:40

Fra årsskiftet la Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fire millioner kroner på bordet for at Universitetet i Oslo (UiO) skulle opprette et tverrfaglig senter for forskning på barn med atferdsproblemer- såkalte verstinger. Men foreløpig har senteret latt vente på seg.

Publisert 8. mai 2001 15:18

Fjerde april var siste frist for å søke om å bli Senter for fremragende forskning. - Historisk sett er dette sannsynligvis den mest lærerike og omfattende prosessen universitetet har vært igjennom når det gjelder å tenke strategisk om forskning, forteller prorektor ved UiO, Rolv Mikkel Blakar. - For meg personlig har det som prorektor og leder av Kollegiets forskningskomité vært utrolig interessant og lærerikt å følge denne prosessen.

Publisert 11. juli 2001 13:47

UiO og Norsk Regnesentral har inngått ein intensjonsavtale for å styrkja samarbeidet blant anna innan utvikling av e-læring og bioinformatikk. - Avtalen vil betra infrastrukturen til forskingsmiljøa i Oslo-området, og gjera dei meir konkurransedyktige, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 24. aug. 2001 10:11

Regjeringen har besluttet å sette av 200 millioner kroner til et fond for utdeling av en ny internasjonal pris i matematikk. Prisen blir oppkalt etter den betydningsfulle norske matematikeren Niels Henrik Abel (1802-29). Abel-prisen skal utdeles årlig, og vil gi matematikkfaget en internasjonal pris av høyeste rang.

Publisert 15. aug. 2001 11:37

Professor Hans Wolf-Watz ved Umeå universitet, Sverige tildeles Anders Jahres store medisinske pris for 2001. Prisen på 1 million norske kroner, går til Wolf-Watz for hans banebrytende studier av tarmbakterienes infeksjonsmekanismer. Samtidig deles Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere mellom dosent Leena M. Ala-Kokko ved Universitetet i Oulo (Uleåborg) og assisterende professor Jonas Frisén ved Karolinska Instituttet i Stockholm. De får hver 200 000 norske kroner.

Publisert 22. aug. 2001 10:43

All forsking innan molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved UiO skal no samordnast av ei eiga styringsgruppe oppretta av Kollegiet. Ei av dei første oppgåvene er å tildela 3,6 millionar til tverrfakultære forskingsprosjekt, inkludert eit par postdoktorstipend.

Publisert 17. aug. 2001 14:40

Fernanda Petersen fra Institutt for oral biologi har vunnet odontologiens "nobelpris": The Hatton Award . Prisen deles ut til en ung forsker hvert år. For første gang er prisen vunnet av en forsker fra Norge.

Publisert 5. sep. 2001 09:55

- Jag har gripit tillfället i flykten, sier Stig Johansson når vi ber ham forklare sin suksess som forsker innenfor feltet korpuslingvistikk. Johansson er professor ved Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA) og vinner av årets forskningspris ved Universitetet i Oslo.

Publisert 19. sep. 2001 09:40

Benskjørhet, eller osteoporose, er en smertefull sykdom som rammer 40 prosent av alle norske kvinner over 50 år. Forskningsmiljøet på osteoporose ved UiO befinner seg i det internasjonale toppsjiktet. I juni ga EU dette miljøet status som Marie Curie-senter - det første ved Det medisinske fakultet.

Publisert 19. sep. 2001 10:09

Han var den første som utviklet en teknikk som gjorde det mulig å "se" hjernens minste signalstoffer - aminosyrer - gjennom et mikroskop. Tidligere i år sendte han to søknader til EUs forskningsprogram, som nylig svarte JA på begge - professor Jon Storm-Mathisen ved Anatomisk institutt.

Publisert 6. sep. 2001 14:17

- Mange dyktige norske medisinske forskarar blir aldri foreslått som kandidatar til Jahreprisane. Difor kjem norske forskarar ofte til kort når priskomiteen skal velja ut vinnarane av Nordens største medisinske pris. Det seier leiar for priskomiteen, forskingsdekan Ole Petter Ottersen ved Det medisinske fakultetet.