Nettsider med emneord «Forskning» - Side 9

Publisert 31. aug. 2005 09:57

Ekstrem-orkanen Katrina har rast mot USAs sørlige kyster og har lagt deler av storbyen New Orleans under vann. De siste ti åra har intensitet og varighet av orkanene økt med nesten 70 prosent sammenlignet med gjennomsnittet. - Vi ser en økning i voldsomme orkaner, men forskningen kan ikke med sikkerhet slå fast at økningen skyldes menneskeskapte klimaendringer, sier CICERO-direktør Pål Prestrud i en pressemelding.

Publisert 8. aug. 2005 13:34

Universitetet i Oslo skulle ikkje ha stansa forskinga på det omstridde materialet i Schøyen-samlinga etter at NRK-Brennpunkt hadde avslørt at det kunne ha vore innhenta på tvilsamt vis. Det er konklusjonen til Den nasjonale forskingsetiske komiteen for samfunnsvitskap og humaniora i ei fråsegn om denne saka. Førsteamanuensis i arkeologi, Christopher Prescott, er heilt ueinig i den konklusjonen.

Publisert 3. aug. 2005 09:26

Den unge UiO-matematikeren Snorre Harald Christiansen ved Centre of Mathematics for Applications er tildelt et megastipend på 10 millioner kroner. Det er andre gang de prestisje- og pengetunge European Young Investigators Awards er blitt delt ut. - Jeg lå våken i natt og grublet på hvordan dette kommer til å forandre alt. Jeg tror ikke jeg kunne fått noen større pris, sier Christiansen til Aftenposten.

Publisert 31. aug. 2005 13:45

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) og Universitetshistorisk fotobase (UFO) stiller ut 60 meter fotografier. Blinkskudd gjennom 130 år skal presenteres på universitetets grunn - bokstavelig talt!

Publisert 12. aug. 2005 13:50

Den finske professoren Sirpa Jalkanen frå Universitetet i Turku er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2005. Prisen er på 1 million kroner og ho får den for den banebrytande forskinga ho har drive på betennelsesprosessar. - Det er ei stor ære for meg å bli verdsett for arbeidet mitt, seier ho til Uniforum. Prisen blir delt ut i Universitetets Gamle Festsal fredag 21. oktober.

Publisert 20. sep. 2005 14:38

Førsteamanuensis i latin, Dag Trygve Truslew Haug ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO er tildelt Nils Klim-prisen for 2005. Det har styret for Ludvig Holbergs minnefond bestemt. Nils Klim-prisen deles ut til yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen. Prisen har en verdi på 250,000 kroner.

Publisert 22. sep. 2005 14:25

- Døden er fellesnemnaren for dei fem tekstane som eg har analysert i denne boka. Det seier førsteamanuensis Juan Pellicer ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk til Uniforum. I haust gir han ut boka "Entre la muerte y un vaso de agua" (Mellom døden og eit glas vatn) på forlaget til Nasjonaluniversitetet i Mexico (UNAM). Boka er basert på forelesingar han har halde ved UiO.

Publisert 21. sep. 2005 14:31

Rundt 14 fagmiljøer fra Universitetet i Oslo vil delta på Forskningstorget på Universitetsplassen førstkommende fredag og lørdag. Til sammen vil mer enn 50 forskningsmiljøer fra Oslo og Akershus delta på Forskningstorget i år.

Publisert 8. sep. 2005 17:46

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth blei nyleg utnemnd til medlem av Det franske vitskapsakademiet. Dermed blir han den første nordmannen sidan tidlegare rektor og geologiprofessor W.C. Brøgger var medlem på slutten av 1800-talet. - Dette kom som ei svært hyggeleg overrasking, seier Stenseth til Uniforum.

Publisert 28. sep. 2005 11:17

Det ble gjennomført 482 doktordisputaser ved norske universiteter og høyskoler første halvår 2005. Dette er 44 flere enn i tilsvarende tidsrom i fjor. Holder denne utviklingen fram, vil antallet overstige 800 i 2005, melder Doktorgradsregisteret ved NIFU STEP.

Publisert 7. sep. 2005 10:48

Medisinprofessor Lars Walløe er utnemnd til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Walløe får denne heideren både på grunn av forskinga si og på grunn av dei offentlege verva han har hatt. - Det er fint å bli sett pris på for noko som eg heile tida har tykt det har vore morosamt å driva på med, sa Lars Walløe då han fekk utdelt ordenen i Vitskapsakademiet onsdag 31. august.

Publisert 7. sep. 2005 14:04

- Tanken er at eit bygg for kjemi, bioteknologi og molekylærmedisin i Gaustadbekkdalen bør kunna stå klart til UiOs 200-årsjubileum i 2011. I eit slikt bygg for Life Sciences skal toppforskarar frå alle desse miljøa koma saman, seier prorektor Anne-Brit Kolstø til Uniforum. Universitetsstyret skal ta stilling til planane i november.

Publisert 30. sep. 2005 15:13

- Legg ned de nasjonale forskningsrådene, og la alle pengene gå til et felles nordisk forskningsråd, foreslår Bo Samuelsson. Han leder ScanBalt, som er Europas første metanettverk innenfor biomedisinsk forskning og utvikling.

Publisert 27. sep. 2005 12:09

- Eg var på hytta og såg sankthansormar lysa opp den mørke sommarkvelden, då eg fekk idéen om at lysgenet i sankthansormen kunne sprøytast inn i mus for å visa om eit gen er skrudd av eller på, fortel ernæringsforskar Rune Blomhoff. Med fødselshjelp frå Birkeland Innovasjon har han og partnaren Harald Carlsen vidareutvikla idéen og etablert selskapet Cgene.

Publisert 28. okt. 2005 10:43

Da fristen for å søke om å få bli Senter for fremragende forskning (SFF) gikk ut 14. oktober, hadde 28 forskningsmiljøer tilknyttet UiO meldt seg på. Forum for samtidshistorie forsøker nå for annen gang.

Publisert 26. okt. 2005 14:28

Wojciech Miloch ved Plasma- og romfysikkgruppa på Fysisk institutt kan få sendt sitt eksperimentforslag ut i verdensrommet hvis han er heldig. Han vil finne ut av hvordan Jorda og solsystemet kunne skapes av støvplasma, ørsmå støvpartikler.

Publisert 17. nov. 2005 09:58

Miljøvernminister Helen Bjørnøy la onsdag 16. november ned grunnsteinen til CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research). Høsten 2006 skal det nye bygget til Forskningssenter for miljø og samfunn, CIENS, stå klart i Forskningsparken i Oslo. Åtte forskningsinstitutter flytter inn i bygget som blir på 15 000 kvadratmeter, går det fram av en pressemelding fra Forskningsparken AS.

Publisert 14. nov. 2005 14:28

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

Publisert 6. des. 2005 13:27

EU gav denne månaden klarsignal til ei løyving på 16 millionar kroner (1,9 millionar euro) til utvikling av det store digitale omsetjingsprogrammet "Eye to IT." Franskprofessor Antin Rydning, UiO, leier den norske delen av prosjektet. Oppgåva går ut på å forska på arbeidsprosessen til ein omsetjar frå han eller ho ser ein tekst til teksten blir omsett til eit anna språk. Resultatet kan bli utvikling av endå meir avanserte omsetjingsprogram.

Publisert 21. des. 2005 15:01

- Publikasjonar på norsk gir like stor utteljing som mesteparten av publikasjonane på engelsk. Det understrekar prorektor Anne-Brit Kolstø overfor Uniforum i ein kommentar til debatten om framtida for norsk som fagspråk på universiteta og høgskulane.

Publisert 14. des. 2005 14:29

Pesten blir vi aldri kvitt, men den er ikke lenger dødelig såfremt man får antibiotika i tide. - Den beste måten å unngå nye pestutbrudd på, er at leger raskt er i stand til å kjenne igjen pestsymptomene. Her har vi mye å lære av kasakhstanerne som med stor suksess har bekjempet pesten siden 1949, forteller professor i biologi, Nils Chr. Stenseth.

Publisert 28. des. 2005 12:39

Vinnaren av Nils Klim-prisen, førsteamanuensis Dag Trygve Truslew Haug, er tildelt 250 000 kroner frå Wedel Jarlsbergs fond, eit fond som blir disponert av UiO. - Det er fint å få ei slik anerkjenning frå sitt eige universitet, seier han til Uniforum.

Publisert 14. des. 2005 14:17

Forskningsrådet har mottatt 58 søknader fra miljøer som ønsker å bli Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Universitetet i Oslo står som vertsinstitusjon ved seks av søknadene. Matematikkprofessor Bent Natvig er tiltenkt rollen som leder for et senter som skal arbeide med risikoanalyse.

Publisert 1. des. 2005 15:26

Nordisk på UiO har eit høgt nivå i litteratur, men held eit heller ujamt nivå i språk. Det er hovudkonklusjonen i ei evaluering av nordiskfaget som er gjort på oppdrag frå Noregs forskingsråd. - Det er både naudsynt og nyttig for alle fag å bli sett utanfrå og bli evaluerte ut frå internasjonale, kritiske standardar, synest instituttleiar Hanne Gram Simonsen og assisterande instituttleiar Per Thomas Andersen.

Publisert 23. jan. 2006 10:42

Legen og forskeren Jon Sudbø legger kortene på bordet og opplyser via sin advokat at han har jukset med ytterligere to artikler i tillegg til bløffeartikkelen i The Lancet. Min klient uttrykker at han ønsker å være helt åpen og at han vil samarbeide både med granskningskommisjonen og sine arbeidsgivere, sier hans advokat Erling Lyngtveit til Aftenposten, ifølge ntb.