Nettsider med emneord «Forskning» - Side 8

Publisert 25. feb. 2005 15:53

- Eg kjenner meg svært rørt over å få oppleva ei slik ære i min vanvittige alder. Det vil eg aldri gløyma den korte tida eg har igjen å leva. Det sa filosofiprofessor Arne Næss fredag 25. februar etter at var utnemnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelege Norske St Olavs Orden. Han får ordenen for den store samfunnsnyttige innsatsen sin. Seremonien fann stad i Administrasjonsbygningen til Universitetet i Oslo.

Publisert 17. feb. 2005 12:59

Forskingsrådet formidlar forskingsresultat frå dei handlingsretta forskingsprogramma for dårleg. Det slår Riksrevisjonen fast etter at den har funne fleire veikskapar i Forskingsrådets styring og drift av desse forskingsprogramma. Dette kan ha vore årsaka til at forskingsresultata ikkje har kome brukarane av programforskinga til gode i stor nok grad, heiter det i konklusjonen.

Publisert 20. jan. 2005 13:10

I november blei Arvid Hallén formelt tilsett som direktør for Noregs forskingsråd. Då hadde 54-åringen frå Osterøy vore konstituert i stillinga sidan Christian Hambro stempla ut for siste gong med ein pensjonsavtale verdt rundt 11 millionar kroner. No er det Hallén som får siste ordet før fire milliardar kroner skal delast ut til forskingsmiljø over heile landet.

Publisert 7. jan. 2005 15:36

UiO-forskar Ulla-Britt Lilleaas er kåra til Årets sosiolog 2004 av Norsk sosiologforeining, Austlandsavdelinga. - Eg synest det er svært hyggeleg å bli sett pris på, seier Lilleaas til Uniforum. At ho klarte å få formidla doktoravhandlinga si om tidsklemma til eit stort publikum gjennom den 11 minuttar lange kortfilmen "Tempo" av filmregissør Eva Dahr, er ein del av grunngjevinga for at prisen gjekk til henne.

Publisert 22. feb. 2005 11:11

- Dette var ei gledeleg og uventa overrasking som me ikkje hadde fått noko som helst forvarsel om. Det seier dei to nevromedisinske forskarane Jon Storm-Mathisen og Ole Petter Ottersen ved Det medisinske fakultetet, UiO etter at dei er tildelte Lundbeckfondens nordiske forskarpris for 2005. Prisen er på 1,5 millionar danske kroner.

Publisert 4. feb. 2005 15:32

Pengesterke investorar kan no koma til å kasta auga sine på forsking og nyskaping. Det håpar i alle fall informasjonssjef Kathrine Myhre i Birkeland innovasjon AS ved UiO. Torsdag 10. februar klokka 18.00 kan forskarar og investorar møtast på eit stort arrangement på Rockefeller i samarbeid med nettverket "First Tuesday".

Publisert 7. feb. 2005 12:26

Norsk kriminologi er halvveis til hundre, men bare et lite stykke på vei til å endre kriminalpolitikken i landet. - Kriminalpolitikken er basert på følelser og ikke på forskning, konstaterer stipendiat Nicolay B. Johansen.

Publisert 25. feb. 2005 10:04

- Nord-Vietnams regjering førte en selvstendig linje i kampen for gjenforening av Vietnam, og tok mange initiativ uten å rådføre seg med verken Moskva eller Beijing, slår historikeren Mari Olsen fast.

Publisert 18. feb. 2005 12:28

Fredrikstad kommune vil ha bygningene som huser UiOs arkeologiske feltstasjon tilbake. - Vi har forpliktelser overfor fagmiljøene og gir ikke slipp på tilhørigheten Isegran, fastslår teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 6. apr. 2005 16:07

Kinas ambassadør Chen Naiqing overrekte ei stor bokgåve til Universitetsbiblioteket i dag onsdag 6. april. Gåva inneheld både oppslagsverk, grammatikkbøker og klassisk skjønnlitteratur. - Dette vil vera til stor hjelp for både forskarar og studentar på kinesiskfaget, sa instituttleiar Mette Halskov Hansen , då bøkene hadde blitt trygt plasserte i eitt av magasina til UB.

Publisert 28. apr. 2005 09:04

På Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet er Peyman Mirtaheri i ferd med å ferdigstille en biomedisinsk sensor som kan oppdage ischemi i alle typer vev og organer på et tidlig stadium. Sensoren er så liten at den kan introduseres i alle organer - og dermed redde mange liv.

Publisert 23. feb. 2005 10:21

Det prestisjefylte EU-programmet Marie Curie Chair , ble utlyst for første gang i 2003. Blant åtte søkere fra hele verden som slapp gjennom nåløyet, var den belgiske jusprofessoren Nicolas de Sadeleer . Han søkte om støtte til et opphold ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Publisert 17. mars 2005 16:13

Regjeringa går inn for å auka Fondet for forsking og nyskaping til 50 milliardar kroner frå 1. januar 2006. Det inneber ei ekstraløyving på 14 milliardar kroner på statsbudsjettet for neste år. Det går fram av dei delane av den nye forskingsmeldinga som statsråd Kristin Clemet la fram i formiddag.

Publisert 7. mars 2005 14:23

For første gong er ei fersk doktoravhandling tilgjengeleg på Universitetsbibliotekets digitale utgjevingar (DUO). Det er Anne-Beate Solås frå Det medisinske fakultetet som har forfatta denne doktoravhandlinga.

Publisert 4. mars 2005 15:29

Norsk Ordbok lanserte i går det femte bandet, berre to år etter at det fjerde bandet blei publisert. Det femte bandet gir forklaringar på alle ord frå harm til jåttut .

Publisert 21. mars 2005 09:03

- Innvandrerungdom er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom. Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, hevder Leila Torgersen , psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Publisert 30. mars 2005 10:07

Universitetet i Oslo er ikkje blant dei 100 beste biomedisinske forskingsmiljøa. Det går fram av ei rangering publisert i den britiske avisa The Times denne månaden. - Ikkje uventa, meiner rektor Arild Underdal .

Publisert 18. mars 2005 15:41

- Det er mykje positivt i forskingsmeldinga, men eg stiller meg tvilande til om det er mogleg å gjennomføra målet om at investering i forsking og utvikling skal utgjera tre prosent av bruttonasjonalproduktet i 2010, seier rektor Arild Underdal .

Publisert 29. apr. 2005 08:32

Sophus Bugge var Nordens fremste språkforsker i sin tid. Den vitenskapelige produksjonen hans var enorm. Dessuten var han en flittig brevskriver. Nå er nesten 1300 av Bugges brev samlet mellom tre stive permer.

Publisert 14. apr. 2005 13:33

Halvparten av de seks kandidatene som er nominert til konkurransen om prestisjefylte europeiske stipender for yngre fremragende forskere, er matematikere ved UiO.

Publisert 15. apr. 2005 13:04

- Det er en klar parallell mellom kvinner som bærer slør og kvinner som bruker makeup: begge deler innebærer kontroll over kvinnekroppen, påpeker den indisk-amerikanske filosofen Uma Narayan . Hun etterlyser større vilje blant vestlige feminister til å se etter problemer og utfordringer som kvinner verden over har til felles.

Publisert 27. apr. 2005 09:59

Forsker Nina Witoszek ved Senter for utvikling og miljø, UiO, er tildelt Fritt Ords pris for 2005. Prisen er på 350 000 kroner og er institusjonens høyeste utmerkelse, melder ntb. Hun får prisen for å ha brakt sine østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt, og fordi hun har utfordret norske standardoppfatninger.

Publisert 24. mai 2005 11:22

Vinneren av årets Abelpris unnslapp så vidt Holocaust, kom som 19-åring med i Manhattan-prosjektet og er blitt en av vår tids største matematikere, med en sjelden evne til å kombinere ren og anvendt matematikk. Uniforum fikk et eksklusivt intervju med Peter D. Lax i frisørstolen. Abelprisen ble delt ut av kronprinsregent Haakon i Universitetets Aula tirsdag 24. mai.

Publisert 27. mai 2005 10:11

Universitetsstyret vedtok på sitt møte 11. mai å tilby Terje Mørland (33) stillingen som ny forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo. Bekreftelsen på at han takker ja til tilbudet, kom i forrige uke.

Publisert 20. juni 2005 11:54

Stortinget behandlet i går St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning. Det gav bred tilslutning til alle hovedprioriteringene. - Dette er en viktig milepæl både for landet og for forsknings-Norge, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet til www.forskningsradet.no, melder forskning.no