Nettsider med emneord «Forskning» - Side 6

Publisert 15. okt. 2003 12:10

Denne veka sparkar UiO i gang Frida, dei norske universiteta sitt nye system for forskingsdokumentasjon. På nettadressa http://frida.uio.no vil du få tak i alt du har behov for å vita om forsking og forskarar.

Publisert 4. des. 2003 11:41

- Fra 1. januar 2004 begynner universiteter og høyskoler å utøve sin rett til patenterbare oppfinnelser som er gjort ved institusjonen. Ansatte ved UiO får en lovpålagt plikt til å informere sin arbeidsgiver om mulig patenterbare forskningsresultater, sier Pål Rongved.

Publisert 22. des. 2003 11:12

Mandag 22. desember undertegnet rektorene ved Universitetet i Oslo, Norges Landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole en samarbeidsavtale.

Publisert 14. jan. 2004 10:29

- Vi har mindre tid til å forske enn før. Forskning må nå i større grad skje "etter arbeidstid". Det rammer kvinnene hardest, mener førsteamanuensis Marianne Lien ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 12. des. 2003 16:41

Norsk Ordbok får ei ekstraoverføring på 600 000 kroner for 2004. Denne summen kjem i tillegg til det opphavelege budsjettframlegget frå Kulturdepartementet. - Dette var minimum av det me trengte for å kunne halda oppe målet om å bli ferdige i 2014, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 28. jan. 2004 13:02

Norsk medisinsk- og helsefaglig forskning slaktes rått av internasjonale eksperter. Vi plasseres på en jumboplass i den største evalueringen som noensinne er gjort av landets forskning, melder NTB.

Publisert 16. jan. 2004 15:04

- Unionen med Sverige frå 1814-1905 var til gunst for Noreg. Det sa historieprofessor Ole Kristian Grimnes, UiO, under opninga av 1905-nettstaden denne veka.

Publisert 25. feb. 2004 12:02

Forestill deg at du går til et hogstfelt i skogen tidlig en vårmorgen for å sjekke markmusfeller. Du veier og undersøker musene, registrerer dataene og slipper dem fri. Samtlige markmus veier under 30 gram, og ingen av hunnene har begynt å reprodusere. Så går du til et annet felt noen få kilometer unna. Her veier alle hannene over 40 gram, og alle hunnene er enten gravide eller dier unger. Ethvert nysgjerrig menneske vil lure på hvorfor?

Publisert 20. feb. 2004 15:22

Tempo! Det er tittelen på verdas første kortfilm som er basert på ei doktoravhandling om tidsklemma til barnefamiliane. Doktoravhandlinga er skriven av forskar Ulla-Britt Lilleaas ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Eva Dahr er regissøren som blei inspirert av arbeidet hennar.

Publisert 4. feb. 2004 11:17

Det er vilje blant norske universitetsforskere til å kommersialisere egen forskning, men det er studentene som viser vei når det gjelder å etablere forskningsbaserte bedrifter. Det opplyser NIFU-forsker Magnus Gulbrandsen som har gjort en undersøkelse av forskeres holdninger til kommersialisering av forskning.

Publisert 17. feb. 2004 09:56

Birkeland innovasjon skal etablera eit eige nett av idéspeidarar som skal fanga opp forskingsresultat som kan kommersialiserast på medisin, odontologi, farmasi og kjemi. Det opplyser mellombels dagleg leiar Erling Maartmann-Moe til Uniforum.

Publisert 13. feb. 2004 16:17

Forskningsrådet bør vise større åpenhet om hvilke eksperter som vurderer søknader om forskningsmidler, og rådet bør gi begrunnelser for avslag. Det er noen av forslagene fra et utvalg,ledet av jusprofessor Eivind Smith,som har vurdert habilitet og kvalitet i Forskningsrådets saksbehandling. Innstillingen ble overrakt til Forskningsrådets direktør Christian Hambro fredag 13. februar 2004, skriver ntb.

Publisert 13. apr. 2004 12:50

Administrerende direktør Christian Hambro har sagt opp sin stilling i Norges forskningsråd. Hambro gir uttrykk for at ni år i stillingen er nok og at tidspunktet for fratredenen er godt egnet, i og med at strategien er i havn og omorganiseringen nærmest fullført, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 12. mai 2004 10:17

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag er tildelt utmerkinga "Distinguished Educator Award" av den amerikanske foreininga for petroleumsgeologar (AAPG). Han får denne æra på grunn av dei faglege bidraga sine til geologifaget.

Publisert 26. mai 2004 12:35

Hun er blant Frankrikes ledende intellektuelle og har hele den vestlige kultur som objekt for sin forskning. Nylig satt 15 kvinner et sted på Blindern med nykvesset blyant i hånd og med sansene synlig skjerpet. De var på tverrfaglig seminar om Julia Kristeva.

Publisert 1. juni 2004 16:10

Professor dr. juris Anders Bratholm ble tirsdag tildelt Røykfriprisens Ærespris for 2004, mens årets Røykfripris er tildelt fotografen Knut Bry, melder ntb. Det er Landslaget mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) som har opprettet røykfriprisene, og et poeng tirsdag var at utdelingen skjedde på Norges første røykfrie utelivsdag.

Publisert 1. sep. 2004 10:46

Den høyeste dødeligheten til spanskesyken var i områder med høy andel samer. Dødeligheten var også høy for arbeiderklassen og folk med lav inntekt, slår Svenn-Erik Mamelund fast i doktorgradsoppgaven sin om de demografiske konsekvensene av spanskesyken i Norge.

Publisert 23. sep. 2004 11:11

Forskningsmagasinet Apollon kommer om halvannen uke i moderne nettdrakt. Ny teknologi og ny måte å organisere artiklene på, gjør tilgjengeligheten langt lettere enn før.

Publisert 7. sep. 2004 17:07

Fungerande forskingssjef Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt, er tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for 2004. Det bestemte styret ved Universitetet i Oslo tysdag 7. september. Prisen er på 25 000 kroner.

Publisert 21. sep. 2004 11:54

Kronprinsesse Mette-Marit la ned grunnsteinen for det nye forskingsbygget til Radiumhospitalet tysdag 21. september. I bygget skal det utviklast nye behandlingsmetodar som vil koma framtidige kreftpasientar til gode.

Publisert 27. sep. 2004 12:54

- Eg er heilt sikker på at eg vil oppleva at USA sender folk til Mars. Men eg vil truleg vera for gammal til å dra sjølv. Det seier den amerikanske romfararen Catherine G. Coleman (43)til Uniforum. Rett før helga heldt ho Birkelandforelesinga i Georg Sverdrups hus i regi av Vitskapsakademiet.

Publisert 14. okt. 2004 10:13

- Ikke-vestlige innvandrere har to og en halv ganger så høy forekomst av psykiske problemer som nordmenn og vestlige innvandrere. Økt integrering synes å fungere som en beskyttende faktor mot slike problemer for innvandrermenn. For kvinner har det derimot ingen betydning, sier Suraj Thapa .

Publisert 11. okt. 2004 16:09

Nordmannen Finn E. Kydland fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh og University of California, Santa Barbara, USA, og Edward C. Prescott fra Arizona State University, Tempe og Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA deler Nobelprisen i økonomi. Det har det kongelige svenske vitenskapsakademiet besluttet. Kydland har bakgrunn fra Norges Handelshøgskole i Bergen. De får prisen for sitt bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori: den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturens årsaker.

Publisert 8. okt. 2004 15:20

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får tildelt 1,8 millionar kroner ekstra i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2005 i høve til 2004. - Dette viser at me har fått gjennomslag for behovet for at prosjektet skal trappast opp, seier prosjektleiar Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 29. nov. 2004 15:45

Verdens første sakprosaprofessorat er opprettet ved Universitetet i Oslo. Johan L. Tønnesson har fått jobben med å bygge opp et helt nytt fagfelt. 1. januar tiltrer han i stillingen som professor i sakprosa.