Nettsider med emneord «Forskning» - Side 6

Publisert 17. juni 2016 05:00

– Dette er eit flipperspel som blir spelt av statlege aktørar utan å ta omsyn til at forskarar også er forfattarar. Slik skildra generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining forslaget frå eit regjeringsutnemnd utval om å gjera alle vitskaplege artiklar ope tilgjengelege i 2020.

Publisert 16. aug. 2016 14:30

Fem nye mobilapper for forskning skal i produksjon i løpet av høsten, og én skal være klar før jul. Dermed ligger UiO langt framme i å utvikle mobilteknologi for sensitive data.

Universitetsbygningene i sentrum med skulpturen av Gunnar Sønsteby i forgrunnen
Publisert 14. apr. 2020 13:13

Vi lever i en tid hvor samarbeid, deling og tilgjengeliggjøring må prege kunnskapsektorene; en tid for å la kniving, nasjonal og personlig prestisje ligge. Vi trenger et sterkt kvalitetsbevisst og fagfellebasert akademia i tett samspill med allmenhet, politikk og næringsliv.

Publisert 26. feb. 2002 15:08

I Norge brukes det år for år litt mer ressurser til forskning og utvikling (FoU). - Dette er bra, men langt fra godt nok. Våre siste tall for status for norsk forskning viser at selv om Norge bruker noe mer ressurser til FoU, så satser våre konkurrenter og naboland mer. Norge ligger nå på jumboplass i Norden, og avstanden til våre naboer øker. Situasjonen kan karakteriseres ved at det humper og går i Norge, mens de andre landene løper fra, sier administrerende direktør Christian Hambro i Norges forskningsråd i ei pressemelding.

Publisert 8. sep. 2008 09:20

UiO-forskaren og islendingen Fridrik Thordarson var ein av verdas fremste ekspertar på kaukasiske og iranske språk. Georgisk og ossetisk var dei to språka han var mest oppteken av. Tre år etter at han døydde får det ossetiske folket ei gåve: Den aller første moderne grammatikken i ossetisk, "Ossetic Grammatical Studies".

Publisert 28. mars 2012 11:21

Hvorfor  utvikler noen sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser?  Det ønsker psykiatriprofessor Ole A. Andreassen og forskerkollegene hans å finne ut.

Publisert 27. apr. 2016 11:59

Forskerne ved Universitetet i Oslo er best i landet til å samle publikasjonspoeng, men blir slått av en rekke enkeltmiljø når poengene deles på ansatte forskere.

EU-flagg vaier i Brussel.
Publisert 9. apr. 2021 14:25

Horisont Europa og Erasmus + er de to største EU-programmene regjeringen ber Stortinget om samtykke til at Norge skal delta i. 

Publisert 12. mars 2002 17:29

Det blir utdanna for få doktorgradskandidatar innan dei fleste fagområde i Noreg i høve til dei andre nordiske landa,doktorgradskandidatane er for gamle når dei disputerer og gjennomstrøyminga i doktorgradsstudiet er for dårleg.

Publisert 5. sep. 2018 11:24

Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Publisert 13. sep. 2018 19:58

Jussprofessor Hans Petter Graver er vald som ny preses eller leiar for Vitskapsakademiet for dei neste tre åra.

Publisert 16. des. 2004 12:53

Årets Jahreprisvinnar, medisinprofessor Erling C. Seeberg døydde tysdag 14. desember. Seeberg var professor både ved Rikshospitalet og ved UiO. Saman med Ole Petter Ottersen leia han eit medisinsk senter for framifrå forsking Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved UiO.

Publisert 16. des. 2004 15:49

Erling døde fra oss 58 år gammel etter lang tids kamp mot kreftsykdommen. Han etterlater et stort savn både faglig og menneskelig. Tankene går først og fremst til familien.

Publisert 21. sep. 2006 11:50

Folk husker dem fra den gang de satt på bakerste benk og vekselvis kyssa og vekselvis stilte intrikate spørsmål til foreleser. Siden har de forsket sammen og publisert sammen og fått priser sammen. Og kyssinga - den har de selvfølgelig fortsatt med.

Publisert 18. sep. 2006 12:56

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid for 2006 til professor emeritus Shmuel N. Eisenstadt (83) ved Det hebraiske universitet i Jerusalem i Israel. Prisen blir delt ut til fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Den har en verdi på 4,5 millioner kroner. Linda Wedlin (31) fra Universitetet i Uppsala får Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere.

Publisert 20. juni 2008 11:06

I det tverrfakultære prosjektet "Demokrati som idé og praksis" skal alle spørsmål om demokrati stilles, også om denne styreformen hviler på visse kulturelle forutsetninger. Fem fagmiljøer fra juss, samfunnsvitenskap og humaniora deltar.

Publisert 2. juli 2008 09:44

Magasinet Genome Technology rangerer Oslos bioteknologimiljø blant de 20 beste i verden, og er det eneste europeiske på lista, melder Forskningsrådet. Blant miljøene som trekkes fram er Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. juni 2015 16:34

– Spør oss om korleis det er mogleg å få til god forsking på tvers av fag som litteratur, teologi, medisin, juss, naturvitskap, økonomi og matematikk. Det kan me, seier nytilsett senterleiar Anne-Jorunn Berg på Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ved UiO.

Publisert 20. okt. 2000 09:37

- Går vi mot en marginalisering av barn i det offentlige rom? spurte Lia Karsten, forsker ved Universitetet i Amsterdam under en konferanse om barns og ungdoms oppvekstvilkår i byen.

Publisert 19. okt. 2000 12:34

Etter fire års intenst arbeid i Mali, Sveits og Norge er Drissa Diallo i havn med doktoravhandlingen som omhandler den medisinske effekten av utvalgte ville planter. Den gir full kreditt til de tradisjonelle medisinmennenes ervervede kunnskaper.

Publisert 18. des. 2015 22:00

Berre eit fåtal norske forskarar gjer data tilgjengeleg for alle. – Eg ønskjer ein breiare tilgang. Korfor avgrense datatilgangen til berre forskarar? Og kva med næringslivet? spør Bernt Aardal.

Publisert 28. aug. 2019 10:35

NTNU-stipendiaten Hamideh Kaffash har tatt doktorgrad og blitt postdoktor etter en lang kamp for å få studere i Norge.

Publisert 15. apr. 2020 16:00

Mattilsynet nektar å gi UiO-professor Jens Pahnke løyve til dyreforsøk for å testa ut ny medisin for personar med dei sjeldne lidingane Huntingtons sjukdom og Battens sjukdom. Grunngjevinga er at dyreforsøka og ein mogleg kur ikkje vil gi ein stor nok helsegevinst for samfunnet. Pahnke har no sendt inn klage. 

Publisert 21. sep. 2000 12:09

Norges forskningsråd har tildelt 2,5 millioner kroner til et UiO-prosjekt som skal belyse hva som skjer inni hodet på en oversetter. Forskningen er helt nyskapende.