Nettsider med emneord «Forskning» - Side 5

Publisert 25. sep. 2002 10:39

Norges mest kjente hjerneforsker, professor Per Andersen ved Universitetet i Oslo, er tatt opp som medlem av The Royal Society i London. Blant tidligere medlemmer er Isaak Newton, Charles Darwin og Sophus Lie.

Publisert 20. aug. 2013 15:27

Det har vore ein inflasjon i opne, tilgjengelege vitskaplege tidsskrift innanfor medisin og naturvitskap dei siste åra. Medisinprofessor Johanne Sundby kjem med eit varsku mot auka kommersialisering og svekka kvalitetskrav til artiklane.

Publisert 17. juni 2016 05:00

– Dette er eit flipperspel som blir spelt av statlege aktørar utan å ta omsyn til at forskarar også er forfattarar. Slik skildra generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining forslaget frå eit regjeringsutnemnd utval om å gjera alle vitskaplege artiklar ope tilgjengelege i 2020.

Publisert 16. aug. 2016 14:30

Fem nye mobilapper for forskning skal i produksjon i løpet av høsten, og én skal være klar før jul. Dermed ligger UiO langt framme i å utvikle mobilteknologi for sensitive data.

Publisert 4. okt. 2017 11:54

– For å finne språkvansker trenger vi kunnskap om barnas ordforråd i alle språkene de snakker, sier doktorand Pernille Hansen ved Universitetet i Oslo.

Portrett av en mann i jakke og skjorte
Publisert 11. nov. 2020 16:00

– Slik vi lever i den moderne verden må vi forholde oss til at virusbaserte pandemier utgjør en stigende trussel, sier Forskningsrådets utgående direktør John-Arne Røttingen.

Publisert 23. okt. 2002 09:33

Biologiserien "Landskaper fra sjø til fjell" på Kunnskapskanalen på NRK 1 har til no hatt 197 000 sjåarar, medan 373 000 har vore innom og kika på serien som nyleg er sendt i reprise. Det vil seia at kvart av dei fire programma har samla fleire folk enn det det norske fotball-landslaget trekkjer til Ullevål.

Publisert 31. okt. 2002 14:14

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo er pekt ut til å lede et nytt nordisk senter for fremragende forskning - med hovedbase ved Universitetet i Oslo. Senteret skal fokusere på studier av klimavariasjoners virkninger på økologiske prosesser fra enkeltbestander til hele økosystemer.

Publisert 14. nov. 2005 14:28

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

Publisert 23. feb. 2015 21:00

Det har aldri eksistert noko gnagarreservoar i Europa som har ført til utbrot av pest, som Svartedauden. Alle pestbakteriane i Europa har kome i ein serie invasjonar frå Sentral-Asia og Kina, slår biologiprofessor Nils Chr. Stenseth fast.

Publisert 14. jan. 2016 02:00

Medisinprofessor Erlend Nagelhus frå UiO får saman med professorkollega Maiken Nedergaard frå Københavns Universitet 10 millionar kroner til Alzheimer-forsking frå Olav Thon Stiftelsen.

Publisert 9. jan. 2018 15:37

Etter en langvarig strid og en omstridt NRK Brennpunkt-dokumentar om patentrettigheter, møtes Roya Sabetrasekh og UiO i Oslo tingrett neste uke.

Publisert 26. sep. 2002 09:56

Fra 1990-1999 har kriminolog Cecilie Høigård fulgt graffitimiljøet i Oslo fra innsiden, og nå har hun skrevet bok om taggerne - unge vi ofte ser beskrevet som farlig kriminelle - og deres møte med lovens forlengede arm.

Publisert 24. sep. 2002 15:58

- Me bør drøfta om ikkje Ph.D.-kandidatar i framtida også kan finansierast med lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Det seier forskingsdekan Torill Steinfeld ved Det historisk-filosofiske fakultetet ved UiO.

En gruppe med forskere sitter rundt et bort og diskuterer press på forskere mens en journalist er møteleder.
Publisert 26. aug. 2019 14:00

Det finnes kontrakter, og det finnes forskningsetiske retningslinjer. Men penger fører lett til press, også i forskningens verden.

Portretter av to menn
Publisert 22. apr. 2021 13:03

Historieprofessor Ildar Garipzanov og geofysikkprofessor Francois Renard ved UiO har fått hver sin store tildeling fra Det europeiske forskningsrådet. 

Publisert 28. okt. 2002 16:44

- Ved å oppheve totalforbudet mot politisk fjernsynsreklame vil demokratiet styrkes, sier Kyrre Eggen, nyslått dr.juris.De som ønsker å formidle et politisk budskap og ikke råder over et massemedium vil på denne måten få anledning til å kommunisere direkte med befolkningen.

Publisert 1. okt. 2002 11:14

- Før sinnsjukeasyla blei bygde og legane etablerte seg med eigen profesjon, var behandlinga av dei galne ei sak for rettsvesen og fattigstell, og elles var galskapen eit tema for teologar og filosofar. Eg trur ikkje situasjonen i psykiatrien hadde blitt så mykje verre, om det framleis hadde vore slik. Det seier forskar og bibliotekar Wenche Blomberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, som har skrive boka "Galskapens hus", Universitetsforlaget.

Publisert 17. nov. 2005 09:58

Miljøvernminister Helen Bjørnøy la onsdag 16. november ned grunnsteinen til CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research). Høsten 2006 skal det nye bygget til Forskningssenter for miljø og samfunn, CIENS, stå klart i Forskningsparken i Oslo. Åtte forskningsinstitutter flytter inn i bygget som blir på 15 000 kvadratmeter, går det fram av en pressemelding fra Forskningsparken AS.

Publisert 11. okt. 2002 11:15

Anders Jahres store medisinske pris for 2002 på 1 million kroner tildeles professor Carl Erik Mogensen, Aarhus Universitet i dag fredag 11. oktober i Universitetets Aula.

Publisert 9. okt. 2002 15:54

- Eigenrapportering av vitskapleg publisering etter "CV-metoden" har ført oss baklengs i utviklinga av kvalitet i norsk forsking. Framgang får me berre med profesjonelle og nøytrale data, fastslår forskar Gunnar Sivertsen ved NIFU. No foreslår han ein eigen "Norsk Vitskapsindeks".

Publisert 23. okt. 2002 11:11

Kunnskapskanalen har no starta samarbeid med NRK om eigne nettsider på NRKs web, opplyser førsteamanunsis Arild Boman ved InterMedia.

Publisert 14. okt. 2002 17:44

Forskarane Jan Øyvind Moskaug, Rune Blomhoff og Harald Carlsen ved Institutt for ernæringsforsking, UiO vann UiOs og Forskingsparkens idékonkurranse med sjølvlysande transgene mus. Ideen kan opna nye måtar for bruk av sikrare metodar i utprøvinga av framtidige legemiddel.

Ein mann står med armane i kross på eit kontor med kledeplagg hengjande på veggen.
Publisert 24. mars 2021 04:30

Sidan november har ikkje direktør Gentian Zyberi ved Norsk senter for menneskerettar hatt kontakt med forskarkollegaene sine i provinshovudstaden Mekele i Tigray i Etiopia. Det har krigshandlingane sett ein stoppar for. No festar han lit til eit statsministermøte mellom Noreg og Etiopia.

Publisert 18. juni 2007 15:51

300 bakterieforskarar frå 30 land er denne veka i Oslo for å presentera nye funn om forskinga på miltbrannbakterien (bacillus anthracis) og dei to slektningane; jordbakterien (bacillus cereus), som fører til matforgifting, og bakterien som er mest brukt som biologisk sprøytemiddel (bacillus thuringiensis). Farmasiprofessor Anne-Brit Kolstø leier organisasjonskomiteen og har med seg forskaren Nicolas J. Tourasse (t.v.) og førsteamanuensis Ole Andreas Økstad.