Nettsider med emneord «Forskning» - Side 5

Publisert 19. apr. 2004 10:49

I morgen tirsdag 20. april vil Handels- og næringsminister Ansgar Gabrielsen foreta den offisielle åpning av Mikro- og nanoteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen i Oslo. Laboratoriet er en av de største enkeltsatsinger for norsk forskning siden andre verdenskrig. Etter planen skulle senteret ha åpnet i desember 2002, men på grunn av problemer med å få laboratoriene vibrasjonsfrie, måtte åpningen utsettes.

Publisert 16. apr. 2004 14:57

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved Det odontologiske fakultetet tok denne veka i bruk verdas mest moderne CT-skanner på ein tannlegeinstitusjon i Vesten. Dette avanserte røntgenapparatet til fem millionar kroner tar bilete av ansikt- og kjevepartiet til pasientane og moglege svulstar er ein av tinga som kan oppdagast tidlegare og lettare enn før, opplyser professor Tore A. Larheim til Uniforum.

Publisert 25. mai 2004 17:41

Kong Harald delte ut Abelprisen 2004 til dei to matematikarane Sir Michael Francis Atiyah og Isadore M. Singer i Universitetets Aula tysdag 25. mai. Ein fullsett aula gav dei ein lang og hjarteleg applaus etter prisutdelinga.

Publisert 7. mai 2004 11:05

Inntil nylig en enhet under Universitetsdirektøren, nå et heleid datterselskap av UiO: Birkeland innovasjon . Selskapet skal ivareta UiOs rettigheter når næringslivet gjør bruk av forskningsresultater.

Publisert 28. mai 2004 10:30

30 av dei 100 forskingsprosjekta ved UiO som søkte om støtte frå EUs 6. rammeprogram fekk positivt svar på søknaden sin. Det er ti prosent over landsgjennomsnittet på 20 prosent. - UiO kan og bør likevel gjera det betre, meiner EU-rådgjevar Ingrid Sogner.

Publisert 6. mai 2004 12:11

For konsulentoppdrag tilsvarende 60 prosent stilling betaler UiO Erling Maartmann-Moe nesten 100 000 kroner i måneden. - Når vi trenger konsulenter i et marked er vi nødt til å betale en eller annen form for markedspris, sier Rune Fløisbonn, som er fungerende direktør for Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

Publisert 3. mai 2004 16:54

Dei fysiske antropologane i Noreg var ueinige om ideen om den nordiske rasen skulle brukast som argument for rasehygiene. Men dei delte synet på at det eksisterte eit rasehierarki. Det konstaterer stipendiat Jon Røyne Kyllingstad ved Forum for universitetshistorie.

Publisert 12. mai 2004 10:17

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag er tildelt utmerkinga "Distinguished Educator Award" av den amerikanske foreininga for petroleumsgeologar (AAPG). Han får denne æra på grunn av dei faglege bidraga sine til geologifaget.

Publisert 26. mai 2004 12:35

Hun er blant Frankrikes ledende intellektuelle og har hele den vestlige kultur som objekt for sin forskning. Nylig satt 15 kvinner et sted på Blindern med nykvesset blyant i hånd og med sansene synlig skjerpet. De var på tverrfaglig seminar om Julia Kristeva.

Publisert 14. mai 2004 11:43

Russlands president Vladimir Putin har heidra professor Jan Ivar Bjørnflaten med medaljen "Til minne om St. Petersburgs 300-årsjubileum." Bjørnflaten er professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 10. mai 2004 12:26

- Det har vore ei god stemning blant dei tilsette etter at me fekk felles tak over hovudet frå september 2003. Eg må nok vedgå at det tok lenger tid enn eg hadde rekna me då me fekk tildelt statusen som senter for framifrå forsking. Det seier Ragnar Winther , , som er dagleg leiar for Centre of Mathematics for Applications (Senter for bruksretta matematikk).

Publisert 21. juni 2004 10:43

Charlotte Appel har skrevet doktoravhandling om danskenes møte med bøker på 1600-tallet. Avhandlingen har vakt betydelig oppsikt i hjemlandet. Nylig var hun på Blindern og foredro for tekstforskere innen ymse fag.

Publisert 16. juni 2004 12:33

Norsk senter for menneskerettar går til kraftig åtak på Maktutgreiinga si negative haldning til at rettsvesenet og domstolane har fått større makt gjennom inntoget til menneskerettane i det norske samfunnslivet. Det går fram av høyringsfråsegna frå direktør Geir Ulfstein Leiar for Maktutgreiinga, Øyvind Østerud, avviser kritikken.

Publisert 16. juni 2004 13:37

Ein enkel gentest og tilgang til moderne medisinar kan gjera det mogleg å stansa den vidare spreiinga av tuberkulose som er motstandsdyktig mot antibiotika. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til legen Olga Toungoussova ved Seksjon for internasjonal helse.

Publisert 11. juni 2004 11:46

Seniorforsker Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO er tildelt årets Idunn-pris. Han deler prisen på 100 000 kroner med Karl Elling Ellingsen. Butenschøn får prisen for bokprosjektet "Midtøsten i vår tid. Statsutvikling og konflikt-mønstre". Idunn-prisen er Universitetsforlagets pris for beste faglitterære prosjektidé.

Publisert 10. juni 2004 14:38

Forskingsprosjektet "Det flerkulturelle samfunn" får status som universitetsstrategisk forskingsprogram ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret denne veka. Satsinga vil kosta rundt 27 millionar over fem og eit halvt år. Prosjektet "Barndom og oppvekst " var med i finalen, men blei slått i innspurten av "Det flerkulturelle samfunn."

Publisert 12. aug. 2004 10:45

Anders Jahres store medisinske pris er tildelt professor Erling C. Seeberg ved UiO og Rikshospitalet og Hans E. Krokan ved NTNU i Trondheim for den banebrytande DNA-forskinga deira. - Eg er veldig opprømt over å få ei slik tildeling. Dette er ein pris som heng høgt, og eg er sjølvsagt både glad og overraska, seier Erling C. Seeberg til Uniforum. Begge deler altså prisen på ein million kroner.

Publisert 13. mai 2004 11:41

Regjeringa foreslår å redusera pengeoverføringa til Universitetet i Oslo med 7,3 millionar kroner. Samtidig aukar regjeringa kapitalen i Fondet for forsking og nyskaping med ein milliard kroner. Det går fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2004.

Publisert 27. mai 2004 16:29

- Dersom me klarer å genmanipulera linfrøplanten til å produsera 20 prosent fiskeolje, vil det vera mogleg å skaffa nok Omega 3-feittsyrer til dei rundt 1 milliard menneska som ikkje får det i dag. Det fortel professor i ernæring, Christian A. Drevon ved UiO. EU finansierer prosjektet, som er ein del av forskingsprogrammet LIPGENE.

Publisert 9. juni 2004 11:09

- Dei karismatiske rørslene er på sterk frammarsj i Den tredje verda. Det er den mest dramatiske utviklinga som skjer innanfor kristendomen i dag, konstaterer professor i kyrkjehistorie, Berge Furre. I dag inviterer Det teologiske fakultetet til ein internasjonal konferanse om dette temaet.

Publisert 1. juni 2004 16:10

Professor dr. juris Anders Bratholm ble tirsdag tildelt Røykfriprisens Ærespris for 2004, mens årets Røykfripris er tildelt fotografen Knut Bry, melder ntb. Det er Landslaget mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) som har opprettet røykfriprisene, og et poeng tirsdag var at utdelingen skjedde på Norges første røykfrie utelivsdag.

Publisert 4. juni 2004 09:26

Den 2. juni åpnet utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet det nye Senter for materialvitenskap og nanoteknologi i Forskningsparken. Senteret har tatt mål av seg til å bli ledende i Norden innen sitt felt.

Publisert 23. juni 2004 14:39

Universitetet i Oslo (UiO) står fram som den institusjonen i landet som har flest fremragende, yngre forskere. Dette kommer fram i forbindelse med en ny tildelingsordning fra Norges forskningsråd. Av de 26 utpekte har hele 13 sin hovedtilknytning til UiO, mens en er delvis tilknyttet.

Publisert 7. juni 2004 16:42

I morgon, altså tysdag 8. juni klokka 07.19 vil planeten Venus gli inn framfor sola. I rundt seks timar vil Venus liggja som ei lita svart kule over solskiva. Ingen nolevande menneske har nokon gong opplevd noko liknande.

Publisert 16. juni 2004 16:23

- I Chile var eg berre ein person, men her i Noreg blei eg chilenar. Det seier ein av personane som Jan Sverre Knudsen har intervjua i doktoravhandlinga si om kva rolle musikk og dans spelar som identitetsskapar i det chilenske miljøet i Oslo. Avhandlinga som han har gjort ved Institutt for musikk og teater, ber tittelen "Those that fly without wings - Music and Dance in a Chilean Community".