Nettsider med emneord «Forskning» - Side 3

Publisert 7. mai 2002 14:44

Store forventninger er knyttet til Simula-senteret på Fornebu som driver med grunnforskning på utvalgte områder innenfor informasjonsteknologi. Målsettingen er å bidra til nyskapning og innovasjon i norsk næringsliv.

Publisert 30. mai 2002 14:03

Kong Harald vil foreta åpningen av den internasjonale Abelkonferansen i Georg Sverdrups hus (Nye UB) på Blindern mandag 3. juni klokka 10.00.

Publisert 29. mai 2002 09:56

- Spørsmålet om inhabilitet var alltid oppe på møtene i programstyret for Kjønn i endring . Men dersom medlemane i eit programstyre ikkje kunne ha behandla søknader berre fordi nokon av oss ein eller annan gong hadde samarbeidd med søkjarane, ville det heile tida ha vore folk på gangen under møtene våre. Slik kommenterer tidlegare leiar for programstyret for Kjønn i endring i Forskingsrådet, historieprofessor Gro Hagemann, kritikken frå professor i litteraturvitskap, Ellen Mortensen, ved Universitetet i Bergen.

Publisert 28. mai 2002 17:22

Regjeringa foreslår ein modell med eitt forskingsråd, men der grunnforsking og innovasjonretta forsking blir tatt betre vare på enn i dag. Dette blei bestemt i eit ekstraordinært statsråd måndag 27. mai.

Publisert 31. mai 2002 13:32

Regjeringen ønsker økt kvalitet i norsk forskning. Det skal derfor satses mer på styrking av forskningsvilkårene fremfor økninger i forskningspersonalet. Dette er en av de viktige kursendringene som fremgår av St.meld. nr. 35 (2001-2002) Kvalitets-reformen - om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren som regjeringen la frem i dag.

Publisert 11. juni 2002 09:52

- Noreg har stolte tradisjonar innan mikroelektronikk som regjeringa ynskjer å føra vidare med denne satsinga på mikro- og nanoteknologi. Det sa næringsminister Ansgar Gabrielsen før han fredag 7. juni la ned grunnsteinen for det nye forskingslaboratoriet for mikro- og nanoteknologi som er i ferd med å bli reist i Gaustadbekkdalen.

Publisert 5. juni 2002 09:19

- Der man tidligere markerte sosial tilhørighet gjennom klær og eiendommer, er det nå den språklige drakten som signaliserer hvem vi vil identifiseres med. Og det er språket i byene som vinner terreng og status, konstaterer Bymålslagets formann, professor Ruth Vatvedt Fjeld ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO.

Publisert 3. juni 2002 15:19

- Unge nasjoner trenger helter. Niels Henrik Abel var en slik helt. Han hadde et briljant hode. Hans tidlige død var et tap for vår unge nasjon og for matematikkvitenskapen, sa kongen under åpningen av den internasjonale Abelkonferansen på Blindern mandag denne uka.

Publisert 18. juni 2002 11:40

- Krigen mot Tsjetsjenia var viktig for å bygge opp bildet av Vladimir Putin som en handlekraftig leder før presidentvalget i mars 2000. Men i dag er krigen bare et verkende sår, sier Sven Gunnar Simonsen ved Institutt for fredsforskning i Oslo. Han har skrevet doktoravhandling om hvor vondt det var for mange russere å se Sovjetunionen gå i oppløsning. Og mest smertefullt var det for de militære.

Publisert 4. juni 2002 14:09

De medisinske fakultetene ved det kjente Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i USA og Universitetet i Oslo har undertegnet en samarbeidsavtale som blant annet omfatter utveksling av forskere og studenter. Helseminister Dagfinn Høybraaten var til stede da avtalen ble signert.

Publisert 18. juni 2002 11:55

- Håpet vårt er at me kan utvikla ny kunnskap som kan danna grunnlag for nye behandlingsmetodar for nevrologiske sjukdomar som Alzheimers sjukdom, hjerneslag og epilepsi. Difor slår me saman to forskingsmiljø innan molekylærbiologi og nevrovitskap for å kunna bidra til ny kunnskap, fortel medisinprofessor Ole Petter Ottersen, som skal leia Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved UiO.

Publisert 28. aug. 2002 09:24

Fem norske forskere fra Universitetet i Oslo og Kon-Tiki museet starter nå opp et stort, tverrfaglig forskningsprosjekt i Stillehavet. Prosjektet har fått 8 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd, melder Universitetets kulturhistoriske museer i ei pressemelding.

Publisert 12. juni 2002 14:52

Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Det medisinske fakultetet, Mathematics for Applications ved Matematisk institutt og Physics of Geological Processes ved Fysisk institutt og Institutt for geologi blir dei tre sentra for framifrå forsking ved UiO. Det er klart etter at Forskingsrådet 12. juni peika ut til saman tretten nasjonale senter for framifrå forsking. - Me er sjølvsagt glade for at me fekk tre av dei tretten, sjølv om me hadde håpa på eit eller to senter til, seier rektor Arild Underdal til Uniforum etter kunngjeringa av vinnarane i Helga Engs hus.

Publisert 26. sep. 2002 10:09

Bioteknologisenteret legges inn under EMBIO, styringsgruppen for universitetets forskning innen molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk. Gruppene som i dag er tilknyttet senteret, skal fristilles, og gruppelederstillinger skal utlyses internasjonalt.

Publisert 6. sep. 2002 09:22

Fem forskarar frå Universitetet i Oslo og Kon Tiki-museet startar no opp eit stort, tverrfagleg forskingsprosjekt i Stillehavet. Noregs forskingsråd har løyvd åtte millionar kroner til denne forskinga, medan UiO og Kon Tiki-museet har lagt like mange millionar på bordet.

Publisert 3. sep. 2002 16:59

Professor Anne-Lise Børresen-Dale ved Radiumhospitalet ble tildelt UiOs forskningspris for 2002 på 250 000 kroner under universitetets årsfest 2. september. Hun er dermed den aller første kvinne som har fått denne prisen.

Publisert 10. sep. 2002 12:18

Regjeringa vil dela Forskingsrådet inn i tre avdelingar som skal erstatta dei seks områda rådet er delt inn i i dag. - Me har særleg tatt omsyn til kritikken som er komen frå dei som held på med grunnforsking og frå næringslivet, seier statsråd Kristin Clemet.

Publisert 26. sep. 2002 09:56

Fra 1990-1999 har kriminolog Cecilie Høigård fulgt graffitimiljøet i Oslo fra innsiden, og nå har hun skrevet bok om taggerne - unge vi ofte ser beskrevet som farlig kriminelle - og deres møte med lovens forlengede arm.

Publisert 24. sep. 2002 15:58

- Me bør drøfta om ikkje Ph.D.-kandidatar i framtida også kan finansierast med lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Det seier forskingsdekan Torill Steinfeld ved Det historisk-filosofiske fakultetet ved UiO.

Publisert 25. sep. 2002 10:39

Norges mest kjente hjerneforsker, professor Per Andersen ved Universitetet i Oslo, er tatt opp som medlem av The Royal Society i London. Blant tidligere medlemmer er Isaak Newton, Charles Darwin og Sophus Lie.

Publisert 25. okt. 2002 10:10

Forskningsrådets ARENA-program lokalisert til Universitetet i Oslo (UiO) får et særdeles godt skussmål som et spissmiljø i europeisk sammenheng av en nordisk komité som har evaluert norsk statsvitenskapelig forskning. Utvalget konstaterer også at universitetsmiljøene holder bra kvalitet. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Publisert 28. okt. 2002 16:44

- Ved å oppheve totalforbudet mot politisk fjernsynsreklame vil demokratiet styrkes, sier Kyrre Eggen, nyslått dr.juris.De som ønsker å formidle et politisk budskap og ikke råder over et massemedium vil på denne måten få anledning til å kommunisere direkte med befolkningen.

Publisert 23. okt. 2002 09:33

Biologiserien "Landskaper fra sjø til fjell" på Kunnskapskanalen på NRK 1 har til no hatt 197 000 sjåarar, medan 373 000 har vore innom og kika på serien som nyleg er sendt i reprise. Det vil seia at kvart av dei fire programma har samla fleire folk enn det det norske fotball-landslaget trekkjer til Ullevål.

Publisert 1. okt. 2002 11:14

- Før sinnsjukeasyla blei bygde og legane etablerte seg med eigen profesjon, var behandlinga av dei galne ei sak for rettsvesen og fattigstell, og elles var galskapen eit tema for teologar og filosofar. Eg trur ikkje situasjonen i psykiatrien hadde blitt så mykje verre, om det framleis hadde vore slik. Det seier forskar og bibliotekar Wenche Blomberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, som har skrive boka "Galskapens hus", Universitetsforlaget.

Publisert 11. okt. 2002 11:15

Anders Jahres store medisinske pris for 2002 på 1 million kroner tildeles professor Carl Erik Mogensen, Aarhus Universitet i dag fredag 11. oktober i Universitetets Aula.