Nettsider med emneord «Forskning» - Side 2

Publisert 30. mars 2006 09:16

148 nye prosjekter ved Universitetet i Oslo er innvilget støtte fra Forskningsrådet i 2006. Ytterligere 140 søknader er fortsatt under behandling. Til sammen mottok Forskningsrådet i 2005 over 900 søknader om støtte til prosjekter ved UiO.

Publisert 26. sep. 2006 15:22

- Sudbø var edderkoppen i nettverket. Han var bindeleddet og hadde kontroll på dataene. Derimot har forskeren som nå mistenkes for juks, ikke vært et slikt bindeledd, sier Bente Herstad, som er leder for Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO.

Publisert 18. nov. 2008 14:16

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) konkluderer med at Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo bør skrinlegge et forskningsprosjekt og at alle PhD- og masterarbeider vrakes. Det melder komiteen på sine nettsider.

Publisert 2. okt. 2009 14:56

Det går mot nedgang i antall doktorgrader i 2009, konkluderer NIFU STEP i doktorgradsoversikten sin for første halvår 2009. I første halvår 2009 ble det gjennomført 586 disputaser. Dette er 161 færre enn i 2008.

Publisert 18. juni 2012 13:15

Den nye superdatamaskinen Abel  ved Universitetet i Oslo (UiO) er den 96. kraftigste i verden. Det viser en rangering over de 500 kraftigste superdatamaskinene.

Publisert 26. nov. 2012 16:17

UiO må se viktigheten av De Schreinerske Samlinger som et unikt forskningsmateriale fra vår fortid til å forstå nåtiden, skriver forskningsdekan Bjørn Øgaard ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 9. okt. 2013 15:54

Det at den forskningsfaglige diskusjonen er begrenset til dem med penger i dag, gjør at nye meninger fra store deler av verdens vitenskapelige talenter holdes utenfor, skriver Mats Molland Haug , nestleder i SAIH.

Publisert 5. juni 2002 11:27

- Rettspsykiatere har rollen som "seere" - de har fått legitimitet til å se inn i hodet på den tiltalte i gjerningsøyeblikket. Psykiaternes rolle i norske rettssaker kan sammenliknes med den rollen som heksedoktorer spiller i afrikanske samfunn, sier lege og sosialantropolog Ida Hydle. Hun tar til orde for å beholde lekmannsskjønnet i rettssystemet.

Publisert 18. juni 2002 11:40

- Krigen mot Tsjetsjenia var viktig for å bygge opp bildet av Vladimir Putin som en handlekraftig leder før presidentvalget i mars 2000. Men i dag er krigen bare et verkende sår, sier Sven Gunnar Simonsen ved Institutt for fredsforskning i Oslo. Han har skrevet doktoravhandling om hvor vondt det var for mange russere å se Sovjetunionen gå i oppløsning. Og mest smertefullt var det for de militære.

Publisert 23. nov. 2012 11:05

Hver dag får 40 personer hjerneslag i Norge. Nå skal  hjerneslag behandles og  forebygges bedre. Det kan bli resultatet av forskningsdatabanken ECRI, som skal knytte de norske miljøene innen hjerneslagforskning tettere sammen, opplyser medisinprofessor David Russel.  

Publisert 30. aug. 2017 12:27

I 1991 ønsket Tordis Dahl at hennes arv skulle gå til forskning på cerebral parese, diabetes og kreft, så hun testamenterte deler av forumen sin til UiO. 

Publisert 24. jan. 2018 11:43

Siste dag i retten la saksøkers side fram enda et erstatningskrav.

To menn i hvit frakk
Publisert 2. juli 2021 13:06

Pillen er nå testet ut på 160 pasienter. Studien viser svært gode resultater.

Publisert 10. feb. 2022 12:00

De siste årene har de kommet nærmere hverandre: Flere oljearbeidere vil ha miljøbevegelsen ved forhandlingsbordet når omstillingen skal konkretiseres, ifølge UiO-forskere bak ny studie. 

Publisert 4. juni 2002 14:09

De medisinske fakultetene ved det kjente Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i USA og Universitetet i Oslo har undertegnet en samarbeidsavtale som blant annet omfatter utveksling av forskere og studenter. Helseminister Dagfinn Høybraaten var til stede da avtalen ble signert.

Publisert 18. juni 2002 11:55

- Håpet vårt er at me kan utvikla ny kunnskap som kan danna grunnlag for nye behandlingsmetodar for nevrologiske sjukdomar som Alzheimers sjukdom, hjerneslag og epilepsi. Difor slår me saman to forskingsmiljø innan molekylærbiologi og nevrovitskap for å kunna bidra til ny kunnskap, fortel medisinprofessor Ole Petter Ottersen, som skal leia Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved UiO.

Publisert 12. juni 2002 14:52

Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Det medisinske fakultetet, Mathematics for Applications ved Matematisk institutt og Physics of Geological Processes ved Fysisk institutt og Institutt for geologi blir dei tre sentra for framifrå forsking ved UiO. Det er klart etter at Forskingsrådet 12. juni peika ut til saman tretten nasjonale senter for framifrå forsking. - Me er sjølvsagt glade for at me fekk tre av dei tretten, sjølv om me hadde håpa på eit eller to senter til, seier rektor Arild Underdal til Uniforum etter kunngjeringa av vinnarane i Helga Engs hus.

Publisert 20. sep. 2005 14:38

Førsteamanuensis i latin, Dag Trygve Truslew Haug ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO er tildelt Nils Klim-prisen for 2005. Det har styret for Ludvig Holbergs minnefond bestemt. Nils Klim-prisen deles ut til yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen. Prisen har en verdi på 250,000 kroner.

Publisert 21. sep. 2005 14:31

Rundt 14 fagmiljøer fra Universitetet i Oslo vil delta på Forskningstorget på Universitetsplassen førstkommende fredag og lørdag. Til sammen vil mer enn 50 forskningsmiljøer fra Oslo og Akershus delta på Forskningstorget i år.

Publisert 19. feb. 2007 09:08

Professor dr. med Jan Ivar Pedersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO er blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen ernæringsvitenskap, melder Sosial- og helsedirektoratet.

Publisert 4. juni 2014 10:58

– Forskingsrådet prøver å styra norsk forsking i staden for å leggja forholda best mogleg til rette for grunnforskinga og prosjekt som forskarane sjølve tar initiativet til. Det meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 27. jan. 2016 19:00

En forsker ved Universitetet i Agder har publisert over 100 forskningsartikler i året. Nå blir han gransket av Det nasjonale publiseringsutvalget.

Publisert 22. sep. 2005 14:25

- Døden er fellesnemnaren for dei fem tekstane som eg har analysert i denne boka. Det seier førsteamanuensis Juan Pellicer ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk til Uniforum. I haust gir han ut boka "Entre la muerte y un vaso de agua" (Mellom døden og eit glas vatn) på forlaget til Nasjonaluniversitetet i Mexico (UNAM). Boka er basert på forelesingar han har halde ved UiO.

Publisert 9. feb. 2007 12:17

Den litauiske antropologen, Vytis Ciubrinskas, foreleser mandag 12. februar i Georg Sverdrups hus om endringen i litauisk nasjonalitetsfølelse i årene som er gått etter frigjøringen fra Sovjetunionen i 1990.