Nettsider med emneord «Forskning» - Side 19

Publisert 28. nov. 2017 12:54

Bengt Gerdin er kritisk til at skandaleforskeren Paolo Macchiarini nå slipper unna strafferettslig tiltale.

Publisert 12. juni 2020 11:34

Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiOs nye senter skal bidra med økt innovasjon til norsk romindustri. 

Publisert 26. okt. 2010 11:03

Det var med glede jeg studerte UiO sin layout på hjemmesidene, da denne åpenbarte seg i juni i år. Til alt overmål var det første tema som ble frontet livsvitenskap, som er mitt eget fagområde.

Publisert 8. mai 2001 15:18

Fjerde april var siste frist for å søke om å bli Senter for fremragende forskning. - Historisk sett er dette sannsynligvis den mest lærerike og omfattende prosessen universitetet har vært igjennom når det gjelder å tenke strategisk om forskning, forteller prorektor ved UiO, Rolv Mikkel Blakar. - For meg personlig har det som prorektor og leder av Kollegiets forskningskomité vært utrolig interessant og lærerikt å følge denne prosessen.

Publisert 18. mars 2003 10:14

I Norge er det i dag mellom 60 000 og 70 000 mennesker som lider av Aalzheimers sykdom. Andelen personer som lider av sykdommen er økende, fordi andelen eldre i samfunnet øker. Dette gir både helsemessige, sosiale og økonomiske utfordringer. Forsker Jannike Mørch Andersen presenterer i en avhandling funn som kan gi grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder for alzheimer i framtiden.

Publisert 19. mars 2003 09:50

Alle vitskaplege artiklar med fagfellevurdering som er publiserte i eit vitskapleg tidsskrift skal telja med i den nye modellen for registrering av publisering ved UiO. Frå 2004 kan 100 millionar kroner av UiOs budsjett fordelast etter denne modellen, som publiseringsutvalet ved UiO foreslår. Verken formidling eller patentering vil bli inkludert.

Publisert 22. aug. 2001 10:43

All forsking innan molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved UiO skal no samordnast av ei eiga styringsgruppe oppretta av Kollegiet. Ei av dei første oppgåvene er å tildela 3,6 millionar til tverrfakultære forskingsprosjekt, inkludert eit par postdoktorstipend.

Publisert 16. mai 2003 09:57

H.M.Kong Harald V har utnevnt og forfremmet dr. juris Carsten Smith til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige virke. Det er spesielt lagt vekt på Smiths innsats ved bankdemokratiseringen og arbeidet han gjorde som formann for Samerettsutvalget. Smith er den første som får tildelt Storkorset etter at kong Harald V overtok som konge etter sin far i 1991.

Publisert 14. feb. 2006 16:20

Om lag 500 forskarar, entreprenørar og investorar møtte opp, då Birkeland Innovasjon,UiO, sette i gang arrangementet "First Tuesday" på Rockefeller tysdag 7. februar. Statssekretær Åge R. Rosnes i Kunnskapsdepartementet og prorektor Haakon Breien Benestad ved UiO opna i fellesskap forskings- og nyskapingsbodene.

Publisert 17. feb. 2006 10:41

Førsteamanuensis II Jon Sudbø har sagt opp stillinga si ved Det medisinske fakultetet og sluttar straks. Det skriv Universitetet i Oslo i ei pressemelding i dag. Jon Sudbø, som har hovudstilling som overlege ved Radiumshospitalet,er for tida sjukmeldt etter at det blei avslørt at han hadde brukt feil data i ein forskingsartikkel han hadde publisert i det velrenommerte vitskaplege tidsskriftet The Lancet i oktober i fjor.

Publisert 6. aug. 2015 18:10

Noreg er på niandeplass over dei nasjonane som har fått flest vitskaplege nobelprisar sidan år 2000. Lista blir toppa av USA, viser eit oversyn frå Times Higher Education.

Publisert 18. sep. 2015 16:51

Hjerneforsking, robotbygging og informasjonsfisking var mellom dei aktivitetane barn og unge kunne studera nærare då Universitetsplassen vart forvandla til Forskingstorget i dag, fredag 18. september.

Publisert 5. sep. 2001 09:55

- Jag har gripit tillfället i flykten, sier Stig Johansson når vi ber ham forklare sin suksess som forsker innenfor feltet korpuslingvistikk. Johansson er professor ved Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA) og vinner av årets forskningspris ved Universitetet i Oslo.

Publisert 28. mai 2003 16:21

På slutten av sitt liv skrev den danske atomfysikeren Niels Bohr flere brev til sin tyske kollega og tidligere elev, Werner Heisenberg, om et hemmelig møte i 1941 mellom de to. Brevene ble aldri sendt, forteller Finn Aaserud, daglig leder av Niels Bohr Arkivet i København.

Publisert 2. mai 2003 14:42

75 forskarar frå UiO og SINTEF ventar på å få flytta inn i det nye og førebels ubrukelege mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen. Målingar viser nemleg at laboratoria som skulle ha vore vibrasjonsfrie, vibrerer. Entreprenøren skuldar på dårlege grunnforhold. Difor står bygget til 232 millionar kroner tomt fire månader etter at det skulle ha opna dørene.

Publisert 6. feb. 2006 11:24

I 1817 kunne legen Frederik Holst disputera for den medisinske doktorgraden med ei avhandling om radesjuken. Han var dermed den aller første som tok doktorgrad ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Avhandlinga blei skriven på latin, og først no er den omsett til norsk takka vera samarbeidet mellom doktorstudent Anne Kveim Lie og omsetjaren Stig Oppedal.

Publisert 15. sep. 2015 16:58

– Det er svært prisverdig at UiB har tatt opp og fulgt opp denne saken, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne om UiBs første forsøk på et bærekraftig forskningsregnskap.

Publisert 23. sep. 2015 10:25

UiO-forsker og professor Harald Stenmark har fått Forskningsrådets pris for fremragende forskning, blant annet for sitt arbeid med celledeling og -nedbryting.

Publisert 14. des. 2018 05:30

– Det er viktig å gjera doktorkandidatar klare over at berre eit mindretal av dei vil enda opp i eit professorat i akademia. Men dei vil vera svært nyttige for andre arbeidsgjevarar, seier Katrien Maes i Ligaen for Europas beste forskingsuniversitet.

En mann står og foreleser og strekker armene mot kameraet
Publisert 10. des. 2019 12:57

De fem tildelingene går til medisin, SV-fakultetet, HF, teologi og Mat.nat.-fakultetet. Det er det beste resultatet UiO noen gang har fått i ERC Consolidator Grants. Carl Henrik Knutsen  (bildet) er en av de fem fra UiO som har fått tildelingene.

Publisert 22. okt. 2021 15:15

Ein reinsemetode basert på nano-gelar er den mest skånsame for  oljemåleri. Det fann Lena Porsmo Stoveland ut då ho brukte Munchs Aula-måleri som forskingsobjekt i doktoravhandlinga si på UiO.

Publisert 6. juni 2007 11:48

I den nye "Masterplan for universitetets områder" står det ikkje eitt ord om at Institutt for molekylær biovitskap skal inn i det framtidige Life Science-senteret i Gaustadbekkdalen. Instituttleiar Reidunn Aalen meiner dette er eit brot på styrevedtaket frå desember 2005, medan teknisk direktør Frode Meinich seier at det ikkje er mogleg å få plass til alle som vil inn i den bygningen.

Publisert 19. aug. 2009 10:08

Forskere ved UiO har oppdaget bakterier med store mengder sukkermodifiserte proteiner. Oppdagelsen kan bety et gjennombrudd i kampen mot spredning av sykdommer som gonoré, smittsom hjernehinnebetennelse og tropesykdommen melioidose.

Publisert 19. aug. 2009 10:53

Christian Brochmann er opptatt av systematikk og trives best i åpne landskap. – Jeg liker å ha oversikt, innrømmer vinneren av Universitetets forskningspris.

Publisert 19. des. 2016 09:58

Eksamensoppgåver og karakterar ved UiO skal no også målast for å finna ut om dei held høg nok kvalitet. Oppdraget blir utført av forskarane Stefan Schauber og Sigrid Blömeke ved Senter for pedagogiske målingar (CEMO) på UiO.