Nettsider med emneord «Forskning» - Side 18

Publisert 12. des. 2002 10:13

En av verdens fremste syklister, amerikaneren Lance Armstrong, vil støtte et kreftforskningsprosjekt ved Radiumhospitalet med 1,1 million kroner. - Dette er en anerkjennelse av en type klinisk forskning som kun kan gjøres i Norden, sier kvinnen bak prosjektet, professor dr.med. Sophie D. Fosså.

Publisert 16. des. 2002 15:39

- Me håpar at denne gåva kan styrkja den makroøkonomiske forskinga. Det sa sentralbanksjef Svein Gjedrem måndag 16. desember då han på vegner av Noregs Bank overrekte eit gåveprofessorat til Økonomisk institutt, UiO.

Publisert 7. sep. 2005 14:04

- Tanken er at eit bygg for kjemi, bioteknologi og molekylærmedisin i Gaustadbekkdalen bør kunna stå klart til UiOs 200-årsjubileum i 2011. I eit slikt bygg for Life Sciences skal toppforskarar frå alle desse miljøa koma saman, seier prorektor Anne-Brit Kolstø til Uniforum. Universitetsstyret skal ta stilling til planane i november.

Publisert 27. sep. 2005 12:09

- Eg var på hytta og såg sankthansormar lysa opp den mørke sommarkvelden, då eg fekk idéen om at lysgenet i sankthansormen kunne sprøytast inn i mus for å visa om eit gen er skrudd av eller på, fortel ernæringsforskar Rune Blomhoff. Med fødselshjelp frå Birkeland Innovasjon har han og partnaren Harald Carlsen vidareutvikla idéen og etablert selskapet Cgene.

Publisert 26. apr. 2007 18:39

- En mer kunnskapsbasert justispolitikk vil gjøre oss bedre rustet til å ta riktige avgjørelser, sa justisminister Knut Storberget på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april. Han signaliserte mer støtte til rettsvitenskapelig forskning.

To menn i hvit frakk
Publisert 2. juli 2021 13:06

Pillen er nå testet ut på 160 pasienter. Studien viser svært gode resultater.

Publisert 3. feb. 2003 16:32

Professor dr. med. Per Vaglum ved Institutt for medisinske åtferdsfag er utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for innsatsen sin for medisinsk forsking og undervisning.

Publisert 26. mai 2011 09:49

De danske er best, mens norske universiteter ikke leder an på noe fagfelt. Det viser den første studien som noen gang har sammenliknet den naturvitenskapelige, medisinske og teknologiske forskningen ved Nordens universiteter og universitetssykehus.

Publisert 16. mai 2011 10:10

Åtte år tar det å bli doktor etter innføringa av Kvalitetsreforma i 2003. Det klarte 27-åringen Karoline Kjesrud med glans då ho disputerte 8. april.

Publisert 4. aug. 2014 15:13

Den 150 millionar år gamle fiskeøgla Janusaurus lundi skiljer seg markant frå andre fiskeøgler frå Svalbard, har doktorstipendiat Aubrey Roberts oppdaga. Men dei har alle til felles at dei ikkje finst nokre andre stader i verda.

En kvinne med hvit frakk står i et laboratorium
Publisert 17. juni 2021 12:00

Professor Meta Roestenberg fra Nederland er tildelt den norske Lettenprisen for 2021 for arbeidet med å finne en vaksine mot malaria. 

Publisert 16. jan. 2001 15:45

Medisinprofessorane Per Brandtzæg, Ole Petter Ottersen og Jon Storm-Mathisen frå Universitetet i Oslo er mest siterte i internasjonale forskingstidsskrift. Det viser ein oversikt frå den amerikanske forskingsinformasjonsbasen Institute for Scientific Information .

Publisert 23. jan. 2001 11:33

Universitetet i Oslo kjem ikkje å delta i pilotprosjektet til Noregs forskingsråds nettstad for forskingsformidling Forskning.no. Det har rektoratet bestemt, samtidig som det går inn for heller å utvikla UiOs eigne forskingssider.

Publisert 12. des. 2002 13:52

En god arbeidsallianse mellom pasient og terapeut er viktig for utbyttet av psykoterapi. I en ny doktorgrad ved Universitetet i Oslo setter psykolog og forsker Anne Grete Hersoug søkelyset på faktorer som kan hindre utvikling av en positiv allianse.

Publisert 13. des. 2002 14:43

Noregs Bank gir for første gong i historia eit professorat i gåve til Økonomisk institutt, UiO. - Det er flott at oljepengane til staten også kan brukast til å styrkja forskingsmiljøet vårt, seier instituttstyrar Ragnar Nymoen.

Publisert 23. apr. 2007 18:23

- Forbundskansler Angela Merkel har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland, sier den tyske historikeren Michael Stürmer.

Publisert 3. des. 2012 16:57

Både jussprofessor Eivind Smith (63) og kriminologiprofessor Cecilie Høigård (68) har trekt seg som medlemar i det regjeringsoppnemnde romanifolket/taterutvalet etter intern strid. Samtidig har pensjonert seniorforskar Asbjørn Eide (79) trekt seg som leiar, men vil halda fram som medlem.

Publisert 12. des. 2012 15:24

Kompetanseutvikling hos veiledere står sentralt når kvaliteten på UiOs ph.d.-utdanning skal forbedres.  

Publisert 11. des. 2012 15:37

Norske elevers leseferdigheter er blitt klart bedre. I matematikk og naturfag skårer norske skoleelever fortsatt under snittet.

Publisert 12. des. 2012 15:55

– Masteroppgåva til Fjordman, Peder Are Nøstvold Jensen, burde ikkje blitt godkjent av Universitetet i Oslo. Eg føler meg brydd, seier medieprofessor Tore Slaatta.

Publisert 14. feb. 2003 11:26

Hva gjør man når man ikke ser snøen for bare trær? Dagrun Vikhamar fra Geografisk institutt ved UiO har utviklet en metode som gjør det mulig å beregne snødekning i skogsområder ved hjelp av satellittbilder. Dette kan bidra til en mer forutsigbar strømproduksjon.

Publisert 14. nov. 2005 14:28

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

Publisert 31. mai 2007 10:07

De neste fire årene får 20 unge forskere 175 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskning i verdenstoppen. Det er 179 forskere som har konkurrert om penger fra ordningen Yngre fremragende forskere (YFF), melder Forskningsrådet. Sju av de heldige kommer fra Universitetet i Oslo.

Publisert 11. mai 2007 15:46

To forskere ved Universitetet i Oslo har vært med på å identifisere et protein som kan være viktig ved utvikling av insulinresistens og diabetes, og muligens også prostatakreft. Studien er publisert i siste utgave av det prestisjetunge tidsskriftet Cell.

Publisert 16. mars 2015 05:00

I framtida kan alle dei viktigaste programvarene i ein bil bli reparerte og oppgraderte frå bilfabrikken via ei nettsky. UiO-forskarar har fått fleire millionar kroner frå EU til å utvikla ei trygg, digital løysing for denne teknologien.