Nettsider med emneord «Forskning» - Side 15

Publisert 8. mai 2001 15:18

Fjerde april var siste frist for å søke om å bli Senter for fremragende forskning. - Historisk sett er dette sannsynligvis den mest lærerike og omfattende prosessen universitetet har vært igjennom når det gjelder å tenke strategisk om forskning, forteller prorektor ved UiO, Rolv Mikkel Blakar. - For meg personlig har det som prorektor og leder av Kollegiets forskningskomité vært utrolig interessant og lærerikt å følge denne prosessen.

Publisert 18. mars 2003 10:14

I Norge er det i dag mellom 60 000 og 70 000 mennesker som lider av Aalzheimers sykdom. Andelen personer som lider av sykdommen er økende, fordi andelen eldre i samfunnet øker. Dette gir både helsemessige, sosiale og økonomiske utfordringer. Forsker Jannike Mørch Andersen presenterer i en avhandling funn som kan gi grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder for alzheimer i framtiden.

Publisert 19. mars 2003 09:50

Alle vitskaplege artiklar med fagfellevurdering som er publiserte i eit vitskapleg tidsskrift skal telja med i den nye modellen for registrering av publisering ved UiO. Frå 2004 kan 100 millionar kroner av UiOs budsjett fordelast etter denne modellen, som publiseringsutvalet ved UiO foreslår. Verken formidling eller patentering vil bli inkludert.

Publisert 5. mars 2003 12:49

Torsdag 6. mars publiserer Det Norske Samlaget og UiO det fjerde bindet av Norsk Ordbok. Det er åtte år sidan førre bind blei publisert, men berre to år til femte bind i serien skal vera klart. - Det vil seia at me skal bli fire gonger meir effektive enn me var, seier direktør Kristin Bakken.

Publisert 23. jan. 2006 10:42

Legen og forskeren Jon Sudbø legger kortene på bordet og opplyser via sin advokat at han har jukset med ytterligere to artikler i tillegg til bløffeartikkelen i The Lancet. Min klient uttrykker at han ønsker å være helt åpen og at han vil samarbeide både med granskningskommisjonen og sine arbeidsgivere, sier hans advokat Erling Lyngtveit til Aftenposten, ifølge ntb.

Publisert 11. mai 2007 17:40

Det er på tide å oppheva den norske blasfemiparagrafen. Det var alle paneldeltakarane einige om i ein debatt som Norsk senter for menneskerettar arrangerte i dag. Også den mest skeptiske i panelet, advokat Abid Raja meinte at dei framtidige endringane i paragraf 135 A i straffelova vil gi like godt vern for dei truande som dagens blasfemiparagraf.

Publisert 29. apr. 2003 13:50

Nordens mest moderne mikroteknologisenter til 232 mill. kr. står tomt i Gaustadbekkdalen. Årsaka er at laboratoria som skulle ha vore vibrasjonsfrie, vibrerer. Prosjektleiar Jan Skaalebraaten i M+W Zander/Reinertsen Anlegg AS skuldar på dårlege grunnforhold. Prosjektdirektør Anders Hanneborg hos SINTEF meiner derimot at det skuldast ein konstruksjonsfeil.

Publisert 1. feb. 2006 15:29

ARENA skal koordinere et stort europeisk forskningsprosjekt. Oppdraget er å finne ut hvordan demokratiet i Europa best kan sikres i en globalisert tidsalder. - Utfordringen for EU er å skape en positiv europeisk identitet uten å benytte seg av ytre trusselbilder, sier prosjektkoordinator, Erik O. Eriksen.

Publisert 24. apr. 2013 15:57

– Som 18-åring blei eg fascinert av å høyra Kjetil Taskén fortelja om DNA-molekylet, og begynte å studera molekylærbiologi, fortel doktorkandidat Deeqa  Ahmed. No har ho og kollegaene hennar på Radiumhospitalet gjort funn som kan påvisa tjukktarmskreft langt tidlegare enn før.

Publisert 25. mars 2020 11:57
To menn i  hvite frakker ser mot kameraet
Publisert 3. juni 2020 14:21

– Dette forteller oss hvorfor noen får den alvorlige lungesykdommen ved Covid-19, som er det som tar livet av pasientene, sier leder av studien, professor Tom Hemming Karlsen ved Det medisinske fakultet på UiO.

Publisert 9. nov. 2021 14:47

Universitetene sikrer ikke godt nok at kostnadene belastes oppdragsprosjekter. Dette kan skade konkurransen i markedet, ifølge Riksrevisjonen. UH-sektoren er også dårlige på å sikre at forskningen følger forskningsetikkloven.

Publisert 17. des. 2021 04:30

Koronatiltaka kan føra til at Europa taper ein heil generasjon med unge forskarar. Åtvaringa kjem frå den tidlegare leiaren for Det europeiske forskingsrådet og får støtte av biologiprofessor Nils Chr. Stenseth på UiO. 

Publisert 3. apr. 2003 10:23

Vinneren av Abelprisen 2003 er matematikeren Jean-Pierre Serre (77). Det offentliggjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Inger Moen, torsdag 3. april.

Publisert 3. apr. 2003 10:16

I Norge har vi tatt USA for gitt og glemt å forske på supermaktens indre forhold. Etter 11. september 2001 er behovet blitt akutt, mener tre forskere Uniforum har snakket med.

Publisert 16. jan. 2006 17:30

- Det er ei svært alvorleg sak. For ein forskar er det ei dødssynd å gjera det som denne kreftforskaren har gjort,om det stemmer det som pressa skildrar. Det seier rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til avsløringa av at kreftforskar Jon Sudbø ved Radiumhospitalet hadde fabrikkert alle forskingsresultata i ein vitskapleg artikkel som blei publisert i The Lancet i oktober 2005. Sudbø har også ei andrestilling som førsteamanuensis ved UiO.

Publisert 20. juni 2007 13:51

- Kunnskapsdepartementet er et feilslått prosjekt. Samlingen av alt fra barnehager til forskning under en statsråd, har ført til en svekkelse av høyere utdanning og forskning. Forskning er så viktig for innovasjon, nytenkning og verdiskaping at dette hører hjemme i et eget departement, sier Venstres Odd Einar Dørum i ei pressemelding.

Publisert 3. mai 2021 16:02

Nærmere ni av ti nordmenn sier de har stor tillit til jobben forskere gjør. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra sommeren 2020.

Publisert 18. juni 2007 15:51

300 bakterieforskarar frå 30 land er denne veka i Oslo for å presentera nye funn om forskinga på miltbrannbakterien (bacillus anthracis) og dei to slektningane; jordbakterien (bacillus cereus), som fører til matforgifting, og bakterien som er mest brukt som biologisk sprøytemiddel (bacillus thuringiensis). Farmasiprofessor Anne-Brit Kolstø leier organisasjonskomiteen og har med seg forskaren Nicolas J. Tourasse (t.v.) og førsteamanuensis Ole Andreas Økstad.

En bygning med stor hage
Publisert 10. sep. 2020 04:30

Informatikkprofessor Nils Lid Hjort fra UiO og seniorforsker Håvard Mokleiv Nygård fra PRIO skal lede forskning på væpnede konflikter ved Senter for grunnforskning (CAS) fra høsten 2022.

Publisert 15. sep. 2015 16:58

– Det er svært prisverdig at UiB har tatt opp og fulgt opp denne saken, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne om UiBs første forsøk på et bærekraftig forskningsregnskap.

Publisert 23. sep. 2015 10:25

UiO-forsker og professor Harald Stenmark har fått Forskningsrådets pris for fremragende forskning, blant annet for sitt arbeid med celledeling og -nedbryting.

Publisert 19. des. 2016 09:58

Eksamensoppgåver og karakterar ved UiO skal no også målast for å finna ut om dei held høg nok kvalitet. Oppdraget blir utført av forskarane Stefan Schauber og Sigrid Blömeke ved Senter for pedagogiske målingar (CEMO) på UiO.