Nettsider med emneord «Forskning» - Side 14

Publisert 22. feb. 2007 10:36

Når er forskerne objektive rådgivere og når er de pådrivere for politiske beslutninger? Det skal forskerne Nils Christian Stenseth, Raino Malnes og Oddbjørn Engvold diskutere i Akademisk Forum mandag 26. februar klokken 16.00 i Klubben i Georg Sverdrups hus.

Publisert 23. jan. 2007 15:42

Målet om heltidsstudenten er like langt unna som før, og det er ikke klart om studentene faktisk lærer mer enn tidligere. - Om vi kommer til å foreslå endringer i Kvalitetsreformen på bakgrunn av denne evalueringen, er det altfor tidlig å si noe om nå, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da sluttrapporten ble lagt fram 23. januar.

Publisert 19. jan. 2007 13:56

Forskningen på en bærekraftig utvikling er kommet under felles tak. Det nyåpnede CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn i Gaustadbekkdalen er Norges største innenfor sitt forskningsfelt, og vil samarbeide tett med flere tilsvarende sentre internasjonalt.

Publisert 17. jan. 2007 15:54

- Det er overlevingsinstinktet meir enn ideologi som avgjer om afghanarar viser lojalitet til regjeringa eller Taliban. Det seier Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken som har skrive ei doktoravhandling i sosiologi om korleis afghanarar vel mellom flukt og tilslutning til ulike fraksjonar.

Publisert 16. jan. 2007 15:27

InterMedia-direktør Sten Ludvigsen er utnemnd til ny vitskapleg sjef for det europeiske nettverket for toppforsking innanfor digital læring, Kaleidoscope. - Det er ei fjør i hatten både for UV-fakultetet og UiO, seier han til Uniforum.

Publisert 5. feb. 2007 10:49

En campingvogn på Gjøvik ble hennes første hjem i Norge. Hun var over tretti år og måtte begynne livet helt på nytt. I januar i år disputerte hun for doktorgraden i ernæring. - Jeg har jobbet hardt. Det har vært så viktig for meg å få denne graden, sier Sedegheh Gharagozlian stille.

Publisert 19. feb. 2007 09:08

Professor dr. med Jan Ivar Pedersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO er blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen ernæringsvitenskap, melder Sosial- og helsedirektoratet.

Publisert 21. feb. 2007 15:53

Kronprins Haakon vil foreta den offisielle åpningen av Det internasjonale polaråret 2007-2008 i Norge på Rådhusplassen i Oslo 1. mars. Statsminister Jens Stoltenberg og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén vil også være tilstede. Rammen omkring arrangementet blir klima, snø- og isaktiviteter for skolebarn, melder Forskningsrådet.

Publisert 9. feb. 2007 12:17

Den litauiske antropologen, Vytis Ciubrinskas, foreleser mandag 12. februar i Georg Sverdrups hus om endringen i litauisk nasjonalitetsfølelse i årene som er gått etter frigjøringen fra Sovjetunionen i 1990.

Publisert 22. feb. 2007 16:27

Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forsknings-samarbeidet med Polen. Det polsk-norske fondet er øremerket områdene miljø og helse, og finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene, melder Utenriksdepartementet.

Publisert 16. feb. 2007 10:50

Centre for Immune Regulation (CIR) på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF består av fem forskningsmiljøer fra Det medisinske fakultet og MN-fakultetet på UiO. Det nye senteret for fremragende forskning viderefører et langvarig samarbeid mellom immunologer og molekylær- og cellebiologer - og håper å finne faktor X i immunologiske sykdommer.

Publisert 1. feb. 2007 10:15

- Molekylærbiologien åpner opp for store endringer i biologi som fag. Vi ønsker å koble de ulike delene av biologien nærmere sammen, sier lederen for CEES, professor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 12. mars 2007 15:37

Forskningsrådet skal dele ut 180 millioner kroner til et nytt forskningsprogram som blant annet skal arbeide med rovvilt og biologisk mangfold i norske skogs- og fjellområder. Et av områdene som skal under lupen er nordmenns fritidsbruk av naturen, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Publisert 9. mars 2007 08:31

- Me håpar at me kan finna fram til meir presis diagnostikk for kva behandling ein vel for pasientar med tjukk- og endetarmskreft. Det seier forskarane Ragnhild A. Lothe og Harald Stenmark ved Senter for kreft- og biomedisin på Rikshospitalet-Radiumhospitalet og UiO.

Publisert 2. mars 2007 14:16

Norge vil delta i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Programmet er verdens største på sitt område med en samlet økonomisk ramme på over 400 milliarder euro for perioden 2007-2013. - Dette programmet åpner nye og store muligheter for norsk forskning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Publisert 23. apr. 2007 18:23

- Forbundskansler Angela Merkel har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland, sier den tyske historikeren Michael Stürmer.

Publisert 19. feb. 2007 09:29

- Universitetet må få studentane til å utvikla evna til kritisk tenking og etisk refleksjon, slik at dei kan ta sjølvstendige standpunkt uavhengig av autoritetar. Dei må ikkje bli oppgulpmaskiner. Det seier filosofiprofessor Andreas Føllesdal og historieprofessor John Peter Collett i ein samtale om universitetsideen.

Publisert 21. feb. 2007 14:23

Konsulentfirmaene Dovre International og Transportøkonomisk institutt anbefaler at Norges veterinærhøgskole blir på Adamstua og at den blir en del av Universitetet i Oslo. Konsulentfirmaene legger til grunn samfunnsøkonomiske beregninger og fraråder å flytte NVH til Campus Ås. Det melder nettstedet til Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Publisert 28. feb. 2007 22:42

Debatten om forskningens objektivitet i Akademisk Forum mandag 26. februar ble langt på vei en debatt om vi har en menneskeskapt global oppvarming eller ei. Særlig fikk FNs klimapanel gjennomgå for å være mer styrt av politiske hensyn enn av vitenskapelige fakta. Det ble trukket sammenlikninger til debatten om sur nedbør og skogsdød på 1970- og 80-tallet.

Publisert 9. mars 2007 10:42

Ahnenerbe (fedrearv) var SS' forskningsinstitutt for forhistorie og spydspissen i organisasjonens hedenske kult. Instituttets hovedformål var å konstruere en forhistorie som støttet opp under teoriene om et urgermansk herrefolk, som skulle ha utvandret fra et sunket Atlantis i Nord-Atlanteren i en fjern urtid og brakt med seg sivilisasjonen til andre folkeslag.

Publisert 6. mars 2007 17:25

- Nynorsken døyr ikkje. Du døyr, eg døyr, men nynorsken skal leva, slo dramatikaren Jon Fosse fast i ein prolog han framførte på lanseringa av det sjette bandet av Norsk Ordbok tysdag 6. mars.

Publisert 13. mars 2007 10:27

I 2006 blei det gjennomført 905 doktorgradar ved norske universitet og høgskular. Dette er 50 fleire enn i 2005 då talet var 855. Medan UiO hadde ein nedgang frå toppåret 2005, hadde både NTNU og Universitetet i Bergen rekordmange doktordisputasar i 2006, viser tal frå Doktorgradsregisteret ved NIFU STEP.

Publisert 26. apr. 2007 18:39

- En mer kunnskapsbasert justispolitikk vil gjøre oss bedre rustet til å ta riktige avgjørelser, sa justisminister Knut Storberget på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april. Han signaliserte mer støtte til rettsvitenskapelig forskning.

Publisert 11. apr. 2007 15:09

Universitetet i Oslo inviterer fredag 13. april til åpen samtale mellom tre kvinnelige norske fysikkstudenter og den amerikanske astronauten Joan E. Higginbotham, som deltok på samme romferd som Christer Fuglesang.

Publisert 25. apr. 2007 15:25

To nordmenn har rullet opp og konservert 200 papyrusruller fra den romerske ruinbyen Herculaneum. Nå har de vært i Paris for å lære bort kunnskapen sin.