Nettsider med emneord «Forskning» - Side 10

Publisert 13. sep. 2018 19:58

Jussprofessor Hans Petter Graver er vald som ny preses eller leiar for Vitskapsakademiet for dei neste tre åra.

Publisert 12. des. 2002 13:52

En god arbeidsallianse mellom pasient og terapeut er viktig for utbyttet av psykoterapi. I en ny doktorgrad ved Universitetet i Oslo setter psykolog og forsker Anne Grete Hersoug søkelyset på faktorer som kan hindre utvikling av en positiv allianse.

Publisert 13. des. 2002 14:43

Noregs Bank gir for første gong i historia eit professorat i gåve til Økonomisk institutt, UiO. - Det er flott at oljepengane til staten også kan brukast til å styrkja forskingsmiljøet vårt, seier instituttstyrar Ragnar Nymoen.

Publisert 6. des. 2005 13:27

EU gav denne månaden klarsignal til ei løyving på 16 millionar kroner (1,9 millionar euro) til utvikling av det store digitale omsetjingsprogrammet "Eye to IT." Franskprofessor Antin Rydning, UiO, leier den norske delen av prosjektet. Oppgåva går ut på å forska på arbeidsprosessen til ein omsetjar frå han eller ho ser ein tekst til teksten blir omsett til eit anna språk. Resultatet kan bli utvikling av endå meir avanserte omsetjingsprogram.

Publisert 28. des. 2005 12:39

Vinnaren av Nils Klim-prisen, førsteamanuensis Dag Trygve Truslew Haug, er tildelt 250 000 kroner frå Wedel Jarlsbergs fond, eit fond som blir disponert av UiO. - Det er fint å få ei slik anerkjenning frå sitt eige universitet, seier han til Uniforum.

Publisert 26. juni 2015 11:29

Fem toppforskningsmiljøer i språk, psykologi, medisin, materialvitenskap og samfunnsøkonomi skal bli enda bedre og hevde seg i verdenstoppen. Universitetet i Oslo gir dem derfor 31,2 millioner kroner ekstra.

Publisert 5. nov. 2002 11:41

Norges forskningsråds formidlingspris for 2002 er tildelt professor Thomas Hylland Eriksen (40), Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prisen er på 200 000 kroner.

Publisert 14. nov. 2005 14:28

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Publisert 16. des. 2014 13:38

Tre forskingsgrupper i økologi og evolusjon frå UiO, NTNU og Universitetet i Tromsø får til saman 50 millionar kroner frå Forskingsrådet.  – Dette viser at me er sterke når me står saman, seier Nils C. Stenseth, som leier prosjektet.

Publisert 4. mai 2015 14:39

Tidlegare sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd blir einaste eksterne medlem i gruppa som skal sjå nærare på dagens styring av Universitetet i Oslo.

Publisert 26. nov. 2018 12:45

UiO-forskerne Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes får fem millioner kroner fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å forske på gründere.

Publisert 17. nov. 2005 09:58

Miljøvernminister Helen Bjørnøy la onsdag 16. november ned grunnsteinen til CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research). Høsten 2006 skal det nye bygget til Forskningssenter for miljø og samfunn, CIENS, stå klart i Forskningsparken i Oslo. Åtte forskningsinstitutter flytter inn i bygget som blir på 15 000 kvadratmeter, går det fram av en pressemelding fra Forskningsparken AS.

Publisert 19. aug. 2009 10:08

Forskere ved UiO har oppdaget bakterier med store mengder sukkermodifiserte proteiner. Oppdagelsen kan bety et gjennombrudd i kampen mot spredning av sykdommer som gonoré, smittsom hjernehinnebetennelse og tropesykdommen melioidose.

Publisert 19. aug. 2009 10:53

Christian Brochmann er opptatt av systematikk og trives best i åpne landskap. – Jeg liker å ha oversikt, innrømmer vinneren av Universitetets forskningspris.

Publisert 22. apr. 2017 04:00

– Europa kan berre konkurrera med resten av verda gjennom forsking og nyskaping. Derfor må både EU, Noreg og dei andre europeiske landa investera meir i forsking og utvikling, seier Robert-Jan Smits, som er EUs generaldirektør for forsking og innovasjon. 

Publisert 5. sep. 2018 11:24

Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Ei kvinne og tre menn deltar på ei pressekonferanse
Publisert 30. nov. 2020 16:06

Makta til dagens koronaekspertar, kjønn og mangfald i nordisk førhistorie og suvenirar turistar tok med frå Norden på 1800-talet. Det er tema for nokre av prosjekta som har fått 10 millionar kroner frå UiO:Norden.

Ei kvinne i hvit frakk får det til å ryke under Forskningdagene 2018.
Publisert 2. juli 2020 14:46

Bærekraftig omstilling, grønt skifte og digitalisering er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte. De to bedriftene som får mest, får 16 millioner hver. 

Ein mann i kvit frakk sit og kikar i  eit mikroskop
Publisert 30. okt. 2020 11:20

Alzheimer kan bli oppdaga tidlegare. Det trur UiO-professor Jens Pahnke kan bli resultatet av forskinga han og fagfellane hans no har fått millionstøtte til frå eit forskingsprogram i EU.

Publisert 8. jan. 2019 00:07

Equinor ASA og Universitetet i Oslo (UiO) har inngått en ny femårig samarbeidsavtale som innebærer at UiO får tilført 10 millioner kroner pr. år til og med 2023.

Publisert 29. apr. 2003 13:50

Nordens mest moderne mikroteknologisenter til 232 mill. kr. står tomt i Gaustadbekkdalen. Årsaka er at laboratoria som skulle ha vore vibrasjonsfrie, vibrerer. Prosjektleiar Jan Skaalebraaten i M+W Zander/Reinertsen Anlegg AS skuldar på dårlege grunnforhold. Prosjektdirektør Anders Hanneborg hos SINTEF meiner derimot at det skuldast ein konstruksjonsfeil.

Publisert 4. apr. 2003 14:51

- Det bør setjast i gang ein dialog mellom Den europeisk/amerikanske sivilisasjonen og Den islamske sivilisasjonen på same måte som Konferansen om tryggleik og samarbeid i Europa (KSSE) frå 1975. Den skapte eit klima for samarbeid mellom dei kommunistiske og ikkje-kommunistiske landa som enda med at Den kalde krigen tok slutt. Det foreslår seniorforskar Asbjørn Eide ved Nasjonalt senter for menneskerettar, UiO.

Publisert 4. sep. 2013 10:43

Oslo universitetssykehus får trolig ett av de tre partikkelsentrene for kreftbehandling som regjeringen har vedtatt skal opprettes i Norge. De to andre blir lagt til Haukeland sykehus i Bergen og trolig St. Olavs hospital i Trondheim. Det kunngjorde helseminister Jonas Gahr Støre i går.

Publisert 13. nov. 2017 16:27

Brussel: - Premissene for EUs neste forskningsprogram FP9 legges i disse dager. Kommisjonen lytter til gode argumenter. Men om få måneder er det for sent å komme med dem, hvor gode de enn måtte være.