Nettsider med emneord «Forskning»

Publisert 16. mai 2014 11:23

Slik jeg ser det, består humanistiske forskeres “samfunnsoppdrag” primært i å styrke en kritisk offentlighet, ved å fungere som premissleverandører for et mer velinformert ordskifte, skriver Carl Müller Frøland .

Publisert 26. mars 2001 13:40

Fra årsskiftet la Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fire millioner kroner på bordet for at Universitetet i Oslo (UiO) skulle opprette et tverrfaglig senter for forskning på barn med atferdsproblemer- såkalte verstinger. Men foreløpig har senteret latt vente på seg.

Publisert 15. aug. 2001 11:37

Professor Hans Wolf-Watz ved Umeå universitet, Sverige tildeles Anders Jahres store medisinske pris for 2001. Prisen på 1 million norske kroner, går til Wolf-Watz for hans banebrytende studier av tarmbakterienes infeksjonsmekanismer. Samtidig deles Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere mellom dosent Leena M. Ala-Kokko ved Universitetet i Oulo (Uleåborg) og assisterende professor Jonas Frisén ved Karolinska Instituttet i Stockholm. De får hver 200 000 norske kroner.

Publisert 17. aug. 2001 14:40

Fernanda Petersen fra Institutt for oral biologi har vunnet odontologiens "nobelpris": The Hatton Award . Prisen deles ut til en ung forsker hvert år. For første gang er prisen vunnet av en forsker fra Norge.

Publisert 12. okt. 2001 14:54

- Norsk flyktningpolitikk har dei siste åra vore ein vanskeleg balansegang mellom restriktivitet og solidaritet. Samtidig som norske styresmakter ynskjer å ta imot flyktningar som treng vern, vil dei senda dei tilbake med ein gong det er trygt nok i heimlandet deira, fortel forskingsstipendiat Jan Paul Brekke.

Publisert 9. nov. 2001 18:03

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001 er tildelt professor dr.philos. Svein Magnussen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500.000 kroner samt skulpturen "Møbius", utformet av bildehugger Aase Texmon Rygh.

Publisert 14. feb. 2002 09:09

- Forskarar som vil ha hjelp til å laga forretningsplanar kan no få det av studentar frå Handelshøyskolen BI. Alle dei som har funn som dei ynskjer å kommersialisera kan få dette tilbodet og slik kan dei også vera med og delta i Venture Cup, seier prosjektleiar Kristian Pfanzelter. Førstepremien i denne landsomfattande konkurransen er 250 000 kroner.

Publisert 30. mai 2002 14:03

Kong Harald vil foreta åpningen av den internasjonale Abelkonferansen i Georg Sverdrups hus (Nye UB) på Blindern mandag 3. juni klokka 10.00.

Publisert 28. aug. 2002 09:24

Fem norske forskere fra Universitetet i Oslo og Kon-Tiki museet starter nå opp et stort, tverrfaglig forskningsprosjekt i Stillehavet. Prosjektet har fått 8 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd, melder Universitetets kulturhistoriske museer i ei pressemelding.

Publisert 6. sep. 2002 09:22

Fem forskarar frå Universitetet i Oslo og Kon Tiki-museet startar no opp eit stort, tverrfagleg forskingsprosjekt i Stillehavet. Noregs forskingsråd har løyvd åtte millionar kroner til denne forskinga, medan UiO og Kon Tiki-museet har lagt like mange millionar på bordet.

Publisert 25. okt. 2002 10:10

Forskningsrådets ARENA-program lokalisert til Universitetet i Oslo (UiO) får et særdeles godt skussmål som et spissmiljø i europeisk sammenheng av en nordisk komité som har evaluert norsk statsvitenskapelig forskning. Utvalget konstaterer også at universitetsmiljøene holder bra kvalitet. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Publisert 8. okt. 2002 15:28

Professor Ola M. Johannessen ved Universitetet i Bergen er tildelt årets Nansenbelønning. Nansenbelønningen utdeles hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo, står det i en pressemelding fra UiO. Belønningen er på 25 000 kroner.

Publisert 2. apr. 2003 15:15

Vinneren av den aller første Abelprisen offentliggjøres torsdag 3. april 2003 kl. 12.05 i lokalene til Det norske Videnskapsakademi i Drammensveien 78.

Publisert 18. sep. 2003 15:42

Rune Erlend Fløisbonn (53) er ny leder for Seksjon for forskningsadministrasjon og næringslivskontakt (SFN) ved UiO.

Publisert 30. sep. 2003 17:56

Alle dei nynorske ordbøkene si mor, Ivar Aasens Norsk Ordbok frå 1873, er no komen i ny og lettlest utgåve. Den gotiske skrifta er vekke og erstatta med latinsk skrift. Det er språkforskarane Kristoffer Kruken frå Seksjon for leksikografi og målføregransking, UiO og Terje Aarset frå Høgskulen i Volda som står bak dette arbeidet.

Publisert 13. feb. 2004 16:17

Forskningsrådet bør vise større åpenhet om hvilke eksperter som vurderer søknader om forskningsmidler, og rådet bør gi begrunnelser for avslag. Det er noen av forslagene fra et utvalg,ledet av jusprofessor Eivind Smith,som har vurdert habilitet og kvalitet i Forskningsrådets saksbehandling. Innstillingen ble overrakt til Forskningsrådets direktør Christian Hambro fredag 13. februar 2004, skriver ntb.

Publisert 13. apr. 2004 12:50

Administrerende direktør Christian Hambro har sagt opp sin stilling i Norges forskningsråd. Hambro gir uttrykk for at ni år i stillingen er nok og at tidspunktet for fratredenen er godt egnet, i og med at strategien er i havn og omorganiseringen nærmest fullført, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 12. mai 2004 10:17

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag er tildelt utmerkinga "Distinguished Educator Award" av den amerikanske foreininga for petroleumsgeologar (AAPG). Han får denne æra på grunn av dei faglege bidraga sine til geologifaget.

Publisert 26. mai 2004 12:35

Hun er blant Frankrikes ledende intellektuelle og har hele den vestlige kultur som objekt for sin forskning. Nylig satt 15 kvinner et sted på Blindern med nykvesset blyant i hånd og med sansene synlig skjerpet. De var på tverrfaglig seminar om Julia Kristeva.

Publisert 1. juni 2004 16:10

Professor dr. juris Anders Bratholm ble tirsdag tildelt Røykfriprisens Ærespris for 2004, mens årets Røykfripris er tildelt fotografen Knut Bry, melder ntb. Det er Landslaget mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) som har opprettet røykfriprisene, og et poeng tirsdag var at utdelingen skjedde på Norges første røykfrie utelivsdag.

Publisert 1. sep. 2004 10:46

Den høyeste dødeligheten til spanskesyken var i områder med høy andel samer. Dødeligheten var også høy for arbeiderklassen og folk med lav inntekt, slår Svenn-Erik Mamelund fast i doktorgradsoppgaven sin om de demografiske konsekvensene av spanskesyken i Norge.

Publisert 7. sep. 2004 17:07

Fungerande forskingssjef Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt, er tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for 2004. Det bestemte styret ved Universitetet i Oslo tysdag 7. september. Prisen er på 25 000 kroner.

Publisert 14. apr. 2005 13:33

Halvparten av de seks kandidatene som er nominert til konkurransen om prestisjefylte europeiske stipender for yngre fremragende forskere, er matematikere ved UiO.

Publisert 3. aug. 2005 09:26

Den unge UiO-matematikeren Snorre Harald Christiansen ved Centre of Mathematics for Applications er tildelt et megastipend på 10 millioner kroner. Det er andre gang de prestisje- og pengetunge European Young Investigators Awards er blitt delt ut. - Jeg lå våken i natt og grublet på hvordan dette kommer til å forandre alt. Jeg tror ikke jeg kunne fått noen større pris, sier Christiansen til Aftenposten.

Publisert 12. aug. 2005 13:50

Den finske professoren Sirpa Jalkanen frå Universitetet i Turku er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2005. Prisen er på 1 million kroner og ho får den for den banebrytande forskinga ho har drive på betennelsesprosessar. - Det er ei stor ære for meg å bli verdsett for arbeidet mitt, seier ho til Uniforum. Prisen blir delt ut i Universitetets Gamle Festsal fredag 21. oktober.