Nettsider med emneord «Forskning» - Side 19

Publisert 27. aug. 2007 10:37

For 30 år sidan drog ho som doktorstudent frå Oxford-universitetet til Chewong-folket i Malaysias jungel for å forska på leveviset og religionen deira. Neste år drar ho tilbake for å finna ut korleis denne minoriteten har klart seg gjennom ei globalisert verd. Møt vinnaren av UiOs forskingspris 2007, professor i sosialantropologi, Signe Howell.

Publisert 23. aug. 2007 14:58

UiO har over 120 Afrika-forskarar og bør difor etablera ei eining for Afrika-forsking. Det krev ni forskarar i eit debattinnlegg i Uniforum. - Me treng nokon som kan koordinera Afrika-forskinga, meiner initiativtakarane Kjetil Tronvoll og Desmond McNeill.

Publisert 26. juli 2007 13:43

Både FBI og Scotland Yard har vist stor interesse for måleapparatet TOD-kit, som kan slå fast det nøyaktige tidspunktet for når eit menneske døydde. Apparatet er utvikla og patentert av medisinprofessor Torleiv Ole Rognum ved UiO og Rikshospitalet. - Dersom FBI og Scotland Yard vil bruka apparatet, kan inntektene koma opp i 100 millionar dollar, seier Kristin Sandereid i Birkeland innovasjon ved UiO til NRK.

Publisert 26. juni 2007 09:38

Den eldste i syskenflokken er alltid meir intelligent enn syskena som kjem etterpå. Men det er den sosiale og ikkje den biologiske rekkjefylgja som avgjer dette. Det viser forsking som forskarane Petter Kristensen og Tor Bjerkedal nyleg publiserte i det vitskaplege tidsskriftet Science . Resultata har vekt stor oppsikt internasjonalt.

Publisert 25. juni 2007 19:05

- Retten til utvikling er en menneskerettighet, sier FNs uavhengige ekspert på menneskerettigheter og ekstrem fattigdom, den indiske økonomen Arjun Sengupta. Hans hjemland går foran ved å garantere alle husholdninger på landsbygda minst 100 dagers betalt beskjeftigelse i året.

Publisert 21. juni 2007 14:18

Professor i idéhistorie, Trond Berg Eriksen er tildelt UiOs formidlingspris for 2007. Det avgjorde Universitetsstyret i dag. Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut på UiOs årsfest i september.

Publisert 21. juni 2007 14:12

Professor i sosialantropologi, Signe Howell er tildelt UiOs forskingspris for 2007. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut på UiOs årsfest i september.

Publisert 20. juni 2007 13:51

- Kunnskapsdepartementet er et feilslått prosjekt. Samlingen av alt fra barnehager til forskning under en statsråd, har ført til en svekkelse av høyere utdanning og forskning. Forskning er så viktig for innovasjon, nytenkning og verdiskaping at dette hører hjemme i et eget departement, sier Venstres Odd Einar Dørum i ei pressemelding.

Publisert 18. juni 2007 15:51

300 bakterieforskarar frå 30 land er denne veka i Oslo for å presentera nye funn om forskinga på miltbrannbakterien (bacillus anthracis) og dei to slektningane; jordbakterien (bacillus cereus), som fører til matforgifting, og bakterien som er mest brukt som biologisk sprøytemiddel (bacillus thuringiensis). Farmasiprofessor Anne-Brit Kolstø leier organisasjonskomiteen og har med seg forskaren Nicolas J. Tourasse (t.v.) og førsteamanuensis Ole Andreas Økstad.

Publisert 14. juni 2007 14:09

- Det er behov for eit senter for ny internasjonal rett ved UiO. Det er konklusjonen til stipendiat Christoffer C. Eriksen og førsteamanuensis Marius Emberland ved Det juridiske fakultetet, etter at dei fekk rekordoppslutnad på ein konferanse om internasjonal rett i Oslo.

Publisert 11. juni 2007 15:01

Stadig fleire offentlege etatar vil vera med i Partnarforum. Sidan nyttår er sju nye offentlege etatar komne til. - Det er det auka mangfaldet i arrangement og møteplassar som trekkjer folk, seier prosjektleiar Kåre Svensson og førstekonsulent Tanya Pedersen Nymo.

Publisert 6. juni 2007 11:48

I den nye "Masterplan for universitetets områder" står det ikkje eitt ord om at Institutt for molekylær biovitskap skal inn i det framtidige Life Science-senteret i Gaustadbekkdalen. Instituttleiar Reidunn Aalen meiner dette er eit brot på styrevedtaket frå desember 2005, medan teknisk direktør Frode Meinich seier at det ikkje er mogleg å få plass til alle som vil inn i den bygningen.

Publisert 31. mai 2007 10:07

De neste fire årene får 20 unge forskere 175 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskning i verdenstoppen. Det er 179 forskere som har konkurrert om penger fra ordningen Yngre fremragende forskere (YFF), melder Forskningsrådet. Sju av de heldige kommer fra Universitetet i Oslo.

Publisert 22. mai 2007 15:03

Den indiske matematikaren Srinivasa S. R. Varadhan (67) fekk utdelt Abelprisen i matematikk for 2007 av kong Harald i Universitetets Aula i ettermiddag. Varadhan får prisen for bidraget sitt til teorien om det sannsynlege og særleg for arbeidet sitt med å utvikla ein einskapleg teori for store avvik.

Publisert 21. mai 2007 15:40

Medisinprofessor Lars Walløe skal leia panelet som skal vurdera kven som skal få startstipend frå det europeiske forskingsrådet innanfor bruksretta biologi. - Eg er sjølvsagt svært nøgd med å bli plukka ut, men det vil også bli ein tøff jobb, seier Walløe til Uniforum.

Publisert 11. mai 2007 17:40

Det er på tide å oppheva den norske blasfemiparagrafen. Det var alle paneldeltakarane einige om i ein debatt som Norsk senter for menneskerettar arrangerte i dag. Også den mest skeptiske i panelet, advokat Abid Raja meinte at dei framtidige endringane i paragraf 135 A i straffelova vil gi like godt vern for dei truande som dagens blasfemiparagraf.

Publisert 11. mai 2007 15:46

To forskere ved Universitetet i Oslo har vært med på å identifisere et protein som kan være viktig ved utvikling av insulinresistens og diabetes, og muligens også prostatakreft. Studien er publisert i siste utgave av det prestisjetunge tidsskriftet Cell.

Publisert 3. mai 2007 02:21

- Nå må vi må forsøke å redde det som reddes kan, inkludert vår sivilisasjon, og her kan de nordiske landene spille en viktig rolle, mente Gaia-teoriens far, James Lovelock. Den britiske dommedagsprofeten ble godt mottatt da han holdt sitt foredrag om den nødvendige "økologiske retretten" på et symposium på Blindern til ære for Arne Næss.

Publisert 26. apr. 2007 18:39

- En mer kunnskapsbasert justispolitikk vil gjøre oss bedre rustet til å ta riktige avgjørelser, sa justisminister Knut Storberget på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april. Han signaliserte mer støtte til rettsvitenskapelig forskning.

Publisert 25. apr. 2007 15:25

To nordmenn har rullet opp og konservert 200 papyrusruller fra den romerske ruinbyen Herculaneum. Nå har de vært i Paris for å lære bort kunnskapen sin.

Publisert 23. apr. 2007 18:23

- Forbundskansler Angela Merkel har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland, sier den tyske historikeren Michael Stürmer.

Publisert 23. apr. 2007 12:04

Det enkleste, letteste og mest utbredte grunnstoffet i universet kan gi radikalt bedre miljø på Jorden. Men det trengs dyktige forskere for å få det til. En av dem er kjemiprofessor Truls Norby ved UiO. Han har utviklet et materiale som kan bidra til å gjøre brenselcellebilen til framtidens kjøretøy.

Publisert 19. apr. 2007 15:44

Om nokre år kan det bli lettare å påvisa omsorgssvikt, og det vil vera mogleg å kartleggja kva traume barn som blir omplasserte får. Det kan skje takka vera resultata av forskinga ved den nyetablerte Eininga for kognitiv utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 18. apr. 2007 11:41

Utanriksdepartementet arbeider for å etablera eit kunnskapssenter om Latin-Amerika. - Målet er å styrkja og samla kompetansen om Latin-Amerika i Noreg, fortel underdirektør Hege Araldsen i Latin-Amerikaseksjonen i UD til Uniforum. Universiteta i Oslo og Bergen skal delta i planlegginga.

Publisert 11. apr. 2007 15:09

Universitetet i Oslo inviterer fredag 13. april til åpen samtale mellom tre kvinnelige norske fysikkstudenter og den amerikanske astronauten Joan E. Higginbotham, som deltok på samme romferd som Christer Fuglesang.