Nettsider med emneord «Forskingssamarbeid»

Tre menn og ei kvinne i forgrunnen, og to menn delvis skjulte i bakgrunnen.
Publisert 1. des. 2021 13:32

Ein grøn korridor frå Nordmarka til Frognerparken med bygningar, plassar og infrastruktur som skal gi husrom for akademia, oppstartsmiljø, næringsliv og offentleg sektor. Det er visjonen i moglegheitsstudien for innovasjonsdistriktet Oslo Science City.