Nettsider med emneord «Forskingsetikk»

Ein mann med briller står og snakkar og viftar med handa framfor seg
Publisert 23. nov. 2021 17:35

– Om forskingsetikken blir rettsleggjort, er det til hinder for at me får diskutert forskingsetikken ordentleg. Det sa jusprofessor Ole Andreas  Rognstad ved UiO i ein debatt i Vitskapsakademiet i går.

Ei kvinne står framfor ein svær bygning i svart marmor
Publisert 29. okt. 2020 17:18

– Korleis kan me røkta  forskingsetiske normer for å få gode fagmiljø og arbeidsmiljø i eit forskingslandskap som er i endring? Det spørsmålet trur viserektor Åse Gornizka blir tatt opp på det første møtet i Forum for forskingsetikk fredag morgon.