Nettsider med emneord «Forsking»

Portrett av ein mann ute med skjegg og briller
Publisert 10. jan. 2022 09:06

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth trur det er viktig å få slått fast kvifor ikkje-norske forskarar brukar meir tid på forsking  og publiserer meir enn dei norske.  – Det kan vera nyttig å finna det ut, slik at me eventuelt kan dela forskarane inn i A- og B-lag, slik det blir gjort i idretten.

Ei kvinne står framfor ein svær bygning i svart marmor
Publisert 29. okt. 2020 17:18

– Korleis kan me røkta  forskingsetiske normer for å få gode fagmiljø og arbeidsmiljø i eit forskingslandskap som er i endring? Det spørsmålet trur viserektor Åse Gornizka blir tatt opp på det første møtet i Forum for forskingsetikk fredag morgon.

Tre kvinner og to menn står ute framfor ein bil og fleire syklar
Publisert 19. aug. 2020 18:16

– Dette skal bli ein stad for grensesprengjande innovasjon i skjeringspunktet  mellom ulike næringar og fag. Det sa statsminister Erna Solberg då ho deltok på opninga av Oslo Science City i formiddag. 

Publisert 14. juni 2016 13:03

John-Arne Røttingen blir ny administrerande direktør for Forskingsrådet. Det kunngjorde hovudstyreleiar Henrik O. Madsen på ein pressekonferanse på Lysaker tysdag 14. juni.

Publisert 21. sep. 2015 05:00

– Små grupper der alle er opptekne av å hjelpa kvarandre, vil alltid overvinna små grupper der medlemane berre tenkjer på seg sjølve. Det er tesen til evolusjonsbiologen David Sloan Wilson som denne hausten er gjesteprofessor på UiO.

Publisert 13. feb. 2014 00:58

Den tverrfaglege satsinga på den nordiske modellen får kritikk for forma den har fått frå økonomiprofessor Kalle Moene. – Når det tverrfaglege er målet og ikkje middelet, kan resultatet fort bli dårleg, meiner han. HF-dekan Trine Syvertsen forsvarar satsinga.

Publisert 5. nov. 2013 16:33

Regjeringa vil leggja meir pengar i potten til resultatbasert omfordeling mellom institusjonane (RBO). Det avslørte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Forskarforbundets haustkonferanse i dag.

Publisert 23. okt. 2012 16:27

I Storbritannia og i EU blir fleire og fleire vitskaplege artiklar publiserte i ope tilgjengelege tidsskrift. – No håpar me at forskarar i Noreg fylgjer opp, seier overbibliotekar Live Rasmussen . Seminaret «Slipp forskerne fri» på fredag slepper fri denne debatten.