Nettsider med emneord «Fleksibel læring»

Publisert 13. nov. 2007 14:10

Dei siste fem åra har UiO delt ut 20 millionar kroner til utvikling av nye, digitaliserte læringsformer. Den 15. og 16. november vil fleire av desse læringsformene bli presenterte på konferansen "Ringer i vann" på Blindern.

Publisert 14. aug. 2006 13:42

Fagmiljø som vil ha pengar for å utvikla nye læringsformer som byggjer på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan no søkja om pengar frå ein pott på 4,5 millionar kroner. Det er summen Universitetsstyret har løyvd til fleksibel læring. - Utlysinga for 2007 dekkjer både ordinære studietilbod og etter- og vidareutdanning, opplyser teamleiar for Fleksibel læring ved UiO, Edvin Bach-Gansmo til Uniforum.

Publisert 18. feb. 2005 10:53

Nesten fem millioner kroner skal i år deles ut til miljøer ved UiO som ønsker å utvikle fleksible læringsformer. Søknadsfrist er 1. april.