Nettsider med emneord «Finland»

Eit portrett av ein mann med ein taklampe i bakgrunnen
Publisert 29. sep. 2020 11:35

17  forskingsprosjekt har søkt om å få støtte frå ein pott på ti millionar kroner som UiO:Norden deler ut seinare i haust.

Ei kvinne og tre menn kunngjer svenske koronatiltak på ein pressekonferanse
Publisert 28. mai 2020 00:10

Kva er grunnen til at Sverige skil seg ut i Norden i handteringa av koronapandemien? Det spørsmålet skal debatterast av nordiske forskarar på eit webinar arrangert av UiO: Norden torsdag kl. 15.00

Stortinget med nordiske flagg blafrande utanfor
Publisert 27. jan. 2020 04:30

To forskingsprosjekt ved Universitetet i Oslo får millionar for å finna meir ut om Norden og forholdet til naturen og kva rolle sivilsamfunnet har spelt i utviklinga av den nordiske samfunnsmodellen.

Ein mann står ute med ytterjakkke med Bindern i bakgrunnen
Publisert 16. jan. 2020 17:24

– Me er verdsleiande på Norden-forsking. Det slår direktør Tore Rem i UiO:Norden fast. No inviterer han alle fagmiljø på UiO til å søkja om støtte til konferansar og formidling med Norden som tema.

Publisert 20. jan. 2017 10:36

Etter store kutt i løyvingane til universiteta i Finland, forlèt stadig fleire finnar med doktorgrad landet.

Publisert 8. feb. 2016 10:27

Helsingfors Universitet sier opp 1 000 ansatte, og 300 skal bort fra Aalto-universitetet.  Dette er noen av kuttene som ryster finsk akademia.

Publisert 24. okt. 2012 10:02

Etter vår meining bør privatiseringskåte politikarar frå den borgarlege opposisjonen i Noreg også hoppa bukk over Sverige og heller dra til Finland for å læra at etablering av private skular slett ikkje er noko alfa og omega for å få ein god skule.

Publisert 23. okt. 2012 16:45

– Det er verdas viktigaste jobb å læra barn å læra. Difor vil me bli lærarar, seier studentane Susana Jokimies og Riikka-Lotta Pehkonen på lærarutdanninga ved Helsingfors universitet. Heilt sidan 1974 har universiteta hatt ansvaret for lærarutdanninga i Finland.