Nettsider med emneord «Fakultetene» - Side 3

Publisert 24. okt. 2006 11:47

Franskprofessor Marianne Hobæk Haff er tildelt den italienske republikken sin riddarorden. Ho får prisen for innsatsen ho gjorde for å redda italienskfaget på UiO. - Det er ei stor ære å få denne heideren, seier Hobæk Haff til Uniforum.

Publisert 23. nov. 2006 08:54

Professor i juss, Hans Petter Graver, fikk en økning i lønnen på 204 500 kroner ved lønnsforhandlinger tidligere i høst. Også flere av hans professorkolleger fikk store lønnstillegg i de såkalte 2.3.4-forhandlingene. - Fakultetet misbruker avtaleverket til å heve lønningene til utvalgte professorer, mener NTL-leder Sten Morten Henningsmoen.

Publisert 8. nov. 2006 09:49

Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget på Det humanistiske fakultet ved UiO tirsdag 7. november. Hun fikk 327 stemmer mot Øivind Andersens 244 stemmer. Syvertsen blir den første kvinnelige dekanen på HF.

Publisert 24. nov. 2006 09:51

Medisinprofessor, dr. philos. Per Brandtzæg blei nyleg utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden under ein seremoni på Domus Medica på Gaustad.

Publisert 8. nov. 2006 17:12

Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget 7. november på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo og blir dermed den første kvinnelige dekanen på HF. - Det var på tide at HF fikk en kvinne som dekan, sier hun.

Publisert 15. des. 2006 11:12

Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet har takka ja til ei nyoppretta stilling som administrasjonsleiar i Informasjonsavdelinga. Frå mai 2005 og fram til juni i år var han også fungerande assisterande universitetsdirektør.

Publisert 4. jan. 2007 11:35

Over 3000 lærarar frå Oslo og Akershus fylte seminarromma og auditoria på Blindern under Fagleg-pedagogisk dag 3. januar. Fagleg påfyll om Italia før Berlusconi, om utgravingane på Kaupang og om Midtausten og islam, var ein del av dei 130 foredraga som stod på dagens meny for kunnskapssvoltne lærarar.

Publisert 30. jan. 2007 10:26

Valforskar og professor i statsvitskap, Henry Valen døydde i helga. Han blei 82 år gamal. I to periodar, 1972-73 og 1974-77, sat Henry Valen som dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet. I 1967 blei han dosent i statsvitskap ved UiO, og frå 1970 til 1991 var han professor i statsvitskap på UiO.

Publisert 6. feb. 2007 12:03

- Medan andre samfunnsvitarar deltar i krinsmeisterskap og noregsmeisterskap deltar Johan P. Olsen i verdsmeisterskapen. Det sa avdelingsdirektør Morten Thornquist i Forskingsrådet då professor i statsvitskap, Johan P. Olsen blei utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden torsdag 1. februar.

Publisert 10. jan. 2007 13:20

Universitetsstyret har tilsett Anne Ma Eide i fast stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultetet etter at ho har vikariert for Inge Øystein Moen sidan november 2005.

Publisert 5. feb. 2007 10:09

Domus Bibliotheca byrja som eit bibliotek for heile universitetet i 1850. Men i 2006 markerte det 50-årsjubileum som Det juridiske fakultetsbiblioteket. Det ligg ei lang historie bak.

Publisert 23. mars 2007 14:43

Institutt for statsvitenskap feirer 50 år som eget institutt og 60 år som fag i år. - Demokratiets vilkår i skyggen av totalitarismen var hovedtemaet etter krigen, og demokratiet er fortsatt kjernen i statsvitenskapen, forteller instituttbestyrer Per Kristen Mydske.

Publisert 6. feb. 2007 09:44

35 personar, 29 kvinner og seks menn dukka opp då Velferdsutvalet inviterte til stiftingsmøte av singelklubben på UiO den 29. januar. Den største utfordringa blir å få fleire menn til å bli med i klubben.

Publisert 15. apr. 2007 23:21

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.

Publisert 2. mai 2007 12:18

Utdanningskvalitetsprisen 2007 går på deling til realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, for et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av masterutdanninger. Prisen er på kr 500 000,-.

Publisert 6. juni 2007 11:48

I den nye "Masterplan for universitetets områder" står det ikkje eitt ord om at Institutt for molekylær biovitskap skal inn i det framtidige Life Science-senteret i Gaustadbekkdalen. Instituttleiar Reidunn Aalen meiner dette er eit brot på styrevedtaket frå desember 2005, medan teknisk direktør Frode Meinich seier at det ikkje er mogleg å få plass til alle som vil inn i den bygningen.

Publisert 10. aug. 2007 10:26

Sivilombudsmannen mener at tilsettingsutvalget i Universitetsstyret begikk en saksbehandlingsfeil da det mot fakultetstyrets vilje ansatte en professor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo for to år siden. Nå skal en ny sakkyndig komité se på saken.

Publisert 7. des. 2007 10:12

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo stiller seg ikke bak Kultur- og kirkedepartementets ansettelse av en tidligere domprost ved Det praktisk-teologiske seminar. Domprosten gikk i sin tid av som prest på grunn av misbruk av sin rolle som sjelesørger. Fakultetet, som utdanner prester til Den norske kirke, frykter at ansettelsen vil gi feil signaler, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 5. des. 2007 11:42

Studiet i klinisk ernæringsfysiologi er et av de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge. Sist uke ble den populære tiåringen feiret med kake og jubileumsseminar.

Publisert 18. des. 2007 14:30

Fra og med 1. januar 2008 heter dekanen ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver. Til tross for fakultetets budsjettkrise og problemer med økonomistyringen gleder han seg til å starte i stillingen. - Jeg kan ikke love bedre tider, men jeg lover å gjøre så godt jeg kan, sier han.

Publisert 20. feb. 2008 16:24

- Etter å ha høyrt alle desse foredraga og innlegga, har eg i heile formiddag plaga meg sjølv med spørsmålet om korleis eg kunne finna på å forlata denne staden. Det sa stortingsrepresentant for Høgre og tidlegare UiO-rektor, Inge Lønning etter markeringa av 70-årsdagen hans på Det teologiske fakultetet i dag, 20. februar.

Publisert 16. jan. 2008 09:22

Munch-måleriet "Kjemien" blei i går tatt ned frå veggen i Universitetets Aula og flytta til ein annan bygning. Det var generalprøven før alle dei andre Munch-måleria også skal takast ned frå veggen, slik at oppussinga av Aulaen kan ta til. - Det gjekk mykje betre enn frykta, sa førsteamanuensis Tine Frøysaker til Uniforum, etter at arbeidet var utført.

Publisert 5. feb. 2008 09:56

En arbeidsmiljøundersøkelse viser at de fleste sider av arbeidsmiljøet ved Det humanistiske fakultet ved UiO er meget bra eller helt på linje med situasjonen i sammenlignbare norske organisasjoner. Samtidig har fakultetet klare utfordringer innen sosial samhandling. Det er første gang HF har gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse, går det fram av ei pressemelding fra HF.

Publisert 14. feb. 2008 09:28

- Er pressen en uavhengig makt? Nei, den er ikke det, selv om jeg gjerne skulle ha ønsket det. Pressen er mer et speil for samfunnet enn en selvstendig muskel, og det har alltid vært sånn, sa den erfarne Dagblad-journalisten John Olav Egeland. Han svingte også pisken over dagens politikere på den tredje frokosten med Bernt.

Publisert 25. feb. 2008 12:50

- Det juridiske fakultetet er einig i at me må gi betre oppfylging av kvar student, men då må me få ein større bit av budsjettkaka til UiO. Det seier dekan Hans Petter Graver til Uniforum.