Nettsider med emneord «FUNMAT»

Publisert 23. nov. 2006 13:54

- Dette er forferdelig moro, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i dag fikk overlevert nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi av Norges forskningsråd. Det skjedde på MiNaLab i Gaustadalléen. Samtidig kunne kunnskapsministeren opplyse at NTNU Nanolab i Trondheim vil bli tildelt 4,7 millioner i 2006-budsjettet, går det fram av ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 21. feb. 2006 16:40

Ein ny klasse protonleiande materiale som kan auka bruken av naturgass i brenselsceller, er oppdaga av forskarane Reidar Haugsrud og Truls Norby ved Senter for materialvitskap og nanoteknologi på UiO. Oppdaginga blei publisert i ein artikkel i Nature Materials denne veka. - For oss er jo dette som å vinna OL-gull, seier professor Truls Norby til Uniforum.

Publisert 4. juni 2004 09:26

Den 2. juni åpnet utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet det nye Senter for materialvitenskap og nanoteknologi i Forskningsparken. Senteret har tatt mål av seg til å bli ledende i Norden innen sitt felt.

Publisert 11. juni 2003 17:04

SINTEF utset den planlagde innflyttinga i Mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen med enda ei veke. Det opplyser prosjektdirektør Anders Haneborg til Uniforum. Etter store vibrasjonsproblem i dei garantert vibrasjonsfrie laboratoria, blei den planlagde opninga i januar utsett med eit halvt år. Dårleg brannsikring er årsaka til at forskarar frå UiO og SINTEF ikkje kan flytta inn etter planen torsdag 12. juni.

Publisert 2. mai 2003 14:42

75 forskarar frå UiO og SINTEF ventar på å få flytta inn i det nye og førebels ubrukelege mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen. Målingar viser nemleg at laboratoria som skulle ha vore vibrasjonsfrie, vibrerer. Entreprenøren skuldar på dårlege grunnforhold. Difor står bygget til 232 millionar kroner tomt fire månader etter at det skulle ha opna dørene.

Publisert 29. apr. 2003 13:50

Nordens mest moderne mikroteknologisenter til 232 mill. kr. står tomt i Gaustadbekkdalen. Årsaka er at laboratoria som skulle ha vore vibrasjonsfrie, vibrerer. Prosjektleiar Jan Skaalebraaten i M+W Zander/Reinertsen Anlegg AS skuldar på dårlege grunnforhold. Prosjektdirektør Anders Hanneborg hos SINTEF meiner derimot at det skuldast ein konstruksjonsfeil.

Publisert 11. juni 2002 09:52

- Noreg har stolte tradisjonar innan mikroelektronikk som regjeringa ynskjer å føra vidare med denne satsinga på mikro- og nanoteknologi. Det sa næringsminister Ansgar Gabrielsen før han fredag 7. juni la ned grunnsteinen for det nye forskingslaboratoriet for mikro- og nanoteknologi som er i ferd med å bli reist i Gaustadbekkdalen.

Publisert 22. feb. 2002 13:47

Statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskingsdepartementet kunne ikkje lova meir pengar til den nasjonale planen for forsking på funksjonelle materiale (FUNMAT), då han deltok på eit seminar om prosjektet denne veka.

Publisert 15. mars 2001 10:53

Ved Senter for materialvitenskap i Forskningsparken ble et nytt trasmisjons-elektronmikroskop offisielt "åpnet" 14. mars. Mikroskopet er blant verdens mest avanserte.

Publisert 23. feb. 2001 17:03

- Det er utviklinga av funksjonelle materialar som er framtida og det kan få mykje å seia både når det gjeld å utvikla miljøvennlege gasskraftverk, mikrosystem for dosering av legemiddel og den vidare utviklinga av bioteknologien.

Publisert 22. feb. 2001 17:06

Fredag blir det overlevert en nasjonal plan til Regjeringen for forskning på funksjonelle materialer. Næringsminister Grete Knudsen og statssekretær Randi Øverland i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil motta planen fra rektorene Kaare R. Norum ved UiO og Emil Spjøtvoll ved NTNU.