Nettsider med emneord «FN»

Ein mann med briller er ute med blå himmeli bakgrunnen
Publisert 30. mars 2021 01:17

I dag skriv både rektor Svein Stølen frå Universitetet i Oslo og rektor Margareth Hagen frå Universitetet i Bergen digitalt under på ein avtale som vil forplikta deira institusjonar og 54 andre universitet til å arbeida for å få gjennomført FNs berekraftsmål  i  2030.

En plakat for FNs 75-årsjubileum
Publisert 24. okt. 2020 13:24

I dag, 24. oktober, lyssettes bygninger over hele Europa i blått. Det gjelder også Domus Media, vår vakre bygning ved Karl Johan. Vi gjør det for å markere 75-årsjubileet for Forente Nasjoner (FN) og det på FN-dagen.

Publisert 5. sep. 2019 18:08

– Me blir respekterte fordi me står fast på kvinnerettane og kritiserer land som bryt menneskerettane. Det sa Sveriges utanriksminister Margot Wallström då ho besøkte UiO i formiddag.

Publisert 11. des. 2018 17:05

– Politisk vilje er det einaste som manglar for å gjera verda berekraftig. Men politisk vilje er ein fornybar ressurs. Det sa USAs tidlegare visepresident Al Gore i talen sin på Nobel Peace Forum i Universitetets aula i dag.

Publisert 24. okt. 2018 11:15

Psykologiprofessor Nora Sveaass fra Universitetet i Oslo er tildelt Akademikerprisen for sitt arbeid med flyktninger, torturofre og mennesker utsatt for ulike former for overgrep. Prisen deles ut på Akademikernes høskonferanse i formiddag.

Publisert 2. jan. 2018 11:05

Likevel er det ingen tvil om at rammebetingelsene har endret seg mye siden Strategi2020 ble vedtatt. En ny UiO-strategi må derfor utmeisles, og dette arbeidet vil starte i 2018, skriver rektoratet i Rektorbloggen.

Publisert 1. des. 2016 15:14

Tidligere fylkesmann og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som leder for nasjonalkommisjonen for UNESCO i Norge. Det har kunnskapsministeren bestemt.

Publisert 16. okt. 2016 20:00

Norsk politi har vidareutvikla ein metode for vitskapleg baserte avhøyr. No ynskjer FN å foreslå dei som global standard for politiavhøyr.

Publisert 1. feb. 2012 11:01

Verdas politikarar skal få klare svar på korleis avgjerdene deira kan ta meir omsyn til helse. Det er målet til ein internasjonal, akademisk kommisjon leidd av UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Utanriksminister Jonas Gahr Støre opnar den andre samlinga til kommisjonen på fredag.

Publisert 31. mars 2011 18:08

Norsk senter for menneskerettar ved UiO (SMR) vil etter kvart avvikla rolla si som nasjonal institusjon for menneskerettar i Noreg. Det har styret for senteret bestemt. Samtidig oppmodar det Universitetsstyret til å gjera eit liknande vedtak.  – Ein av grunnane er at det ikkje er naturleg for ein universitetsinstitusjon å overvaka om statar respekterer internasjonale lover og avtalar, opplyser senterdirektør Nils A. Butenschøn til Uniforum.

Publisert 13. des. 2010 14:14

– Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), sier direktør Nils A. Butenschøn i en pressemelding.

Publisert 31. aug. 2010 15:07

– Den albanske minoriteten i Makedonia vil ikkje læra seg makedonsk eller lata barna sine gå i klassar med makedonske barn. Det fremjar ikkje akkurat integrasjonen mellom folkegruppene i det landet, sa høgkommissær for minoritetar i Europa, Knut Vollebæk i ein samtale i regi av Norsk senter for menneskerettar.  

Publisert 22. okt. 2009 16:18

Psykolog og førsteamanuensis Nora Sveaass er gjenvalgt som medlem av FNs torturkomité. Sveaass er i dag det eneste norske medlemmet i FNs menneskerettighetskomiteer.

Publisert 28. sep. 2009 13:10

UiO-professor og jurist Mads Andenæs er utnevnt av FNs menneskerettighetsråd til medlem i arbeidsgruppen som gransker vilkårlig fengsling, opplyser Utenriksdepartementet på sine nettsider. I tillegg er Andenæs gjenoppnevnt som medlem av komiteen for det franske vitenskapsakademiets internasjonale, juridiske Onassis-pris.

Publisert 26. feb. 2009 15:41

– Det er betre om 20 prosent av ei løyving går til korrupsjon, så lenge resten av pengane går til investeringar i Afghanistan. Det sa FNs spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide på ”Frukost med Bernt” på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 18. apr. 2008 17:57

Den amerikanske menneskerettighetsprofessoren Samantha Power var 17. april innom Blindern for å snakke om hvordan vi kan bekjempe folkemord. Det ble også en minneforelesning om hennes venn Sergio Vieira de Mello. FNs mest fremtredende diplomat ble drept av en selvmordsbomber i Bagdad etter 34 års tro tjeneste for FN i utallige konfliktområder.

Publisert 6. feb. 2007 21:21

- Vi har sviktet i Darfur når det gjelder å gi befolkningen sikkerhet og å bremse overgrepene, sa FNs tidligere visegeneralsekretær, Jan Egeland, i et foredrag på Blindern 6. februar. Han etterlyste en større vilje fra Norge og verdenssamfunnet til å levere sikkerhet til sivilbefolkningen i konfliktområder.

Publisert 27. nov. 2006 11:32

- Uenighet om vann har til nå aldri vært en utløsende årsak til krig, men krig ødelegger infrastruktur, også vannforsyning, og hindrer økonomisk utvikling, sier fredsforsker Nils Petter Gleditsch.

Publisert 6. sep. 2006 11:19

Den nederlandske menneskerettighetsrådgiveren for FNs utviklingsprogram, Patrick van Weerelt, vil ha mer samkjøring av "utviklingsindustrien", slik at menneskerettighetene alltid får en sentral plass i u-hjelpsarbeidet.

Publisert 23. aug. 2001 09:27

Stående applaus og stor begeistring møtte generalsekretær Kofi Annan da han kom til Blindern mandag denne uka.

Publisert 22. aug. 2001 14:46

Stående applaus og stor begeistring møtte generalsekretær Kofi Annan da han kom til Blindern mandag denne uka.

Publisert 6. aug. 2001 18:19

FNs generalsekretær Kofi Annan kommer til Blindern mandag 20. august for å delta på et seminar om globalisering. Det er Annan selv som skal holde hovedtalen under arrangementet.