Nettsider med emneord «Etiopia»

Publisert 3. sep. 2010 10:37

Ein hurtigtest kan revolusjonera kampen mot tuberkulose i Afrika. Det slår Solemon Yimer fast i doktoravhandlinga si ved Institutt for helse og samfunn, UiO. No er han sjølv klar til å utvikla ein slik test.  

Publisert 28. apr. 2009 15:28

Landene rundt Nilen bør følge internasjonalt lovverk hvis de skal bli enige om retten til vannet, mener Tadesse Kassa, doktorstudent i internasjonal rett ved UiO.  

Publisert 24. feb. 2009 10:32

– Eg tjuvlas gresk og esperanto i norsktimane på gymnaset, medan eg pugga swahili i fritida, fortel Kjell Magne Yri. Han er Noregs fremste ekspert på etiopiske språk. Men han byrja karrieren som bibelomsetjar.  

Publisert 4. feb. 2009 12:12

– Me håpar det vil vera mogleg å få forskarar frå UiO til å undervisa på master- og doktorgradsprogramma våre. Og det hadde vore flott om me kunne ha utvida forskingssamarbeidet. Det seier Hirut Woldemariam, som er assisterande viserektor ved Addis Abeba University i Etiopia.  Lingvistikkprofessor Elisabeth Lanza er einig.

Publisert 3. feb. 2003 12:10

Norsk senter for menneskerettigheter vurderer å bryte samarbeidet med Universitetet i Addis Abeba fordi etiopiske myndigheter angivelig ikke respekterer universitetets autonomi siden de har presset universitetsledelsen til å gå av og satt inn en regjeringstro ledelse. Etiopias ambassadør i Stockholm forsvarer skiftet av ledelse som en nødvendig restrukturering i forbindelse med landets kompetansebygging.

Publisert 17. jan. 2003 11:23

- For å overleva vinteren i Noreg, må du gjera deg til venns med den. Difor har eg byrja å læra meg å stå på ski. Det er filosofien til masterstudent i internasjonal samfunnsmedisin, Yordanos Mequanint Tiruneh frå Etiopia.

Publisert 9. okt. 2002 13:14

Da det etiopiske justisdepartementet bestemte seg for å gi 20 etiopiske jurister opplæring i hvordan man formidler kunnskap om menneskerettigheter innenfor rettspleien, falt valget på Norge og Institutt for menneskerettigheter ved UiO.

Publisert 16. aug. 2002 15:17

- Eg er stolt over at eg blei tildelt dette kongelege stipendet som gjer det mogleg for meg å kunne studera to år på mastergradsstudiet i internasjonal samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Det sa den kvinnelege etiopiske studenten, Yordanos Mequanint Tiruneh, i takketalen sin til kronprins Haakon Magnus, kronprinsesse Mette-Marit og universitetsleiinga under ei mottaking ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin i Frederik Holsts hus på Ullevål fredag 16. august.