Nettsider med emneord «EU» - Side 4

Publisert 7. apr. 2003 12:20

Rundt 200 personar dukka opp då EUs miljøkommisær Margot Wallstrøm heldt årets ARENA-forelesing om EUs miljøpolitikk i Georg Sverdrups hus måndag 7. april.

Publisert 18. juni 2002 14:28

En gruppe forskere ved ARENA er blitt utpekt til å lede et stort EU-finansiert forskningsprosjekt om demokrati i EU. Forskningsgruppen skal blant annet finne ut hva utvidelsene av EU østover vil bety for EU-borgerne.

Publisert 19. sep. 2001 10:09

Han var den første som utviklet en teknikk som gjorde det mulig å "se" hjernens minste signalstoffer - aminosyrer - gjennom et mikroskop. Tidligere i år sendte han to søknader til EUs forskningsprogram, som nylig svarte JA på begge - professor Jon Storm-Mathisen ved Anatomisk institutt.

Publisert 19. sep. 2001 09:40

Benskjørhet, eller osteoporose, er en smertefull sykdom som rammer 40 prosent av alle norske kvinner over 50 år. Forskningsmiljøet på osteoporose ved UiO befinner seg i det internasjonale toppsjiktet. I juni ga EU dette miljøet status som Marie Curie-senter - det første ved Det medisinske fakultet.

Publisert 9. mai 2001 19:07

- Det går ikkje lenger an å halda fram med å auka talet på fiskefarty samtidig som fiskeressursane minkar. Difor vil EU reformera den felles fiskeripolitikken slik at den blir meir berekraftig. Det lova EUs landbruks- og fiskerikommisær Franz Fischler, då han heldt Schuman-foredraget 2001 i Georg Sverdrups hus onsdag 9. mai

Publisert 8. mai 2001 10:45

Landbruks- og fiskerikommissær Franz Fishler skal holde Schuman-foredraget 2001 i Georgs Sverdrups hus (nye UB) onsdag 9. mai.