Nettsider med emneord «EU» - Side 3

Publisert 29. juni 2011 15:38

– Me trur det er mange fleire forskingsmiljø på UiO som kan få pengar frå EUs 7. rammeprogram, dersom dei får bygd opp eit internasjonalt nettverk av andre forskarar i EØS-området, seier Simen Ensby, som er direktør for Internasjonalt kontor i Forskingsrådet. NFR set no i gang ein offensiv for å få fleire forskingsmiljø på UiO og UMB til å søkja om pengar frå EU.

Publisert 15. juni 2011 13:17

– Det er viktig at norske institusjonar har vore  på bana og kome med innspel til kva EUs neste rammeprogram for forsking bør innehalda før EU-kommisjonen i november presenterer sitt forslag til nytt forskingsprogram for EU for perioden etter 2013. Det understrekar forskingsråd Erik Yssen ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel. 

Publisert 3. juni 2011 15:45

Forskningsrådets strategi om å finansiere unge forskere som når høyt opp i konkurransen om midler fra EUs åpne arena, har vært vellykket. Nå innfører Forskningsrådet tilsvarende ordning for etablerte forskere, melder Forskningsrådet på sine egne nettsider.

Publisert 21. des. 2010 15:38

Geologiprofessor Trond Helge Torsviks draum er å finna ut kvifor kontinentalplatene gjennom fleire hundre millionar år har glidd sakte rundt på jordoverflata. Med 20 millionar kroner frå ERC kan UiO-forskaren utvikla teorien sin om manteldynamikk og oppleva at draumen blir røyndom.  

Publisert 16. nov. 2010 15:26

Mange forskere tar med seg pengene og flytter til et annet universitet etter at de mottar ERCs Starting Grant. Mobile EU-stipender er særlig en utfordring for norske institusjoner, mener underdirektør Jan Petter Myklebust i Forskningsadministrativ avdeling ved UiB.  

Publisert 26. okt. 2010 16:18

– For Norge er det av stor betydning at vi sammen med Spania og Belgia har fått gjennomslag for en felles koordinering av forskningen som er knyttet til de europeiske havområdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kommentar på Forskningsrådets nettsider.

Publisert 21. okt. 2010 20:23

Må standardmodellen for korleis galaksane blei til, reviderast? Førsteamanuensis i astrofysikk, Hans Kristian Eriksen har fått tildelt 1,5 millionar euro frå Det europeiske forskingsrådet (ERC) for å finna det ut. Han er ein av to UiO-forskarar som har fått Starting Grant frå ERC.  

Publisert 23. aug. 2010 16:10

– Om nokon på 1980-talet hadde fortalt oss at me i 2010 ville innføra ei lov som skulle gjera det mogleg for staten å registrera all inn- og utpost borgarane i mellom, ville me ha sagt at dei var småløgne, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i ein debatt om datalagringsdirektivet på Blindern sist fredag.  

Publisert 12. aug. 2010 15:16

Nordmenn er svært positive til europeisk forskningssamarbeid, viser en meningsmåling. Vi er jevnt over mer positive til slikt samarbeid enn innbyggerne i EU-landene, melder Forskningsrådet på sine nettsider. - EU-forskningen gir stor anerkjennelse, konstaterer forsker Aris Kaloudis ved NIFU-STEP.

Publisert 12. jan. 2010 17:42

Noregs deltaking i EUs forskingsprogram er vellukka og gir godt utbytte for norsk forsking. Berre i det 6. rammeprogrammet har prosjekt med norsk deltaking fått over 40 milliardar kroner, konstaterer evalueringsrapporten frå NIFU STEP, som blei presentert av forskar Alis Kaloudis i formiddag.  

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Publisert 17. apr. 2009 16:21

– EØS-avtalen er avgjerande for Noreg. Den sikrar oss stabilitet i Europa og stadfestar vår samhandling med Europa. Eg trur ikkje det finst noko land som er meir avhengig av EU enn Noreg, sa utanriksminister Jonas Gahr Støre, då han heldt ARENA-forelesinga på Blindern 16. april.  

Publisert 14. apr. 2009 14:48

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holder ARENA-forelesningen 2009, torsdag 16. april. Han skal forelese om aktuelle spørsmål i dagens Europa. For rundt tre uker siden møtte 400 personer opp, da Jonas Gahr Støre deltok på Frokost med Bernt.

Publisert 22. mai 2008 09:11

No skal 20 forskarar frå sju land finna ut kva som får unge vaksne innvandrarar til å bli inkluderte eller ekskluderte i Europa. EU gir 12 millionar kroner til prosjektet, som blir leidd av UiO-forskar Katrine Fangen.

Publisert 13. mai 2008 17:33

- Målet med forskinga vår er å hindra kreftcellene si tilpassing til den låge oksygenkonsentrasjonen i kreftsvulstane, forklarte fysikkprofessor Erik Olai Pettersen ved UiO, då han presenterte forskingsprosjektet METOXIA for forskingsminister Tora Aasland i ettermiddag. Han leier det internasjonale forskingsprosjektet, som har fått 100 millionar kroner frå EUs 7. rammeprogram.

Publisert 29. apr. 2008 11:06

Hvert tredje miljøprosjekt i EUs forskningsprogram har norsk deltagelse. Dette er langt mer enn gjennomsnittet for resten av Europa. Spesielt gjør norske forskere det godt innen klima- og miljøteknologiforskning, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 29. sep. 2007 12:57

Institutt for statsvitenskap ved UiO feiret sine 50 år med jubileumskonferanse og EU-debatt om hvordan unionens demokratiske underskudd kan reduseres.

Publisert 19. mars 2007 16:39

Forskingsprosjekt på UiO fekk tildelt nesten 200 millionar kroner frå EUs 6. rammeprogram, og kom dermed desidert best ut av alle dei norske universiteta. - No oppfordrar me forskarane våre til å bli endå flinkare til å søkja pengar frå EUs 7. rammeprogram, seier EU-rådgjevarane Ingrid Sogner, Lars Øen og Mette Topnes i Forskingsadministrativ avdeling ved UiO.

Publisert 29. jan. 2007 15:03

Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring. Samarbeidet er verdens største på sitt område, med en samlet økonomisk ramme på nærmere sju milliarder euro for perioden 2007-13. Den norske programkontingenten for 2007 er på 142 millioner kroner, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 11. okt. 2006 16:03

- Eg blei svært overraska og trudde først det var ein spøk. Det seier professor Helene Sjursen ved Arena-senteret. Ho blei nyleg tildelt Anna Lindh-prisen for forskinga si på EUs utanriks- og tryggingspolitikk. Prisen er på 20 000 euro.

Publisert 1. feb. 2006 15:29

ARENA skal koordinere et stort europeisk forskningsprosjekt. Oppdraget er å finne ut hvordan demokratiet i Europa best kan sikres i en globalisert tidsalder. - Utfordringen for EU er å skape en positiv europeisk identitet uten å benytte seg av ytre trusselbilder, sier prosjektkoordinator, Erik O. Eriksen.

Publisert 5. des. 2005 22:07

- Vi må ta penger fra EUs landbruksstøtte og bruke dem på innovasjon og utvikling av ny teknologi for å skape flere arbeidsplasser i medlemslandene, uttalte Steen Gade, lederen for Folketingets utenrikskomité på en konferanse, hvor EUs fremtid var oppe til debatt.

Publisert 2. nov. 2005 13:37

- Det er svært viktig for Europas framtid at Tyrkia blir EU-medlem. Motstandarane av tyrkisk medlemskap bør tenkja meir over kva konsekvensane kan bli om Tyrkia blir halde utanfor EU. Det sa tidlegare EU-kommisær Chris Patten på eit internt seminar på Institutt for statsvitskap tysdag 1. november.

Publisert 21. mars 2005 11:09

- EU er eit fredsprosjekt som skal gjera krig mellom europeiske land umogleg. Det sa visepresident for EU-kommisjonen, Margot Wallström då ho heldt årets Arena-forelesing fredag 18. mars.

Publisert 28. mai 2004 10:30

30 av dei 100 forskingsprosjekta ved UiO som søkte om støtte frå EUs 6. rammeprogram fekk positivt svar på søknaden sin. Det er ti prosent over landsgjennomsnittet på 20 prosent. - UiO kan og bør likevel gjera det betre, meiner EU-rådgjevar Ingrid Sogner.