Nettsider med emneord «Doktorgrader»

Ein mann i kvit frakk har tatt imot blomar og ein inngravert vase,
Publisert 30. apr. 2021 00:34

Kirurg Davit Aghayan er doktorkandidat nummer 5000 frå Det medisinske fakultetet på UiO sidan den aller første kandidaten disputerte  i 1817. Torsdag blei blei han heidra av forskingsdekan Jens Petter Berg.

Publisert 22. sep. 2020 16:30

97 prosent av dei som har tatt doktorgrad er i jobb fire til seks år etter. Men dei som arbeider på universitet og høgskular har høgare arbeidsmengde og tener dårlegare enn dei som har fått jobbar utanfor sektoren, viser ny undersøking. 

Publisert 7. mai 2020 10:00

Flere studenter blir raskere ferdig, rekordmange tar doktorgrad og færre enn før er midlertidig ansatt ved universiteter og høyskoler. Det viser årets Tilstandsrapport for høyere utdanning.

Publisert 11. mars 2020 01:18

Ex.phil-førelesingar ved UiO er avlyst, truleg for resten av semesteret. Også doktorkreeringa denne veka og morgondagens Nokut-frukost om utdanning er avlyste som eit vern mot koronaviruset.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø står på talerstolen foran en stor lysekrone i Radisson Blue hotell i Oslo.
Publisert 7. juni 2019 12:26

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader i Norge. Nå ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø å finne ut hvordan de lykkes i arbeidslivet både innenfor og utenfor akademia.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og rektor Svein Stølen markerer UiOs årsfest med å spise kake
Publisert 7. juni 2019 09:50

Det er lite som gleder meg mer enn våre kreeringsseremonier. Universitetets kjerneoppgaver er forskning, utdanning og å ta kunnskapen vi erverver i bruk. Det er det vi har feiret torsdag 6. juni. For våre doktorer er en viktig kraft i så måte!

Publisert 9. mai 2019 04:30

Én av to doktorgradsstudenter har ikke fullført doktorgraden sin innen fem år. – Jeg ville ikke greid å levere uten at jeg fikk ett års engasjement som universitetslektor, sier David Collins.

Publisert 26. mars 2018 04:00

Nils Charles Prieur disputerte nylig med avhandling om hvordan Månens utallige kratere kan avsløre mer om et himmellegeme vi vet overraskende lite om.

Publisert 15. feb. 2018 10:51

Øystein Rudningen Skjælaaen tror han har norgesrekord i antall timer tilbrakt på pub under doktorgradsarbeidet. Den ferske sosiologiavhandlingen utforsker fellesskapet som oppstår blant dem som bestiller dagens første halvliter i grålysningen.

Publisert 13. juni 2017 14:44

Nesten halvparten av nye doktorgradskandidater har treårig kontrakt. Men mange får ikke tre konsentrerte år, fordi de får pliktoppgaver i tillegg. – Det verste av to verdener, sier Taran Thune i NIFU. 

Publisert 10. feb. 2017 04:00

Sunniva Rose jobbet knallhardt for å levere doktoravhandlingen sin. Så ble det stille. Flere UiO-fakulteter bruker over seks måneder fra innlevering til disputas. – Det er en veldig intens pause, sier hun.

Publisert 15. mars 2016 16:42

Antallet kvinner som tar doktorgrad, har aldri før vært så høyt som i 2015. Av de 1436 nye doktorandene i 2015, var 756 kvinner, viser tall fra doktorgradsregisteret til NIFU.

Publisert 16. des. 2015 10:06

I 2006 begynte 37 kandidater på doktorgraden ved et humanistisk fag  på Universitetet i Oslo. Bare 20 av dem har fullført. 17 personer har ikke kommet i mål, skriver forskning.no i dag.

Publisert 12. des. 2012 15:24

Kompetanseutvikling hos veiledere står sentralt når kvaliteten på UiOs ph.d.-utdanning skal forbedres.  

Publisert 15. aug. 2012 11:41

– I en skriftlig kultur som akademia, er det egentlig ingen kjempeutfordring ikke å være så spontan muntlig, sier Hilde Haualand. Som første døve i Norge disputerer hun i dag for doktorgraden.  

Publisert 16. jan. 2012 11:11

Terroraksjoner er vanskelige å unngå, men omfanget av skadene kan reduseres ved at myndighetene kan påvirke terrorister til å angripe mål som påfører samfunnet mindre skade. Det framgår av doktoravhandlingen til Sunniva Frislid Meyer ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Publisert 18. jan. 2011 15:15

Regjeringen, ved næringsminister Trond Giske og forskningsminister Tora Aasland sliter med å få gitt bort doktorgradsstipender som såkalte nærings-ph.d'er, skriver Dagens Næringsliv i dag.  

Publisert 18. mars 2010 11:09

I disputasen kan også andre enn de ordinære opponenter fra bedømmelseskomitéen gå inn i diskusjonen og fremme kritikk mot avhandlingen. Mulighetene for slik opposisjon er imidlertid begrenset på flere måter, skriver professor i arbeidsrett ved UiO, Stein Evju i dette leserinnlegget.

Publisert 4. mars 2010 11:06

Mens det totale antallet doktordisputaser ved UiO sank med mer enn ti prosent, steg antallet fullførte doktorgrader ved Det medisinske fakultet med over elleve prosent fra 2008 til 2009. Det ligger en bevisst strategi bak, ifølge fakultetets dekan Finn Wisløff.

Publisert 17. des. 2009 16:59

Det er prisverdig at det har kommet en debatt om ph.d.-stipender og det potensielle problemet med at internasjonale søkere ikke kommer gjennom nåløyet.

Publisert 2. des. 2009 11:54

Det er ikke til å unngå at interne søkere alltid vil ha en viss fordel på sine egne institusjoner. Men søknadssystemet for de åpne doktorgradsstipendene på HF er så lite transparent at det er til hinder for internasjonale søkere, skriver Georg Kjøll.  

Publisert 2. okt. 2009 14:56

Det går mot nedgang i antall doktorgrader i 2009, konkluderer NIFU STEP i doktorgradsoversikten sin for første halvår 2009. I første halvår 2009 ble det gjennomført 586 disputaser. Dette er 161 færre enn i 2008.

Publisert 21. sep. 2009 11:42

For å få maksimalt utbytte av forskningen ønsker flere doktorgradsstudenter ved Det medisinske fakultet å disputere der de har forsket. – Ikke aktuelt, er svaret fra rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 26. mai 2009 14:26

– For norske jøder har Israel vært viktig for å opprettholde en jødisk identitet. Men som nordmenn ser de det ikke som sitt anliggende å diskutere Israels politikk, hevder Vibeke Kieding Banik. Nylig disputerte hun med en avhandling om norske jøders forhold til Israel.