Nettsider med emneord «Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet»

Publisert 31. aug. 2020 04:30

Trude Storelvmo forskar på aerosolar og skyer og korleis dei påverkar klimaet. No har forskinga blitt lønna med UiOs pris for yngre forskarar.

En kvinne og en mann står foran Fysikkbygningen på Blindern
Publisert 11. mai 2020 12:39

Vi ser frem til oppgaven som nytt dekanat ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, skriver Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit, som fra neste år blir henholdsvis dekan og prodekan.

En mann står ved Focaults pendel i Fysikkbygningen på Nedre Blindern
Publisert 6. mai 2020 00:11

Som et av fire brede satsingsområder bruker Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet betydelige ressurser innen livsvitenskap, skriver dekan Morten Dæhlen. 

Publisert 10. mars 2020 04:30

Forskere på Institutt for biovitenskap og NorMIC Oslo har arrangert en workshop i mikroskopbygging med optikk kjøpt på nettet for noen hundrelapper. 

En mann står på talerstolen til Universitetet i Oslo og har begge armene delvis løftet
Publisert 24. jan. 2020 10:38

Det er mange dyktige og erfarne forskere ved fakultetet, som kan gjøre en utmerket jobb som dekan. Jeg håper at flere av disse vil stille slik at vi får en debatt om veien videre, skriver professor Finn-Eirik Johansen.

En mann og en kvinne står bakerst mens en mann og en kvinnne sitter og ser mot kameraet
Publisert 18. des. 2019 20:00

Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, som leverer IKT-tjenester til alle sykehusene i området, inngikk idag en ny samarbeidsavtale. 

Publisert 28. mars 2019 13:58

MatNat-fakultetet formulerer utlysninger spesifikt for å få yngre førsteamanuenser. Forskerforbundet ser på det som aldersdiskriminering.