Nettsider med emneord «Det juridiske fakultet»

Et portrett av en kvinne med briller
Publisert 1. juni 2021 14:48

Fakultetets strategi bør også være en bærekraftstrategi. Dette bør bygge på et forskningsbasert bærekraftskonsept og legge til rette for at bærekraft integreres i forskning og undervisning.

En mann står mellom to universitetsbygninger i Oslo sentrum
Publisert 10. juni 2020 16:11
Et mann med skjegg ser inn i kameraet med flere bokhyller i bakgrunnen
Publisert 2. juni 2020 11:39

Mine spørsmål om EAs rolle, selvforståelse og manglende lydhørhet for ansattes behov forblir ubesvart.  Slik kommenterer professor Andreas Føllesdal svaret fra rektor Svein Stølen på hans kritikk av Eiendomsavdelingen ved UiO.

prorektor og minister gir hverandre en klem
Publisert 16. jan. 2020 15:33

Statsrådene Iselin Nybø og Jøran Kallmyr åpnet i dag det nye bygget Domus Juridica.  

En kvinne snakker med bøker og en dokumenthaug i bakgrunnen.
Publisert 15. okt. 2019 15:08

Frikjøp skader ikke undervisningsoppdraget, det blir ansatt unge, entusiastiske undervisere i de frikjøptes sted, skriver dekankandidat Ragnhild Hennum og prodekankandidatene Tarjei Bekkedal og Vibeke Blaker Strand i et svar til  Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

Publisert 15. okt. 2019 10:24

Vårt poeng her er at vi ønsker en bredere ekstern finansieringsplattform, som også legger til rette for private finansieringskilder, skriver jusdekankandidat Trine-Lise Wilhelmsen og prodekankandidatene Geir Stenseth og Benedikte Høgberg i et svar til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.