Nettsider med emneord «Demokrati»

Portrett av ein mann
Publisert 30. juni 2022 04:30

UiO:Demokrati vil frå nyttår overta stafettpinnen frå UiO:Norden. – No håpar eg folk frå heile bruket UiO melder seg, frå statsvitskap til medisin, og frå informatikk til litteraturvitskap, seier Tore Rem som vert direktør for forskingssatsinga.

Publisert 5. apr. 2022 04:30

– Det er en sterk sammenheng mellom akademisk frihet og demokrati, slår UiO-professor Carl Henrik Knutsen fast.  I Hviterussland har president Lukasjenko strammet grepet om utdanning og forskning, men det er fortsatt ett universitet han ikke kontrollerer.

Ein mann sit i ein stol og gestikulerer med hendene
Publisert 25. mars 2022 16:26

– I Russland er ikkje vala så interessante som det som skjer mellom vala. Det handlar om sperregrenser og avgrensingar i kven som kan delta i vala. Det sa professor i Russland-studiar Geir Flikke i ein debatt under Demokratidagane i dag.

Ein mann og tre kvinner deltar i ein debatt
Publisert 22. mars 2022 04:30

– Alle stemmer skal fram, også dei ubehagelege. Det må vera høgt under taket på eit folkebibliotek. Det sa Knut Skansen, direktør for Deichman då han og HF-dekan Frode Helland i går opna Demokratidagane på Deichman Bjørvika.

Publisert 18. mars 2022 04:30

Neste veke bles Det humanistiske fakultetet på UiO og Deichman i gang Demokratidagane. – Målet vårt er å nå alle, også dei som ikkje føler seg heime i Gamle festsal, seier HF-dekan Frode Helland.

Portrett av en mann som sitter foran et bord med mange aviser
Publisert 19. jan. 2022 00:05

I et nytt prosjekt skal forskere  fra ARENA Senter for europaforskning se på hva EU kan gjøre for å unngå demokratisk tilbakegang blant egne medlemsland. 

Publisert 17. jan. 2022 04:30

Realisten Rasmussen mener at effektivitet gir legitimitet - det avgjørende er om en lykkes. Hvis dette er riktig, kan vi bare avsette demokratiet, skriver Erik Oddvar Eriksen i et svar på kritikken fra Terje Rasmussen. 

To kvinner, en i uniforum og en i dressjakke
Publisert 30. aug. 2021 04:00

Demokratiet er under press, også i Norge og land som ligger nær oss, geografisk eller kulturelt. Universitetet i Oslo lanserer den nye podkasten «Sofie kupper Norge» der forskere identifiserer svakheter ved det norske demokratiet. 

Mange folk er samlet ute i en demonstrasjon
Publisert 22. feb. 2021 14:08

Pandemiåret 2020 satte demokratiet tilbake i mange land. Trolig bor et flertall av verdens innbyggere nå igjen under autoritært styre.

Ei stor folkemengd demonstrerer utanfor Kongressbygningen i Washington D.C.
Publisert 7. jan. 2021 18:22

President Donald Trump oppmoda tilhengjarane sine om å storma Kongressen i går. USA-ekspert Hilmar Mjelde meiner Trump må avsetjast. UiO-professor Scott Gates deler synet hans, medan professorkollega Øyvind Østerud  er i tvil.

Ein mann står på ein talarstol
Publisert 4. nov. 2020 18:55

– Om Joe Biden vinn presidentvalet, er det fordi han ikkje er Donald Trump, og om Trump vinn, er det fordi han er Donald Trump. Presidentvalet var eigentleg ei røysting for eller imot Donald Trump. Det seier UiO-professor Scott Gates.

Ei stor folkemengd er samla i ein demonstrasjon ute i Minsk i Kviterussland
Publisert 28. aug. 2020 04:30

Norske akademikarar kan bruka nettverka sine for å byggja opp eit internasjonalt press i akademia til støtte for dei som kjempar imot det kviterussiske diktaturet, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft. 

Publisert 15. jan. 2019 16:29
Publisert 1. okt. 2018 17:56

Frode Helland stiller  som motkandidat til HF-dekan Arne Bugge Amundsen under dekanvalet seinare i haust. Helland er leiar for Ibsensenteret, men avviser at dramaet rundt senteret er grunnen til at han utfordar den sitjande dekanen.

Publisert 30. nov. 2017 16:45

Går knallhardt ut mot forslaget om å bytte fra valgt til ansatt dekan ved Det medisinske fakultet.

Publisert 4. okt. 2017 14:51

Historiker Chalak Kaveh ser på kurdernes folkeavstemning om uavhengighet som en dårlig timet manøver av irakisk Kurdistans leder Massoud Barzani.

Publisert 23. aug. 2016 22:53

UiO-rektor Ole Petter Ottersen møtte tysdag ettermiddag Tyrkias ambassadør Esat Safak Göktürk. – Han tok alvorleg den uroa me på norske universitet og høgskular føler for den akademiske fridomen i Tyrkia, seier Ottersen.

Publisert 26. nov. 2015 05:00

Om me let overvakingspoliti og etterretningsvesen få større armslag til å kontrollera og overvaka alle innbyggjarane, blir landa våre litt etter litt, og nesten umerkeleg, mindre demokratiske og mindre liberale, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 25. mai 2012 10:49

Hvert år sender Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) ut 50 til 60 valgobservatører til oppdrag rundt om i verden. Nytter det?

Publisert 4. nov. 2011 16:51

– Diskusjonen i Framstegspartiet om dei skal gi våre nye landsmenn menneskeverd eller om dei skal tura fram med den same innvandringsretorikken som før, er den viktigaste debatten i Noreg no, sa Iver B. Neumann, fungerande direktør for Norsk utanrikspolitisk institutt på eit møte ved UiO i dag.

Publisert 20. juni 2008 11:06

I det tverrfakultære prosjektet "Demokrati som idé og praksis" skal alle spørsmål om demokrati stilles, også om denne styreformen hviler på visse kulturelle forutsetninger. Fem fagmiljøer fra juss, samfunnsvitenskap og humaniora deltar.