Nettsider med emneord «Dekanvalg» - Side 2

Publisert 21. nov. 2014 14:40

– Eit mål er å sveisa saman dei nytilsette, yngre forskarane med dei som har vore her i fleire tiår. Berre på den måten kan forskinga og undervisninga bli god, meiner Aud V. Tønnessen, som frå nyttår blir dekan ved Det teologiske fakultetet.

Publisert 7. nov. 2014 18:25

Prescott sier at jeg reagerer med stillhet som strategi. Dette er ikke riktig. Med den veldige pressestøy han lager er han selvfølgelig ikke i stand til å høre min stemme, skriver Jens Braarvig i sitt tilsvar til Christopher Prescotts tilsvar til innlegget fra Antin Fougner Rydning og Gunvor Mejdell.

Publisert 7. nov. 2014 17:56

Arne Bugge Amundsen vann dekanvalet  på Det humanistiske fakultetet ved UiO med  50,2 prosent  av dei vekta røystene medan motkandidat Jens Braarvig fekk 49,8 prosent.

Publisert 7. nov. 2014 11:38

Jeg er fortørnet over at en professor som har bidratt til å legitimere ødeleggelse og tyveri av krigsherjede lands kulturarv; som har fortiet og fordreid informasjon til offentligheten og som har gjort sitt ytterste for å stoppe ubehagelig forskning, stiller som dekankandidat, skriver Christopher Prescott i dette tilsvaret.

Publisert 7. nov. 2014 11:37

Angrepet kommer like etter at fristen for meningsutveksling om valget på fakultetets nettsider er gått ut, og valget faktisk er i gang, skriver professorene Antin Fougner Rydning (ILOS) og Gunvor Mejdell (IKOS).

Publisert 31. okt. 2014 01:10

I neste veke skal dei tilsette og studentane på Det humanistiske fakultetet på Universitetet i Oslo avgjera kven som skal overta dekanklubba etter Trine Syvertsen. Valet står mellom kulturhistorieprofessor Arne Bugge Amundsen og religionshistorieprofessor Jens Braarvig. Uniforum har prøvd å finna ut kva dei vil med HF.

Publisert 21. okt. 2014 13:50

Det var få teikn til store ideologiske skiljelinjer mellom dei to dekankandidatane Jens Braarvig og Arne Bugge Amundsen under valdebatten på HF i går.

Publisert 10. okt. 2014 15:43

Både Arne Bugge Amundsen og Jens E. Braarvig  ynskjer å bli dekan på HF etter Trine Syvertsen. Valet blir avgjort den første veka i november.

Publisert 14. des. 2012 10:51

– Det odontologiske fakultetet treng både eit nybygg og ein ny studieplan. Får me det på plass, kan me nå målet om å bli mellom dei beste odontologiutdanningane i Europa, seier nyvald dekan Pål Barkvoll.

Publisert 1. sep. 2011 10:27

Psykologiprofessor Fanny Duckert blir ny dekan på SV-fakultetet etter Knut Heidar. Sist gong fakultetet skulle ha dekan, melde ho seg på, men blei ikkje nominert. – Denne gongen har prosessen vore langt meir ryddig, seier ho til Uniforum.

Publisert 15. okt. 2010 12:44

Frode Vartdal er vald til ny dekan ved Det medisinske fakultetet. Han fekk 53,1 prosent av dei samla stemmene, medan motkandidaten, Lars Engebretsen fekk 46,9 prosent.

Publisert 18. des. 2007 14:30

Fra og med 1. januar 2008 heter dekanen ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver. Til tross for fakultetets budsjettkrise og problemer med økonomistyringen gleder han seg til å starte i stillingen. - Jeg kan ikke love bedre tider, men jeg lover å gjøre så godt jeg kan, sier han.

Publisert 21. juni 2007 08:23

Psykologiprofessor og tidlegare rektorkandidat, Fanny Duckert stiller ikkje opp som kandidat under dekanvalet ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet til hausten. Dermed blir professor i statsvitskap, Knut Heidar den einaste kandidaten.

Publisert 23. mai 2007 16:26

Dekankandidat Knut Heidar på SV-fakultetet vil gjerne ha ein motkandidat. - Det vil gi meir legitimitet til den som blir vald og også styrkja fakultetet, seier han til Uniforum. Forskarar på Psykologisk institutt er forbausa over at valkomiteen ikkje har nominert fleire kandidatar.- Det er brot på alminnelege demokratiske spelereglar, meiner dei. Valkomiteen forsvarar avgjerda si.

Publisert 8. nov. 2006 17:12

Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget 7. november på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo og blir dermed den første kvinnelige dekanen på HF. - Det var på tide at HF fikk en kvinne som dekan, sier hun.

Publisert 8. nov. 2006 09:49

Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget på Det humanistiske fakultet ved UiO tirsdag 7. november. Hun fikk 327 stemmer mot Øivind Andersens 244 stemmer. Syvertsen blir den første kvinnelige dekanen på HF.

Publisert 20. okt. 2006 18:03

Uenigheten mellom de to kandidatene til å bli ny HF-dekan går først og fremst på hvordan de vurderer følgene av den store omorganiseringen av fakultetet, som ble gjennomført for snart to år siden. Dette kom fram da Trine Syvertsen og Øivind Andersen presenterte seg og sine prodekankandidater på et debattmøte sist onsdag. Men Andersen bedyret at han ikke ønsker en omkamp om den.

Publisert 18. okt. 2006 11:36

Prodekan Trygve Wyller vant valget og blir ny dekan for Det teologiske fakultet ved UiO, med 86 stemmer mot Halvor Moxnes' 61 stemmer. Blant de fast vitenskapelige ansatte fikk Wyller 11 og Moxnes 6 stemmer. Også blant studentene og de teknisk-administrative ansatte var det et klart flertall for Wyller. Det er første gang det er blitt ført valgkamp om vervet som TF-dekan.

Publisert 17. okt. 2006 11:13

Når Stein Evensen ved juletider takker av etter åtte år som dekan for UiOs medisinere, er det Finn Wisløff som overtar. - Radikale forandringer er det ikke grunnlag for. Men noen graders kursendring kan jeg love, sier han.

Publisert 12. okt. 2006 11:21

- Jeg vil gi HF en ny ledelse og skape arenaer som kan bøte på det demokratiske underskuddet, sier Øivind Andersen. - Øivind Andersen vil allerede nå revurdere den nye instituttstrukturen. Etter mitt syn bør vi i første omgang konsentrere oss om mindre omfattende justeringer og forbedringer, understreker Trine Syvertsen.

Publisert 21. sep. 2006 11:38

Det blåser historiske vinder over Det teologisk fakultet i disse dager: For første gang stiller to kandidater til direkte valg på ny dekan. Valget blir det første elektroniske valg av denne typen ved UiO og finner sted 16. og 17. oktober.