Nettsider med emneord «Dekanvalg»

Portrett av ein mann med briller
Publisert 10. okt. 2022 16:52

HF-dekan Frode Helland får sannsynlegvis halda fram i  fire år til.  Det er klart etter at han var den einaste kandidaten som hadde meldt seg då fristen for å stilla som dekankandidat gjekk ut i formiddag. 

En kvinne med briller og en mann med briller
Publisert 15. sep. 2022 11:59

– Jeg er ydmyk og veldig glad for å ha fått denne tilliten fra studenter og ansatte i et reelt dekanvalg ved Det medisinske fakultet. Det sier Hanne Flinstad Harbo etter at hun er valgt som fakultetets første kvinnelige dekan. – Det er naturligvis skuffende å ikke lykkes i valget, sier motkandidat Jens Petter Berg.

Portrett av ei kvinne med briller
Publisert 14. sep. 2022 17:25

Hanne Flinstad Harbo blir ny dekan på Det medisinske fakultetet.  Ho fekk 53 prosent av stemmene medan motkandidaten Jens Petter Berg fekk 47 prosent. Det er klart etter at valstyret la fram resultatet frå dekanvalet i ettermiddag. Dermed får fakultetet si aller første kvinne i dekanstolen.

Portrett av en mann med briller og skjegg
Publisert 13. sep. 2022 00:36

Erfaring gjennom flere tiår har dessverre vist at det ofte er stor avstand mellom de flotte løftene som lederne gir før valg, og det de faktisk gjør når de får makt.

Portrett av ei kvinne
Publisert 12. sep. 2022 04:30

Mellom 600 og 1000 eksternfinansierte stipendiatar med stemmerett har ikkje fått god nok informasjon om dekanvalet på Det medisinske fakultetet. Det meiner stipendiat Lise Mørkved Helsingen. Leiar for valstyret Kåre Birkeland lovar no å senda ut informasjon til alle stipendiatar.

Tre menn og to kvinner i eit auditorium
Publisert 7. sep. 2022 01:00

Dekankandidatane Hanne Flinstad Harbo og Jens Petter Berg var einige om mykje då dei møtte kvarandre i den offisielle valduellen på Rikshospitalet måndag ettermiddag.  Men når det gjeld faren for at bygginga av livsvitskapsbygget kan gå utover andre faglege aktivetar på fakultetet, viste dei teikn til usemje. 

Bilete av ei kvinne og ein mann som har ein verbal duell
Publisert 2. sep. 2022 17:19

– Me meiner at ein må vera mykje meir synleg både som dekanat og som fakultet, seier dekankandidat Hanne Flinstad Harbo. – UiO Campus Sør, trekkjer dekankandidat og sitjande forskingsdekan Jens Petter Berg fram som det han er mest stolt over å ha vore med og gjennomført.

En kvinne flankert av to menn
Publisert 23. juni 2022 12:00

Vi vil legge til rette for nyskapende forskning og forbedret utdanning og bidra til å utvikle fremtidens helsevesen til beste for pasientene, befolkningens helse og samfunnet. 

Portrett av ein mann
Publisert 16. juni 2022 14:52

– Nå er tiden kommet for å prøve ut nye læringsformer som involverer og engasjerer. Jeg vil ha en sterkere kobling mellom utdanning og forskning for å vekke nysgjerrighet og kreativitet og for å fremme læring.

Portrett av en kvinne
Publisert 20. apr. 2022 10:12

2022 hadde vært et fint år å feire første kvinnelige dekan på medisin i Oslo. Jeg håper at en av dere – som fremdeles er i aktiv tjeneste – ser poenget og stiller til valg.

En mann med briller holder en tale foran logoen til Universitetet i Oslo
Publisert 9. nov. 2020 10:21

Hans-Christian Åsheim tapte dekanvalget på Det odontologiske fakultet. Nå har han takket ja til å bli dekan for helsevitenskap på Høyskolen Kristiania. 

Ei kvinne står og ein mann sit under eit møte under dekanvalkampen på odontologi
Publisert 21. okt. 2020 05:00

Det er gledeleg at det blei eit reelt dekanval mellom to kandidatar på odontologi for første gong på svært mange år. Dette dømet kan andre fakultet ta lærdom av, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Portrett av en mann som ser inn i kameraet
Publisert 14. okt. 2020 05:00

Jeg vil hevde at mitt team er bredere og mer kompetent sammensatt og at vi er best rustet for å ta fatt på den store oppgaven det er å snu fakultetets underskudd, skriver dekankandidat Hans-Christian Åsheim på OD i dette innlegget. 

En kvinne med briller står framfor et naturlandskap
Publisert 13. okt. 2020 11:37

Jeg har aldri skrevet eller sagt at Fakultetsstyret har bestemt at dekanen skal være tannlege, men at dekanen bør være tannlege, skriver dekankandidat Tiril Willumsen på odontologi i et svar til motkandidat Hans-Christian Åsheim.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 9. okt. 2020 05:00

UiO er en institusjon som står for kvalitet og høyeste faglige kunnskapsnivå. Dette må gjenspeiles i ledelsen ved OD som er et fakultet for profesjonsstudier, skriver dekankandidat Tiril Willumsen. 

Publisert 17. sep. 2020 10:49

Dekankandidat Tiril Willumsen høstet stor applaus på hjemmebane for løftet om å bytte ut pasientjournalsystemet Salud. Motkandidaten kunne ikke love det samme.

En mann står på talerstolen til Universitetet i Oslo og har begge armene delvis løftet
Publisert 24. jan. 2020 10:38

Det er mange dyktige og erfarne forskere ved fakultetet, som kan gjøre en utmerket jobb som dekan. Jeg håper at flere av disse vil stille slik at vi får en debatt om veien videre, skriver professor Finn-Eirik Johansen.

Dekan Raghild Hennum står i midtgangen i et stort auditorium, halvfullt med studenter
Publisert 10. jan. 2020 10:42

Ragnhild Hennum har fått en pangstart som dekan, med tildelingen av Senter for fremragende utdanning, og samling av studentmassen i Domus Juridica. 

To kvinnelege dekankandidatar på Det juridiske fakultetet står og snakkar saman,
Publisert 4. nov. 2019 04:30

I dag skulle dekanvalet på SV-fakultetet ha starta.  Me ynskjer den einaste dekankandidaten, Anne Julie Semb lykke til med valet som blir formelt avgjort av fakultetsstyret. Samtidig håpar me at ho blir den siste dekanen på SV som blir vald utan motkandidat, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft

En kvinne snakker med bøker og en dokumenthaug i bakgrunnen.
Publisert 15. okt. 2019 15:08

Frikjøp skader ikke undervisningsoppdraget, det blir ansatt unge, entusiastiske undervisere i de frikjøptes sted, skriver dekankandidat Ragnhild Hennum og prodekankandidatene Tarjei Bekkedal og Vibeke Blaker Strand i et svar til  Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

Publisert 15. okt. 2019 10:24

Vårt poeng her er at vi ønsker en bredere ekstern finansieringsplattform, som også legger til rette for private finansieringskilder, skriver jusdekankandidat Trine-Lise Wilhelmsen og prodekankandidatene Geir Stenseth og Benedikte Høgberg i et svar til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

Publisert 10. sep. 2019 04:01

Ragnhild Hennum og Trine-Lise Wilhelmsen stiller som dekankandidatar ved Det juridiske fakultetet. Det er truleg både første gong det blir eit reelt dekanval og første gong ei kvinne blir vald som jusdekan.

Publisert 10. sep. 2019 04:00

Jusdekan Dag Michalsen seier nei til attval. – Eg fekk tidleg vita at to kvinner ville stilla som dekankandidatar, dersom eg ikkje ville. Dermed kan Det juridiske fakultetet no for første gong få ein kvinneleg dekan, seier han.

Publisert 9. nov. 2018 11:40

Universitetsdemokratiet lever. Det er det ingen tvil om, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft og brukar dekanvalet på Det humanistiske fakultetet ved UiO som eit prov på det.

Publisert 5. nov. 2018 10:12

– Heile mitt dekanteam er sjølvsagt skuffa. Me meiner framleis at programmet vårt var det beste og mest konkrete. Det seier dekan Arne Bugge Amundsen etter at han tapte dekanvalet på HF mot Frode Helland.