Nettsider med emneord «Birkeland Innovasjon»

Publisert 22. aug. 2012 13:44

– Noen mener det ikke blir god grunnforskning av å samarbeide med industrien. Men jeg mener faktisk at den blir bedre, sier Truls Norby. Årets innovasjonsprisvinner har det morsomt på jobb.  

Publisert 7. sep. 2011 15:44

– Det er berre diskusjon om taxiløyve, godkjenning av skjenkeløyve eller sal av offentleg eigde kraftselskap som får Oslo bystyre til å ha noko som liknar ein næringsdebatt. Denne kraftsalva kom Arbeidarpartiets Håkon Haugli med i ein debatt om nyskaping i Forskingsparken i formiddag.

Publisert 20. des. 2010 10:43

På jubileumsårsfesten 1. september 2011 skal den nyetablerte innovasjonsprisen til UiO delast ut for første gong. – Det er mogleg å få pris både for innovasjon innanfor forsking og undervisning, men også for entreprenørskap, seier prorektor Inga Bostad som leier priskomiteen.  

Publisert 21. apr. 2010 16:23

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus / Helse Sør-Øst har slått sammen sine innovasjonsenheter - Birkeland Innovasjon og Medinnova.  Birkeland-direktør Jostein Dalland blir toppsjef for det nye selskapet. 

Publisert 13. apr. 2010 17:02

– Oppfinninga gjer det enklare å finna nye medisinar mot lidingar der immunforsvaret feilaktig går til åtak på kroppen, som til dømes revmatisme og multippel sklerose, men det blir også lettare å finna nye legemiddel mot kreft, fortel postdoktor Geir Åge Løset ved Institutt for molekylær biovitskap til Uniforum.  

Publisert 10. mars 2010 12:25

Universitetsstyret og styret for Helse Sør-Øst har vedtatt å slå sammen teknologioverføringskontorene Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS. – Målsettingen er større verdiskaping, understreker Jostein Dalland, administrerende direktør for Birkeland Innovasjon.

Publisert 7. okt. 2009 15:24

Om nokre år kan det bli mogleg å gi pasientar medisin sjeldnare enn i dag. Årsaka er ein teknologi UiO-forskarane Jan Terje Andersen og Inger Sandlie har utvikla.– Teknologien vil kunna påverka kor ofte pasientar treng å ta medisinen sin, anten dei er heime eller på sjukehuset. På lang sikt kan det gi ganske store helseøkonomiske gevinstar, trur Andersen. Dei har nyleg inngått ein avtale med bioteknologiselskapet Novozymes.  

Publisert 18. feb. 2009 13:44

Jostein Dalland (bildet) tiltrer ved påsketider stillingen som direktør for Birkeland Innovasjon, UiOs teknologioverføringskontor. Dalland forlater dermed sin stilling som konserndirektør for salg og markedsføring i Aker BioMarine.

Publisert 21. jan. 2009 14:21

En selvrensende bandasje og et medikament som kan hindre hjerneødem er oppfinnelser som kan ha et stort kommersielt potensial. UiO har mange oppfinnsomme forskere.

Publisert 23. okt. 2008 16:04

- Det foregår altfor lite kommersialisering av forskning i Norge. For en god del av forskningen er det liten vei mellom resultatet og kommersialisering, og her må det gjøres en mye bedre jobb, sier leder for Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Ine Marie Eriksen til tidsskriftet Minerva i dag. Det har i en lengre artikkel tatt for seg universitetenes satsing på "Technology Transfer Offices."

Publisert 18. apr. 2008 16:00

Norge er blant de dårligste på innovasjon i Europa og aller dårligst av de nordiske landene. Norge kommer på 21. plass av 38 land, og ligger fremdeles langt etter de fleste EU-landene når det gjelder innovasjon (nyskaping) i næringslivet, viser rapporten European Innovation Scoreboard for 2007. Funnene bekreftes av den siste indikatorrapporten fra NIFU STEP (2007), melder Forskningsrådet på sine nettsider.

Publisert 19. feb. 2008 10:10

I den tredimensjonale spelverda "World Beside" får elevane i oppgåve å løysa klimaproblema på eiga hand. - I framtida kan spelet utviklast til å bli ein reiskap for å rekruttera studentar til realfaga ved UiO, seier idéskaparane Erlend Arge og Morten Dæhlen ved Institutt for informatikk. No er dei på jakt etter 30 friske millionar for å få fullfinansiert prosjektet i 2010.

Publisert 1. okt. 2007 14:32

Personar med hjartesvikt kan i framtida kanskje leva lenger og betre takka vera eit funn gjort av forskarane Kjetil Taskén og Birgitte Lygren ved Bioteknologisenteret på UiO. No håpar dei det kan brukast til å utvikla ein ny medisin for personar med hjartesvikt.

Publisert 7. sep. 2007 17:06

- Dette skal vera eit glimrande høve til å visa korleis kunnskap kan vidareforedlast i ein symbiose mellom universitet og næringsliv. Det seier innovasjonssjef Katrine Myhre og informasjonsansvarleg Marianne Torp i Birkeland Innovasjon, som inviterer alle interesserte til nyskapingsdag fredag 14. september i GlaxoSmithKline-bygningen i Forskningsveien.

Publisert 5. sep. 2007 14:07

Ny teknologi for rensing av Omega 3 vant i går regionfinalen for Oslo og Akershus under kåringen av DnB NORs innovasjonspris 2007. Teknologien eies av selskapet Omegatri AS og er bygget på en idé fra professor Jo Klaveness og førsteamanuensis Pål Rongved ved Universitetet i Oslo, utviklet i samarbeid med Birkeland Innovasjon.

Publisert 26. juli 2007 13:43

Både FBI og Scotland Yard har vist stor interesse for måleapparatet TOD-kit, som kan slå fast det nøyaktige tidspunktet for når eit menneske døydde. Apparatet er utvikla og patentert av medisinprofessor Torleiv Ole Rognum ved UiO og Rikshospitalet. - Dersom FBI og Scotland Yard vil bruka apparatet, kan inntektene koma opp i 100 millionar dollar, seier Kristin Sandereid i Birkeland innovasjon ved UiO til NRK.

Publisert 17. nov. 2006 15:50

Tomatar er kanskje den beste medisinen mot prostatakreft. Det har UiO-professor Rune Blomhoff og overlege Sigbjørn Smeland skrive om i boka "Fruktbar kunnskap for mannens edlere deler." Det er den første boka som blir gitt ut av Birkeland Publications, ein avleggjar av Birkeland Innovasjon.

Publisert 15. sep. 2006 11:39

Om få år kan alle få sin eigen heimerobot. Den kan fungera saman med ein familie eller ein pleietrengjande. Dette er ikkje science-fiction, men reell forsking for forskar Lena Mariann Garder og førsteamanuensis Mats Høvin. Begge deltar i forskingsgruppa "Robotikk og intelligente system" (ROBIN) ved Institutt for informatikk, UiO. Fredag 15. september viser dei fram roboten Erna på Birkeland innovasjonsdag.

Publisert 14. feb. 2006 16:20

Om lag 500 forskarar, entreprenørar og investorar møtte opp, då Birkeland Innovasjon,UiO, sette i gang arrangementet "First Tuesday" på Rockefeller tysdag 7. februar. Statssekretær Åge R. Rosnes i Kunnskapsdepartementet og prorektor Haakon Breien Benestad ved UiO opna i fellesskap forskings- og nyskapingsbodene.

Publisert 14. nov. 2005 14:28

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

Publisert 27. sep. 2005 12:09

- Eg var på hytta og såg sankthansormar lysa opp den mørke sommarkvelden, då eg fekk idéen om at lysgenet i sankthansormen kunne sprøytast inn i mus for å visa om eit gen er skrudd av eller på, fortel ernæringsforskar Rune Blomhoff. Med fødselshjelp frå Birkeland Innovasjon har han og partnaren Harald Carlsen vidareutvikla idéen og etablert selskapet Cgene.

Publisert 4. feb. 2005 15:32

Pengesterke investorar kan no koma til å kasta auga sine på forsking og nyskaping. Det håpar i alle fall informasjonssjef Kathrine Myhre i Birkeland innovasjon AS ved UiO. Torsdag 10. februar klokka 18.00 kan forskarar og investorar møtast på eit stort arrangement på Rockefeller i samarbeid med nettverket "First Tuesday".

Publisert 13. okt. 2004 12:10

Universitetet etablerer et eget "Senter for entreprenørskap", og i januar begynner de første studentene på den nye mastergraden i innovasjon og entreprenørskap.

Publisert 7. okt. 2004 14:24

- Birkeland innovasjon kan bli ein reiskap for å betra samarbeidet mellom UiO og næringslivet. Det håpet uttrykte næringsminister Børge Brende då han opna Birkeland innovasjon 5. oktober.

Publisert 1. sep. 2004 09:27

Frank Larsen (46) blir første administrerende direktør i Birkeland innovasjon AS.
- Norge vil ikke lykkes med forskningsbasert nyskaping, om ikke Universitetet i Oslo er selve lokomotivet i denne satsingen, understreker han.