Nettsider med emneord «Berlin»

Publisert 21. apr. 2008 12:49

Årene 1800-1820 var en tid for store omveltninger i Europa. I kjølvannet av Napoleonskrigene startet de tyske samlingsbestrebelsene. Nordmannen Henrik Steffens var med på å sette dagsorden, som en av de ledende intellektuelle i det daværende Prøyssen.

Publisert 19. juni 2006 11:42

Humboldt-universitetet i Berlin er kjent som «alle moderne universiteters mor». Det ble grunnlagt i 1810 på idéen om enhet mellom forskning og læring. Der Berlinmuren en gang gikk ligger nå Nord-Europa-instituttet. Her holder den norske Henrik Steffens-professoren, filosofen Helge Høibraaten, hus. Han markerer at det er Ibsen-år i år og at det var nettopp i Tyskland at Ibsen skrev mange av sine mest kjente verk.