Nettsider med emneord «Baroniet Rosendal»

Publisert 12. feb. 2016 15:28

Sparebankstiftelsen DnB gir 3,44 millioner kroner i gave til Baroniet Rosendal. Pengene skal finansiere et elektroakustisk lydanlegg i den nye flerbrukssalen.

Publisert 25. mars 2010 08:14

Baroniet Rosendal har fått fire millionar kroner frå Sparebankstiftelsen DnB NOR. – Dette er me kjempeglade for. Det gir oss den startløyvinga me treng for å byggja om driftsbygningen til eit konsert- og teaterlokale, seier styreleiar Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Publisert 8. okt. 2009 14:57

Universitetet bør strekkja ut ei hand og hjelpa Baroniet Rosendal opp den økonomiske motbakken det er i akkurat no. Det vil gi UiO eit godt omdøme både lokalt og nasjonalt, skriv Uniforum på leiarplass.  

Publisert 2. mai 2007 14:42

Naturvernforbundet vil ha Jens Stoltenberg på banen for å stoppe utbyggingen av Hattebergvassdraget. Denne uken ga miljøvernminister Helen Bjørnøy oppsettende virkning til en klage Naturvernforbundet har lagt inn på at Kvinnherad Energi av sikkerhetsgrunner har fått tillatelse av NVE til å bytte ut gamle rør med nye, større, i Murdalen kraftverk, melder Aftenposten.no.

Publisert 1. feb. 2007 17:32

Fylkesmannen i Hordaland har meldt Kvinnherad Energi til lensmannen, fordi selskapet ikkje har fylgd pålegget om å stansa anleggsarbeidet i Muradalen like ved Baroniet Rosendal. Saka er no send vidare til Miljøverndepartementet.

Publisert 30. jan. 2007 16:48

Fylkesmannen i Hordaland har gitt ordre om full stans i anleggsarbeidet i Muradalen ved Baroniet Rosendal i Kvinnherad, melder NRK. Årsaka er at det ikkje er laga ein reguleringsplan for arbeidet med å oppgradera og utvida Muradalen kraftverk, som ligg i landskapsvernområdet Hattebergvassdraget. Baroniet Rosendal tilhøyrer Universitetet i Oslo.

Publisert 30. nov. 2005 15:50

24. november ble bestyrerekteparet på Baroniet Rosendal, Anne Grete Honerød og Reidar Nedrebø, slått til Riddere av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden ved en seremoni i Urbygningen på Universitetet i sentrum. - Baroniet Rosendal og Hattebergdalen utgjør en unik nasjonal helhet av natur og kultur og må forbli vernet, sier Honerød om den avgåtte regjeringens utbyggingsvedtak.

Publisert 19. sep. 2003 14:49

Langt inne i Hardangerfjorden i bygda Rosendal i Kvinnherad ligg Universitetet i Oslos mest bortgøymde eigedom, Baroniet Rosendal. I dag er det både Rosendals største turistattraksjon og eit mønsterbruk. Men det har ikkje vore nokon dans på roser å driva eit baroni frå 1665 i 2003, forstår me på baronistyrar Anne Grete Honerød.