Nettsider med emneord «Balkan»

Publisert 9. nov. 2010 11:23

Den serbiske menneskerettsaktivisten Sonja Biserko fekk utdelt UiOs menneskerettspris frå prorektor Inga Bostad under ein seremoni i Gamle festsal i går.  

Publisert 26. juli 2007 14:30

Ei lærebok om demokrati skriven av norske forskarar har blitt ein braksuksess blant politikarar og akademikarar i Kosovo. - Etter at presidenten for parlamentet i Kosovo hadde lese boka, tinga han eit eksemplar av boka til alle medlemane i parlamentet, til alle ordførarane og til leiande folk i statsadministrasjonen, fortel pensjonert professor i statsvitskap Knut Midgaard til Uniforum.

Publisert 26. juni 2007 14:51

- Vi er alle multikulturelle. Det finnes ingen monokulturelle nasjonalstater, ikke engang Japan er det, sier den serbisk-makedonske antropologen Aleksandar Boskovic.

Publisert 15. feb. 2006 13:18

Religionshistorikere ved Universitetet i Oslo bygger i samarbeid med Utenriksdepartementet et regionalt forskernettverk på det vestlige Balkan for å motvirke misbruket av religion i politikken.

Publisert 27. okt. 2004 15:07

- I Bosnia er det en møysommelig prosess å få folk til å tro at politikken skal løse problemer og gi dem mulighet til å straffe politikere som ikke gjør den jobben de har lovt å gjøre ved ikke å gjenvelge dem. Dette er nemlig et land uten demokratiske tradisjoner, sier Anne Julie Semb, post.dok ved Institutt for statsvitenskap. Hun er nylig kommet hjem etter en ukes studietur til Bosnia-Hercegovina sammen med tjue studenter fra det tverrfaglige masterprogrammet Peace and Conflict Studies ved UiO.

Publisert 21. apr. 2004 13:48

Universitetet i Beograd etablerer eit senter for amerikanske studiar med assistanse frå førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO. - Det er på tide at me får meir kunnskap om USAs utanrikspolitikk og kultur, seier prodekan Dragan Simic ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet.

Publisert 21. juni 2001 16:19

Vi møter Ranco Vukcevic utenfor Det historisk-filosofiske fakultet. Han er opprørt. - Vi er blitt pålagt å dele kontor med en nasjonalistisk organisasjon, sier han. - Jeg forstår ikke hvorfor fakultetsledelsen har godkjent denne organisasjonen. Ranco Vukcevic er student ved Det historisk-filosofiske fakultet og lokal representant for den uavhengige studentorganisasjonen Student Union of Serbia (SUS).

Publisert 21. juni 2001 16:14

Universitetet i Beograd står overfor en rekke utfordringer. - Det eneste lyspunktet så langt, er at det gamle regimet er borte, sier Ljubisa Rajic, professor ved avdeling for nordiske språk. Ljubisa Rajic er medlem av en kommisjon som har utformet et forslag til ny universitetslov. Lovforslaget gir universitetet myndighet til å fjerne kriminelle elementer ansatt under Milosevic' universitetslov fra juni 1998.

Publisert 21. juni 2001 16:13

Branko Ilic var en av forgrunnsfigurene i Otpor, studentorganisasjonen som utviklet seg til en av Milosevic-regimets farligste motstandere. Vi møter ham i Beograd på toppen av Kalemegdanhøyden, på kafeen som er bygget inn i ruinene av det gamle middelalderfortet.

Publisert 4. apr. 2001 11:57

- Me budde i nærleiken av Slobodan Milosevics hus, men me fekk berre høyra rykter om kva som gjekk føre seg der. Det fortel student i statsvitskap ved UiO, Martine Lien Engerud, som saman med 40 andre norske studentar var i Beograd under arrestasjonen av Serbias tidlegare statsleiar.

Publisert 24. nov. 2000 13:51

- Norske jurister har helt klart for lite kompetanse om mekling, sier Karen K. Paus, konfliktrådsleder i Oslo og hovedfagsstudent ved Institutt for kriminologi ved Det juridiske fakultet. Ved Universitetet i Tirana er mekling en obligatorisk del av pensum ved jusstudiet.

Publisert 15. nov. 2000 11:19

- Vi har vært særlig opptatt av å støtte prosjekter som kan fremme dialog og samarbeid internt i regionen forteller Hélène Ullerød, leder av Seksjon for internasjonale programmer og hovedansvarlig for gjennomføringen av konferansen.

Publisert 15. nov. 2000 10:44

- Vi mangler stort sett alt, sa Leila Zugor Cisic, studentrepresentant fra Dzemal Bijedic Universitetet i Mostar. Hun var en av deltakerne på Balkankonferansen ved Universitetet i Oslo 6. og 7. november.