Nettsider med emneord «Bærekraft»

Fleire personar står framfor ei plastattvinningsmaskin i eit bibliotek
Publisert 11. okt. 2022 16:03

Plastsøppel blir no smelta om til andre ting av plast. Nyleg var det ein demonstrasjon på biblioteket ved Institutt for informatikk på UiO.

Publisert 8. apr. 2022 04:30

Kjernen av problemet for oss, som forskere, og for universitetet generelt, er at Equinors finansiering av forskning ved universitetet er en form for grønnvasking.

Publisert 6. des. 2021 04:30

UiO-forskeren Henrik Sinding-Larsens innspill til UiO-arbeidsgruppas klimastrategi legger opp til en konkretisering av hva bærekraftig tverrfaglighet egentlig bør være. 

Et portrett av en kvinne med briller
Publisert 1. juni 2021 14:48

Fakultetets strategi bør også være en bærekraftstrategi. Dette bør bygge på et forskningsbasert bærekraftskonsept og legge til rette for at bærekraft integreres i forskning og undervisning.

Ein mann med briller er ute med blå himmeli bakgrunnen
Publisert 30. mars 2021 01:17

I dag skriv både rektor Svein Stølen frå Universitetet i Oslo og rektor Margareth Hagen frå Universitetet i Bergen digitalt under på ein avtale som vil forplikta deira institusjonar og 54 andre universitet til å arbeida for å få gjennomført FNs berekraftsmål  i  2030.

Publisert 8. nov. 2018 18:07

Fred, menneskerettigheter og bærekraft skal settes tydelig på UiOs, Oslos og den nasjonale agendaen 5. – 12. desember i år, når Oslo Peace Days går av stabelen, lover UiO-rektor Svein Stølen i dette innlegget.

Publisert 22. mars 2018 14:32

Både utdanningsfinansiering og behovet for alternativer til stadig økonomisk vekst ble temaer i diskusjonen om hvordan universiteter kan bidra til FNs bærekraftsmål for 2030.