Nettsider med emneord «Astrofestival»

Publisert 21. des. 2010 10:04

Astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard gjer comeback som stjerneformidlar av alt som skjer i verdsrommet. No er han engasjert av Naturfagsentret for å auka interessa for realfag mellom barn og unge. Sparebankstiftelsen støttar tiltaket med ein million kroner.  

Publisert 5. mars 2010 16:31

Plasseringen av verdens største teleskop, det 42 meter store European Extremely Large Telescope (E-ELT), er nå avgjort og valget faller på Armazones i Chiles Atacamaørken. Verdens største teleskop (E-ELT ) skal etter planen stå klar i 2018, opplyser byggherren European Southern Observatory sin norske pressekontakt, Andreas O. Jaunsen.

Publisert 24. juni 2009 13:26

Den 19. juni annonserte NASA at de hadde valgt ut to forskningssatellitter i det såkalte SMEX-programmet.  Den ene av de to satellittene, IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph), har stor deltagelse fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, skriver instituttleder Per B. Lilje i Astronytt.

Publisert 24. juni 2009 11:40

Den første containeren med den nyutvikla stjernekikkerten, som ber namnet galileoskop, er no på plass utanfor Institutt for teoretisk astrofysikk. Prosjektansvarleg for Galieloskopet, Andreas O. Jaunsen i Noregs forskingsråd får hjelp av Viten-sentra i Noreg til å distribuera 15 000 stjernekikkertar til norske barne- og ungdomsskular.  

Publisert 11. nov. 2008 18:44

Tro ikke alltid dine egne øyne. Optiske illusjoner var ett av temaene på årets astrofestival.

Publisert 11. des. 2007 14:53

Solobservatoriet på Harestua kan bli nedlagt. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal nemleg spare inn 37 millioner kroner i 2008, og et av innsparingstiltakene som nå foreslås er nedlegging av Solobservatoriet på Harestua. - Dette er et svært tvilsomt argument. Det vil nemlig koste fakultetet over fire millioner kroner å legge ned Solobservatoriet, sier daglig leder og forsker Knut Jørgen Røed Ødegaard, som nå kan miste jobben sin.

Publisert 19. nov. 2007 16:33

Astronaut Buzz Aldrin, menneske nummer to på månen, ble nummer én på Astrofestivalen sist søndag.

Publisert 7. juni 2004 16:42

I morgon, altså tysdag 8. juni klokka 07.19 vil planeten Venus gli inn framfor sola. I rundt seks timar vil Venus liggja som ei lita svart kule over solskiva. Ingen nolevande menneske har nokon gong opplevd noko liknande.

Publisert 21. nov. 2001 13:38

Mellom 20 000 og 30 000 mennesker var innom universitetets Astrofestival 2001. Dette bekrefter prosjektleder Knut Jørgen Røed Ødegaard. Trolig er festivalen det mest besøkte åpne arrangement på Blindern noensinne. Festivalens grunnlegger Michael Baziljevich ble 21 november tildelt Forskningsrådets formidlingspris.