Nettsider med emneord «Aserbajdsjan»

Publisert 3. nov. 2016 06:00

Påstanden om at jeg ikke hadde fullmakt til å skrive brev til AULs rektor uten å ha klarert det med ILNs instituttleder på forhånd, er tøv, skriver førsteamanuensis Vibeke Roggen i dette leserinnlegget.

Publisert 25. okt. 2016 05:00

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt meiner UiO ikkje fylgde vanlege reglar for varsling og partsinnsyn då dei gav førsteamanuensis Vibeke Roggen ei «munnleg tilrettevising». Bernt synest likevel det var på sin plass av UiO å ta den aktuelle saka opp med henne.

Publisert 23. sep. 2016 05:00

Førsteamanuensis Vibeke Roggen gav ein rektor og politikar i Aserbajdsjan råd om å få endra opptaksreglane for regionstudiet. Han klaga til UiO. Seinare fylgde han rådet, medan Vibeke Roggen fekk ei tenestleg irettesetjing.

Publisert 5. juni 2013 11:39

Å bidra til å reformere utdanningssystemet har vært en av målsettingene til det skandinaviske regionstudiet i Aserbajdsjan. Har prosjektet lyktes? Dette er et av temaene på en konferanse i Vitenskapsakademiet 7. juni.

Publisert 30. jan. 2012 15:26

– Vi driver et UD-finansiert bistandsprosjekt i et land hvor Norge har sterke økonomiske interesser. Dette, i tillegg til Aserbajdsjans spesielle politiske situasjon, tilsier at tett oppfølging fra Den norske ambassaden fortsatt burde være naturlig, hevder førsteamanuensis Vibeke Roggen.

Publisert 23. jan. 2012 13:27

– Aserbajdsjan er ikke modent for demokratiet. Nettopp derfor er det viktig at studentene får lære om demokratiet på Senter for skandinaviske regionstudier, hevder parlamentsmedlem og rektor ved University of Languages i Baku, Samad I. Seyidov.

Publisert 19. jan. 2012 16:55

Me støttar tanken om at folket i Aserbajdsjan lenge har vore modne for eit demokrati. Demokrati er ikkje noko ein fortener, men ein rett som alle skal ha. Også folket i Aserbajdsjan.

Publisert 15. nov. 2011 15:29

Var Thor Heyerdahl på rett spor da han hevdet at Odin var en høvding fra Kaukasus? Stemningen vekslet mellom kritikk og jubel under den første vitenskapelige Thor Heyerdahl-konferansen i Baku.

Publisert 24. okt. 2011 10:00

Thor Heyerdahls tese om at Odin kan ha vært en konge fra Kaukasus, er denne uken hovedtemaet for en tverrfaglig konferanse i Baku.­

– Det viktigste er ikke om Thor Heyerdahl hadde rett eller ikke. Målet er å få til en balansert, demokratisk, intellektuell diskusjon, forteller førsteamanuensis Vibeke Roggen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 28. apr. 2008 15:20

- Aserbajdsjan skal bruka mykje av olje- og gassinntektene til investering i forsking og utdanning. Det sa utanriksminister Elmar Mammadyarov i eit foredrag i Oslo i desember i fjor. - Det var eg glad for å høyra, seier Vibeke Roggen, som no leier UiOs del av eit samarbeid med Azerbaijan University of Languages i Baku.