Nettsider med emneord «Arkiv»

Portrett av ei kvinne på  et kontor
Publisert 8. sep. 2021 10:08

Det er optimisme å spore når NTNU nå blir pilotuniversitet for utrullingen av nytt system for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Publisert 21. des. 2020 12:36

Uio.no er universitetets viktigste kommunikasjonskanal. Vi trenger både å diskutere og gjøre en jobb for å sikre at nettstedet svarer på studenters, forskeres og alle andre målgruppers behov for å finne informasjon og løse oppgaver, skriver Berit Rossiné Kolberg og Petter Løken i et svar til lederne for forskningssenteret RITMO.

Publisert 9. aug. 2013 10:04

UiO-ansatte som behandler personopplysninger, får ofte ikke ordentlig opplæring, ifølge universitetets årlige internkontroll. Noen ganger resulterer det i at jobbsøknader og personnumre blir lagt åpent tilgjengelig på nett.

Publisert 19. okt. 2012 10:46

Arkivverdige dokumenter og e-poster på UiO arkiveres i flere tilfeller feil, eller ikke i det hele tatt. – Tallene viser at vi er blitt bedre etter innføringen av ePhorte, sier assisterende HR-direktør Johannes Falk Paulsen

Publisert 25. juni 2010 14:19

Seksjon for arkivleiing får frå denne veka namnet Seksjon for forvalting av elektronisk sakshandsaming og dokumentasjon (eSak). – Det seier meir om kva me held på med i dag, seier seksjonssjef Esben Nielsen, som tidlegare var arkivleiar.  

Publisert 4. mai 2010 11:01

Prosjektet som arbeider for å gjera all saksgang ved UiO elektronisk avsluttar arbeidet sitt to og eit halvt år før planen. – Det er sjølvsagt for å spara pengar, men det er også meir formålstenleg at grunneiningane set i verk den elektroniske sakshandsaminga, fortel prosjektleiar Esben Nielsen.  

Publisert 6. nov. 2009 09:30

– Det er viktig at UiO straks set i gang ein redningsaksjon for dei mest verdifulle elektroniske skattane. InterMedia har tatt vare på gammalt teknisk utstyr for å hindra at desse skattane hamnar på den elektroniske kyrkjegarden, seier førsteamanuensis Arild Boman og kontorsjef Lars Lomell.  

Publisert 14. nov. 2008 13:24

Det medisinske fakultet har tatt i bruk elektronisk signering. - I tillegg til miljøgevinsten, sparer vi tid og ressurser, påpeker fakultetsdirektør Bjørn Hol.

Publisert 17. juni 2008 17:32

- Innføringa av det elektroniske arkiv- og saksgangssystemet ePhorte har så langt gått heilt etter planen. Stort arbeidspress førte likevel til at offentleg journal ikkje blei lagt ut på nettet i ein tre veker lang periode i april, fortel prosjektleiar Esben Nielsen og assisterande prosjektleiar Lena Andersen til Uniforum.

Publisert 19. feb. 2008 14:49

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kunne i går endeleg fyra av startskotet for elektronisk arkiv. Like før gav ho og fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen (biletet)klarsignal til pilotprosjektet for elektronisk sakshandsaming på Det teologiske fakultetet.

Publisert 18. des. 2007 13:09

Med arkivsystemet ePhorte kan arkivverdige dokumenter produseres og arkiveres elektronisk, og dermed bli enkle å finne tilbake til ved datasøk. Oppstarten av ePhorte ved UiO har stadig blitt utsatt, men den nye startdatoen i februar vil bli stående, ifølge prosjektleder Esben Nielsen.

Publisert 8. juni 2007 13:11

Universitetet i Oslo utset oppstarten av elektronisk arkiv frå 15. juni til 15. september. -Grunnen er at nokre viktige brikker enno ikkje er heilt på plass, opplyser organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen til Uniforum.

Publisert 9. nov. 2006 16:08

Hva skal forskerne ta vare på av grunnlagsmateriale? Bør alt forskningsmateriale være offentlig? Hva tilhører bare forskerne? - Forskerarkivene er viktige for å kontrollere om pengene til forskning er blitt brukt på en korrekt måte, sa UiO-jurist Einar Noreik da Arkivforeningen hadde høstseminar på Hotell Plaza i Oslo.