Nettsider med emneord «Arbeidsmiljø» - Side 9

Publisert 22. nov. 2010 15:21

Den gongen sa me: Posten skal fram, Det går alltid eit tog, Sikkert som banken. Det einaste som er sikkert no for tida, er at alle må bruke Skjermen.

Publisert 18. nov. 2010 11:51

I slutten av oktober kom meldingen fra LDO om at de trekker sin kritikk av UiO. Universitetsledelsen er fornøyd med denne avgjørelsen da vi selv mener at vi gjør et godt arbeid for å forhindre trakassering.

Publisert 18. nov. 2010 11:21

Styret i Bedriftsidrettslaget er av den mening at det er helsegevinst å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritiden. Vi er også av den oppfatning at det er av stor verdi for universitetet å ha et idrettslag.

Publisert 8. nov. 2010 15:35

Dei fleste konfliktane på Universitetet i Oslo og andre arbeidsplassar let seg løysa viss dei blir oppdaga tidleg, før dei eskalerer. Om det blir ei varslingssak, blir det straks mykje meir alvorleg. Det var alle i panelet einige om då Arbeids- og læringsmiljødagen inviterte til debatt om ytringsklima og varslingsrutinar fredag 5. november.  

Publisert 29. okt. 2010 13:46

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener nå at Universitetet i Oslo har gode nok rutiner for å forebygge og hindre trakassering. – Vi er veldig tilfredse med konklusjonen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 5. okt. 2010 09:49

Enheter ved UiO kan droppe vernerunder i flere år uten at det etterspørres. Det viser en ny rapport fra internrevisjonen. Hovedverneombud Mette Børing kjenner seg igjen: – På fakultetsnivå tas HMS-kartleggingen seriøst, men på mindre enheter smuldrer ansvaret bort, sier hun.

Publisert 8. sep. 2010 11:10

 En ny måling viser ekstreme forekomster av den kreftfremkallende gassen radon på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, skriver studentavisa Universitas.

Publisert 7. sep. 2010 12:33

Både hovedverneombudet og UiO-ledelsen sier seg fornøyde med Arbeidstilsynets endelige rapport. – Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 1. sep. 2010 11:13

– Jeg vil ha domstolens svar på om det var nødvendig å avsette en professor i middelalderhistorie, sier Arnved Nedkvitnes nye advokat Vidar Strømme. I lagmannsretten vil han argumentere for at avskjedigelsen ikke er i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Publisert 18. aug. 2010 10:41

UiO aksepterer begge de to påleggene Arbeidstilsynet varslet om i juni, og godtar samtidig rapportens konklusjoner. Hovedverneombud Mette Børing er mer kritisk.

Publisert 25. juni 2010 13:22

Mange av UiOs verneombud opplever at de nærmest må slåss seg inn på de møtene de skal delta i. Her bryter UiO arbeidsmiljøloven, hevder hovedverneombud Mette Børing. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er ikke enig.

Publisert 16. juni 2010 12:59

Det kan gå hardt for seg når akademikere diskuterer. Og lange, utrivelige e-poster kan fort føre til handlingslammelse hos de berørte. Nå skal Forskerforbundet ved UiO undersøke om det er behov for en egen Vær varsom-plakat for akademikere. Ideen stammer fra filosofiprofessor Camilla Serck-Hanssen.

Publisert 2. juni 2010 23:00

Universitetet i Oslo meiner at Likestillingsombodet baserte seg på heilt feil grunnlag då det kritiserte universitetet for ikkje å ha gjort nok for å hindra trakassering på odontologi. Det går fram av eit brev universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe og HR-direktør Anita Sandberg har skrive. Viss kritikken ikkje blir trekt tilbake, vil UiO at saka skal opp i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.  

Publisert 1. juni 2010 16:55

Odontologi skal kommunisera direkte med studentane, halda obligatoriske pedagogikkurs for dei kliniske lærarane og gi HMS-opplæring til leiarane. Det går fram av tiltaksplanen som fakultetsstyret nyleg vedtok.

Publisert 26. mai 2010 12:13

Tidligere har det vært antatt at Arnved Nedkvitnes ankesak skulle opp i lagmannsretten høsten 2010. Nå er datoen satt til 18. januar 2011. Middelalderhistorikeren mener den lange ventetiden er urimelig.

Publisert 29. apr. 2010 13:33

Universitetet i Oslo opprettar ein HMS-pris som skal bera Frode Olsgards namn. Det kunngjorde universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i minnetalen ho heldt i biologiprofessor Frode Olsgards bisetjing i dag. Olsgard døydde 19. april av lungekreft som han hadde fått etter å ha pusta inn giftig formalingass under laboratoriearbeid ved UiO.  

Publisert 20. apr. 2010 13:45

Tingrettens dom bygger på riktig rettsanvendelse og bevisvurdering. Anken bør derfor forkastes, skriver UiO og advokat Elisabeth Stenwig i sitt tilsvar til Arnved Nedkvitnes anke.

Publisert 15. apr. 2010 15:10

For ei stund sidan fekk 25 personar frå UiO eit unikt innsyn i Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Dei fekk sett kunst av mellom andre Pablo Picasso, Marc Chagall, Håkon Bleken, Inger Sitter og Bjarne Melgaard. Kunst som ei veke seinare skulle auksjonerast bort, for kanskje aldri seinare å koma fram i lyset igjen.  

Publisert 14. apr. 2010 10:57

På grunn av manglende tiltak mot trakassering har Likestillings- og diskrimineringsombudet konkludert med at Universitetet i Oslo bryter likestillingsloven. Nå har UiO tre uker på seg til å bringe uttalelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Publisert 13. apr. 2010 16:22

Et nytt styre skal bistå direktør Olav Gunnar Ballo ved Rettsmedisinsk institutt i arbeidet med å forebygge og løse konflikter. Sterk vekst i oppgaver og antall ansatte har bidratt til å tilspisse konfliktene. Olav Gunnar Ballo håper et planlagt nybygg i Gaustadalléen vil løse plassproblemene.  

Publisert 9. apr. 2010 13:56

Universitetsstyret har vedtatt å opprette et eget styre for Rettsmedisinsk institutt. Det nye styret skal blant annet bistå direktøren i arbeidet med å løse konflikter. Hovedverneombud Mette Børing krever innsyn i styrets arbeid.  

Publisert 11. mars 2010 13:06

Hva enten vi har sympati for den ene eller den andre i striden mellom professor i middelalderhistorie Arnved Nedkvitne og universitetet, må vi gråte over at Blindern kommer i et lite flatterende lys. Saktens må godtfolk der ute bringes i stuss og undring over hvordan lærde akademikere er i stand til å geberde seg.

Publisert 10. mars 2010 15:55

I desember fyller professor Anders Gustavsson 70 år, og han må pensjonera seg. Men han trivst godt som professor i kulturhistorie og søkjer om å få halda på i to år til. – Det er faktisk mogleg å få til ifylgje paragraf 3 i Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn.

Publisert 9. mars 2010 11:11

Den oppsagde mellomalderprofessoren Arnved Nedkvitne ankar dommen frå Oslo tingrett og krev ein million i erstatning frå Universitetet i Oslo.

Publisert 3. mars 2010 00:01

Jeg har vært på møte i Klubben, i Akademisk Forum, om Nedkvitne-saken. Det ble mer interessant enn jeg hadde drømt om. Det var proppfullt, for det meste av godt voksne akademikere, og de viste seg like faste i troen som en middels pinsemenighet.