Nettsider med emneord «Arbeidsmiljø» - Side 10

Publisert 2. mars 2010 15:05

– Skal den akademiske debatten på UiO haldast internt, medan debatten med kollegaer ved Universitetet i Bergen skal førast eksternt? Då må UiO vera ei eiga akademisk stamme som ikkje tilhøyrer resten av det akademiske samfunnet, sa jussprofessor Jan Fridtjof Bernt under ein debatt om Nedkvitne-saka i går.  

Publisert 22. feb. 2010 15:56

Verneombod Elisabeth Augdahl ber om at den mellombelse interne flyttinga av fem økonomikonsulentar ved Det medisinske fakultetet blir stansa. Grunnen er at kontora er for små og at leiinga ikkje har tatt verneombodet med på råd i flytteprosessen. Instituttleiar Frode Vartdal vil likevel ikkje stansa flyttinga.

Publisert 18. feb. 2010 16:00

I dag bestemte Forskerforbundets hovedstyre seg for å innvilge tidligere professor Arnved Nedkvitnes  søknad om økonomisk bistand til ankebehandling. Etter at Nedkvitne tapte arbeidsrettssaken mot UiO har mange engasjert seg både for og imot en anke.

Publisert 17. feb. 2010 12:36

Kjemisk institutt har fått nye spilleregler. De ansatte skal skryte av instituttet, ha kunnskap om hverandre, gi hverandre tilbakemeldinger og anerkjenne at studentene er instituttets viktigste ressurs. – Vi har startet en prosess som begynner å gi resultater, hevder kontorsjef Astrid Waaler Kaas og instituttleder Svein Stølen.

Publisert 16. feb. 2010 11:33

Midt oppe i den store omorganiseringen av Det medisinske fakultet preges Rettsmedisinsk institutt av store arbeidsmiljøproblemer, ifølge UiOs hovedverneombud Mette Børing. Nå har instituttet en varslingssak til behandling hos Enhet for intern revisjon, og i januar ble den planlagte omorganiseringen ved instituttet stanset på ubestemt tid.

Publisert 5. feb. 2010 15:00

Kun ni tilfeller av varsling ble innrapportert til Enhet for internrevisjon i 2009. Dette kom fram på et seminar om varsling denne uken. Ytringsfrihetens grenser var hovedtemaet i jusdekan Hans Petter Gravers foredrag. HMS-rådgiver Kristine Mollø-Christensen tok opp temaet varsling og seksuell trakassering.

Publisert 3. feb. 2010 12:21

UiO vant på alle punkter i saken som tidligere professor Arnved Nedkvitne anla mot universitetet. – Saken bør avklares av Høyesterett, fastslår jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt. Etter å ha lest dommen er han usikker på om retten har tatt innover seg de helt spesielle forholdene som knytter seg til ansettelsesforholdet i vitenskapelige stillinger.

Publisert 29. jan. 2010 19:26

Universitetet i Oslo har vunne arbeidsrettssaka som den oppsagde mellomalderprofessoren Arnved Nedkvitne hadde gått til mot universitetet. - Dette har vore ei vanskeleg sak for UiO. Me er tilfredse med resultatet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen i ei pressemelding frå UiO.

 

Publisert 22. jan. 2010 15:37

Da han var rektor opplevde jeg at Underdal var genuint opptatt av at ansatte skulle få muligheter til å praktisere sin akademiske frihet, skriver den oppsagte mellomalderprofessoren Arnved Nedkvitne.

Publisert 18. jan. 2010 21:51

– Hvorfor er saken historisk? Fordi professorer ikke bruker å bli avskjediget? Departementsansatte bruker heller ikke å bli avskjediget. Det er i det hele tatt få som blir avskjediget i staten, påpekte universitetsledelsens advokat Elisabeth Stenwig i sin avsluttende prosedyre mandag. Dommen avsies i uke 6.

Publisert 16. jan. 2010 00:48

– Eg blei lei meg og såg det som eit nederlag at eg ikkje lykkast i å koma i dialog med Arnved Nedkvitne. Det sa tidlegare rektor Arild Underdal i arbeidsrettssaka mellom Nedkvitne og UiO i Oslo Tinghus, fredag 15. januar.  

Publisert 14. jan. 2010 23:29

Prorektor Haakon Breien Benestad ville gjerne mekla i konflikten mellom Arnved Nedkvitne og UiO i 2008. Då fekk han eit brev frå rektor Geir Ellingsrud, der han blei truga med å få sparken som prorektor, stadfesta Benestad i Oslo Tingrett torsdag 14. januar.  

Publisert 13. jan. 2010 23:25

– Instituttleiar Jorunn Bjørgum var handlingslamma når det galdt spørsmålet om kva dei skulle gjera med mellomalderprofessor Arnved Nedkvitne, sa HF-dekan Trine Syvertsen i sitt vitneprov i Oslo Tingrett onsdag 13. januar. Andre vitne fortalde om ein tøff omgangstone med baktaling av kollegaer og marginalisering av enkeltforskarar.

Publisert 11. jan. 2010 23:14

– Domstolen må nøye seg med å vurdere om det var lov å fremme avskjedsvedtaket, ikke om det burde vært fremmet. Det presiserte universitetsledelsens advokat Elisabeth Stenwig i sitt innledningsforedrag da Arnved Nedkvitnes sak mot Universitetet i Oslo startet mandag.

Publisert 8. jan. 2010 12:37

Mandag starter rettssaken i Oslo Tingrett der tidligere professor i middelalderhistorie, Arnved Nedkvitne, saksøker Universitetet i Oslo for ugyldig avskjedigelse. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen møter som statens partsvitner. Saken vil gå over seks dager.

Publisert 6. jan. 2010 16:17

Høsten 2009 ble det fremmet forslag om at universitetets vitenskapelig ansatte skulle registrere sin tilstedeværelse. Forslaget ble ikke akkurat tatt vel imot på UiO og reiste en rekke praktiske og prinsippielle spørsmål. Men når det først er foreslått en tidsregistrering, må vi kanskje innse at dette er en tendens vi ser i samfunnslivet forøvrig, og særlig internasjonalt (Jacobs, 2009).

Publisert 17. des. 2009 11:17

FrPs Tord Lien (bildet) ber statsråd Tora Aasland om å droppe Kunnskapsdepartementets krav om å innføre tidsregistrering for forskere.  

Publisert 16. des. 2009 16:14

Rundt 40 prosent av tannlegestudentene som har svart på en undersøkelse, rapporterer om trakassering i studietiden. – Vi beklager dette sterkt, verken studenter eller ansatte skal oppleve slikt hos oss. sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i ei pressemelding. – Tallene er høyere enn jeg fryktet, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum.

Publisert 16. des. 2009 09:29

Et utvalg med representanter for de største universitetene i landet har sett på mulighetene for å unngå stemplingsuret. Én utvei er å definere forskere som ”særlig uavhengige”. Andre vitenskapelige må kanskje finne seg i å stemple.

Publisert 5. nov. 2009 16:19

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS, skriver Rektoratet.  

Publisert 5. nov. 2009 16:01

Universitetsleiinga skal ha honnør for å ha vist vilje til å setja i verk naudsynte tiltak for å rydda opp i arbeidsmiljøet på laboratoria til Universitetet i Oslo, meiner Uniforum.

Publisert 5. nov. 2009 13:37

– Det var både ryddig og reint på alle desse laboratoria, med unntak av eitt. Slik konkluderte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe etter at ho saman med viserektor Ragnhild Hennum og hovudverneombod Mette Børing var på synfaring i laboratoria til forskingsenteret CEES ved Biologisk institutt måndag 2. november.

Publisert 28. okt. 2009 13:28

Universitetet i Oslo skal no kartleggja risikoen ved alle laboratoria sine. Det gjer viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe klart etter at ein rapport frå selskapet Safetec dokumenterer svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar på Biologisk institutt.  

Publisert 27. okt. 2009 14:53

– Den beste ideen min fekk eg ein gong eg sat på toalettet heime. Det er vanskeleg å tenkja seg korleis det skal passa inn i eit tidsregistreringsskjema, seier stipendiat Carl Henrik Knutsen på Institutt for statsvitskap ved UiO. Uniforum har fylgd han nokre dagar for å finna ut korleis eit forskarliv er.  

Publisert 27. okt. 2009 14:23

Er det mulig å glede seg over endring? Det ønsker HMS-koordinator Jorulf Brøvig Silde at du skal få svar på under Arbeids- og læringsmiljødagen på UiO fredag 30. oktober. Da kan du også i regi av Bedriftsidrettslaget koble av med både innebandy, yoga, bordtennis og jogging, melder HMS-seksjonen og Bedriftsidrettslaget i ei felles pressemelding.