Nettsider med emneord «Arbeidsmiljø» - Side 2

Publisert 25. aug. 2014 14:08

Utnyttes den kompetanse vi kontorsjefer faktisk har, og som etterspørres når stillingene utlyses, på riktig måte? spør kontorsjef Astrid Waaler Kaas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning i dette innlegget.

Publisert 13. jan. 2010 23:25

– Instituttleiar Jorunn Bjørgum var handlingslamma når det galdt spørsmålet om kva dei skulle gjera med mellomalderprofessor Arnved Nedkvitne, sa HF-dekan Trine Syvertsen i sitt vitneprov i Oslo Tingrett onsdag 13. januar. Andre vitne fortalde om ein tøff omgangstone med baktaling av kollegaer og marginalisering av enkeltforskarar.

Publisert 16. jan. 2010 00:48

– Eg blei lei meg og såg det som eit nederlag at eg ikkje lykkast i å koma i dialog med Arnved Nedkvitne. Det sa tidlegare rektor Arild Underdal i arbeidsrettssaka mellom Nedkvitne og UiO i Oslo Tinghus, fredag 15. januar.  

Publisert 18. jan. 2010 21:51

– Hvorfor er saken historisk? Fordi professorer ikke bruker å bli avskjediget? Departementsansatte bruker heller ikke å bli avskjediget. Det er i det hele tatt få som blir avskjediget i staten, påpekte universitetsledelsens advokat Elisabeth Stenwig i sin avsluttende prosedyre mandag. Dommen avsies i uke 6.

Publisert 7. sep. 2016 11:46

No står det 216 bysyklar klare til bruk ved fire sykkelstativ på Blindern. Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, UiO-rektor Ole Petter Ottersen og leiar Hans Christian Paulsen i Studentparlamentet  klipte i fellesskap over snora ved stativet utanfor Fysikkbygningen.

Publisert 23. sep. 2016 05:00

Førsteamanuensis Vibeke Roggen gav ein rektor og politikar i Aserbajdsjan råd om å få endra opptaksreglane for regionstudiet. Han klaga til UiO. Seinare fylgde han rådet, medan Vibeke Roggen fekk ei tenestleg irettesetjing.

Publisert 16. des. 2009 16:14

Rundt 40 prosent av tannlegestudentene som har svart på en undersøkelse, rapporterer om trakassering i studietiden. – Vi beklager dette sterkt, verken studenter eller ansatte skal oppleve slikt hos oss. sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i ei pressemelding. – Tallene er høyere enn jeg fryktet, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum.

Publisert 16. des. 2009 09:29

Et utvalg med representanter for de største universitetene i landet har sett på mulighetene for å unngå stemplingsuret. Én utvei er å definere forskere som ”særlig uavhengige”. Andre vitenskapelige må kanskje finne seg i å stemple.

Publisert 27. juni 2013 16:05

Det trådløse eduroam-nettet skal bli tilgjengelig på 19 norske flyplasser fra 5. juli. UNINETT tester i samarbeid med Avinor trådløs tilgang på disse flyplassene for studenter og ansatte i UH-sektoren.

Publisert 28. feb. 2014 10:52

Mulighet til å skjerme seg mot forstyrrelser og grad av tilrettelegging gjenspeiler også status. Dette oppleves nok spesielt utfordrende for de kvinnene som må vaske herretoalettene mens pissoarene er i bruk, skriver NTL-leder Ellen Dalen i dette leserbrevet.

Publisert 17. des. 2009 11:17

FrPs Tord Lien (bildet) ber statsråd Tora Aasland om å droppe Kunnskapsdepartementets krav om å innføre tidsregistrering for forskere.  

Publisert 1. feb. 2018 14:22

Når den ferdige varslingsrapporten ligg føre, er det også avisa sin rett og plikt å skriva om både det som handlar om varslaren og det som handlar om museumsdirektøren. Det svarar Uniforum-redaktør Martin Toft på kritikken frå styreleleiar Kristin Halvorsen ved Naturhistorisk museum.

Publisert 5. nov. 2009 13:37

– Det var både ryddig og reint på alle desse laboratoria, med unntak av eitt. Slik konkluderte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe etter at ho saman med viserektor Ragnhild Hennum og hovudverneombod Mette Børing var på synfaring i laboratoria til forskingsenteret CEES ved Biologisk institutt måndag 2. november.

Publisert 30. okt. 2003 10:28

Fleire av takplatene i Økonomi- og planavdelinga i 6. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern har ramla ned dei siste vekene. - Det er berre utruleg flaks som har gjort at ingen av dei 40 tilsette har fått platene i hovudet, fortel verneombod Sofie Jakobsen.

Publisert 14. jan. 2010 23:29

Prorektor Haakon Breien Benestad ville gjerne mekla i konflikten mellom Arnved Nedkvitne og UiO i 2008. Då fekk han eit brev frå rektor Geir Ellingsrud, der han blei truga med å få sparken som prorektor, stadfesta Benestad i Oslo Tingrett torsdag 14. januar.  

Publisert 8. jan. 2010 12:37

Mandag starter rettssaken i Oslo Tingrett der tidligere professor i middelalderhistorie, Arnved Nedkvitne, saksøker Universitetet i Oslo for ugyldig avskjedigelse. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen møter som statens partsvitner. Saken vil gå over seks dager.

Publisert 16. okt. 2014 12:00

Reprosentralen ved Universitetet i Oslo er funnen kvalifisert til den øvste graden av Svanemerket for å utføra produksjonen av trykksaker mest mogleg miljøvennleg.

Publisert 18. des. 2017 15:36

Jusdekan Dag Michalsen sier fakultetet har prøvd å finne kvinnene som skal ha sluttet på grunn av sextrakassering, foreløpig uten resultat. I dag publiseres endelig den ett år gamle rapporten der påstandene først kom.

Publisert 25. sep. 2013 13:18

Jeg er veldig oppgitt og skuffet over at Uniforum dikter i vei slik, og til og med på forsiden.

Publisert 16. apr. 2013 10:12

Faren er at forskere uansett ikke våger å ytre seg åpent av frykt for å komme på kant med sine mektige sjefer, skriver medisinprofessor Johan F. Storm og professor i molekylærbiologi Kristian Gundersen .

Publisert 13. feb. 2014 17:03

– Det er ein skandale at UiO ikkje lenger har ein kiosk på Blindern der studentane kan kjøpa utanlandske aviser og magasin, synest UiO-professor i statsvitskap Bernt Hagtvet .

Publisert 28. okt. 2009 13:28

Universitetet i Oslo skal no kartleggja risikoen ved alle laboratoria sine. Det gjer viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe klart etter at ein rapport frå selskapet Safetec dokumenterer svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar på Biologisk institutt.  

Publisert 14. okt. 2009 15:37

– Forslaget om å innføra tidsregistrering for forskarar er ufatteleg dumt og kan kosta staten langt meir i lønnsutgifter enn i dag. Det seier Øyvind Østerud og Dag Harald Claes, som er instituttleiar og nestleiar ved Institutt for statsvitskap. Dei fryktar for framtida til dei tverrfakultære studieprogramma, om det blir innført tidsregistrering.  

Publisert 9. okt. 2013 15:50

Å la seg intervjue innebærer at en mister noe av kontrollen, men dersom en mener at en sak er viktig, er det vel verd det.

Publisert 30. jan. 2013 15:41

Det må diverre seiast at dei gode løysingane har late venta på seg for det berørte forskingsmiljøet: Språksamlingane ved UiO, skriv Oddrun Grønvik , hovudredaktør Norsk Ordbok 2014.