Nettsider med emneord «Arbeidsmiljø» - Side 12

Publisert 16. mai 2008 13:53

Det er samlet sett ikke holdepunkter for en total forhøyet kreftrisiko blant tidligere studenter, doktorgrads-kandidater og ansatte ved de nedlagte Rosenborg-laboratoriene ved NTNU i Trondheim. Denne konklusjonen la Kunnskapsdepartementets rådgivende medisinske ekspertgruppe fram i sin endelige vurdering i dag, melder departementet i ei pressemelding.

Publisert 8. mai 2008 12:27

- Mer ros! Vi bør le mer, rose hverandre oftere og baktale hverandre mindre. Det er også viktig å sette av tid til å gjøre hyggelige ting med kolleger. På universitetets Arbeids- og læringsmiljødag 25. april var det mange muligheter til det.

Publisert 26. feb. 2008 14:31

- No må UiO ta mobbing på alvor. Difor bør universitetsleiinga leggja til rette for tiltak som kan betra arbeidsmiljøet ved heile universitetet. Det seier tillitsvalde for dei fire største fagforeiningane i ein kommentar til undersøkinga som viser at 12,5 prosent av dei HF-tilsette føler seg mobba. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe lovar at det etter kvart skal setjast i gang liknande undersøkingar på heile UiO.

Publisert 6. feb. 2008 14:04

UiO har tapt en arbeidskonflikt med en tidligere midlertidig ansatt ved Kulturhistorisk museum. Vedkommende stevnet i juni 2007 Kunnskapsdepartementet for brudd på tjenestemannslovens paragraf 10 om stillingsvern etter mer enn fire år i midlertidige stillinger og engasjementer.

Publisert 8. des. 2006 14:58

Regjeringen ønsker full gransking rundt håndteringen av krefttilfellene med utgangspunkt i de tidligere Rosenborg-laboratoriene. Det vil derfor bli oppnevnt et uavhengig granskningsutvalg. - Sakene representerer en tragedie for de som er berørt og deres familier. Regjeringen har derfor reagert raskt og vil gjøre alt som er mulig for å bringe klarhet i det som har skjedd, lover kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding. NTNU tar nå selvkritikk.

Publisert 26. okt. 2006 16:35

UiO har nå laget nye retningslinjer som skal sikre de vitenskapelige ansatte ved UiO like mye tid til forskning som til undervisning. Fagorganisasjonene ved UiO sier seg fornøyde.

Publisert 5. sep. 2006 14:11

Reprosentralen er blitt modernisert og har fått ein ny digital maskinpark til mellom sju og åtte millionar kroner. - No vil me gjerne yta service til heile UiO, og me vil difor gjerne bli forstyrra av tilsette som vil bruka oss, seier avdelingsleiar Thore Olsen.

Publisert 9. mai 2006 14:34

- Grønn stat er en statlig satsing på miljø, hvor alle statlige institusjoner skal tvinges til å tenke miljø, forteller teknisk direktør, Frode Meinich. Han har alt innført det papirløse kontor. Men virkeligheten på UiO ser annerledes ut.

Publisert 1. feb. 2006 14:53

UiO arrangerte nylig et målverksted for å diskutere nye mål for HMS-arbeidet. - Det høye konfliktnivået enkelte steder på UiO kan ses i sammenheng med selve forskningskulturen, sier Jorulf Brøvig Silde, HMS-koordinator ved UiO.

Publisert 14. des. 2004 14:38

UiO-leiinga bestod katastrofeøvinga, men hadde problem med å få ut informasjon til tilsette og studentar. Det er konklusjonen på katastrofeøvinga som Direktoratet for samfunnssikring og beredskap (DSB) organiserte i samarbeid med UiO onsdag 8. desember.

Publisert 28. mai 2004 14:56

Torsdag 27. mai hadde 37 tilsette i Økonomi- og planavdelinga sin første arbeidsdag i Veglaboratoriet. Det er sju tilsette i innkjøpsseksjonen og 30 i rekneskapsseksjonen som har flytta frå 6. etasje i Administrasjonsbygningen til Gaustadalléen 25. - Me gler oss til å koma tilbake til ein nyoppussa 8. etasje i Administrasjonsbygningen om eitt år, seier gruppeleiar Elisabeth Kolstad.

Publisert 16. jan. 2004 13:20

-Strålekilden som ble oppdaget på Institutt for geofag, ble registrert i et aktivt kartleggingsarbeid for miljø og sikkerhet som pågår på Universitetet i Oslo, opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem. - Vi har ingen grunn til å tro at dette har påført personer helseskader, sier hun.

Publisert 30. okt. 2003 10:28

Fleire av takplatene i Økonomi- og planavdelinga i 6. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern har ramla ned dei siste vekene. - Det er berre utruleg flaks som har gjort at ingen av dei 40 tilsette har fått platene i hovudet, fortel verneombod Sofie Jakobsen.

Publisert 22. okt. 2002 14:50

Noen dager er det så kaldt at folk drar hjem for å hente ekstra ullgenser, andre dager er kontorene varme som bakerovner. Hvorfor fungerer ikke varmeanlegget i Administrasjonsbygningen?

Publisert 31. jan. 2002 12:57

Regnskapsførere, arkitekter, studiekonsulenter, informasjonsrådgivere, sekretærer, direktører - ja, hele Administrasjonsbygningen på Blindern var torsdag denne uka invitert til frokost i den nyrestaurerte kantina i tiende etasje.

Publisert 15. sep. 2000 15:22

Stipendiat Walter Frøyen var gått lei av det dårlege inneklimaet på kontoret sitt. Difor opna han tilluftsventilen og fann ei lita snor godt gøymd bak luka. Då han drog i snora strøymde frisklufta inn i kontoret. No er både Walter Frøyen og andre med støvallergi og astmaproblem i 5. etasje i Helga Engs hus brått blitt mykje betre.